НОВИНИ:

Шановні читачі!

Опубліковано №4 (2019) журналу "Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки" .

Опубліковано Том 14 №3 (2019) журналу "Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: психологічні науки".

Дякуємо за постійний інтерес до нашої роботи!


Повідомляємо, що «Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки» внесено до "Переліку наукових фахових видань України" (Наказ Міністерства освіти і науки України №409 від 17.03.2020).
Науковому виданню присвоєно категорію «Б» у галузі педагогічних наук, за спеціальностями – 011, 015.

Журнали