ОБҐРУНТУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ КОМУНІКАТИВНОЇ МОДЕЛІ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ СИЛ ОБОРОНИ

  • Олександр Войтко Національний університет оборони України імені Івана Черняховського https://orcid.org/0000-0002-4610-4476
  • Віталій Кацалап Національний університет оборони України імені Івана Черняховського https://orcid.org/0000-0003-4804-8022
  • Юлія Бабій Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0001-7310-8715
Ключові слова: Медіа операція, інформаційний простір, Сили оборони, інформаційна інфраструктура, інформаційний ресурс, стратегічні комунікації, комунікативні можливості, психологічний вплив

Анотація

У статті розглянуто основі комунікативні функції системи стратегічних комунікацій Сил оборони. Наведено характеристики елементів когнітивного  інформаційного простору та детерміновані чинники, які впливають на діяльності органів управління Сил оборони. Проаналізовано і узагальнено сучасні умови функціонування системи стратегічних комунікацій в контексті їх трансформації, а також виявлено ряд факторів, що створюють перешкоди на шляху створення нових комунікативних можливостей. На основі аналізу сучасних теоретико-методологічних концепцій управлінської діяльності органів військового управління досліджено питання взаємодії між можливими елементами системи стратегічних комунікацій Сил оборони. Виявлено вплив основних детермінантів, які впливають на ефективність функціонування системи стратегічних комунікацій Сил оборони. На відміну від існуючих підходів наведені складові комунікативної моделі системи стратегічних комунікацій Сил оборони відображає об’єктивну реальність процесів, які обумовлюють взаємозв’язок між можливими функціями та умовами. Комунікативні системи в сферах національної безпеки відіграють когерентну роль, яка за своїм змістом відображає вертикальні та горизонтальні взаємозв’язки системи безпеки та оборони України. Тому виникає необхідність проведення детального опису функцій систем, які задіяні для виявлення психологічного впливу на цільові аудиторії та системи, що відповідають за проведення випереджувальних заходів. Наведений опис елементів комунікативної моделі системи стратегічних комунікацій Сил оборони дозволяє реалізувати модель, яка визначає сутність комунікативних можливостей системи стратегічних комунікацій Сил оборони в інтересах реалізації протидії деструктивному психологічному впливу. Особливу увагу приділено здатності об’єктивно прогнозувати можливі наслідки та адекватно реагувати (протидіяти) на негативні процеси. Запропонований методичний підхід має універсальний характер, а тому може бути застосований при розробці аналогічних методичних засобів не лише стосовно воєнної сфери, але і до усієї соціальної системи держави або її окремих секторів в інтересах забезпечення внутрішньополітичної стабільності.

Біографії авторів

Олександр Войтко, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

кандидат військових наук, заступник начальника кафедри застосування інформаційних технологій та інформаційної безпеки

Віталій Кацалап, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

кандидат військових наук, доцент кафедри застосування інформаційних технологій та інформаційної безпеки

Юлія Бабій, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

доктор технічних наук

Посилання

Зеленін В. В. По той бік правди: нейролінгвістичне програмування як зброя інформаційно-пропагандистської війни : навчальний посібник. Том перший, НЛП ХХ століття. 2-ге видання, виправлене та доповнене. –Київ : Вид-во “Люта справа”, 2015. 384 с.

Основы психологической войны и медиаманипулирования / Валерий Соловей. Москва : Издательство “Э”, 2015. 320 с.

Методы и технологии информационных войн / Сергей Бухарин, Виктор Цыганов. – Москва : Академический Проект, 2007. 382 с.

Bonk K., Griggs H., Tynes E. Strategic communications for nonprofits – CCMC, 1999. 214 c.

Commanders handbook for strategic communications – USJFCOM, 2008. 138 c.

US. Governmental information operations and strategic communications: a discredited tool or user failure. Implications future conflict / Steve Tatham, 2013. 98 c.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Zelenin, V. (2015), Po toy bik pravdy: neyrolinhvistychne prohramuvannya yak zbroya informatsiyno-propahandystskoyi viyny (navchalnyy posibnyk) [On otherside o f true: programming as weapon of informatively-propagandist war (train aid), Kiev, Pej "Fierce business", 384 p. (in Ukraine)

Solovey, V. (2015), Bases of psywar and mediamanipulation [Osnovyi psihologicheskoy voynyi i mediamanipulirovaniya], Moscow, publishing House "E", 320 p. (in Russian)

Bukharin, S., Tsyganov, V. (2007), Methods and technologies of informative wars [Metody i tekhnologii informatsionnykh voyn], Moscow, Academic Project, 382 p. (in Russian)

Pro Polozhennja pro Ministerstvo oborony Ukrajiny: Ukaz Prezydenta Ukrajiny [About the Regulation on the Ministry of Defense of Ukraine: Decree of the President of Ukraine], April 6, 2011 № 406/2011. URL: https://zakon.rada.gov. ua/laws/card/406/2011. (in Ukraine)

Bonk, K., Griggs, H., Tynes, E. (1999), Strategic communications for nonprofits. CCMC, 214 p. (in English)

Commanders handbook for strategic communications USJFCOM, 2008, 138 p. (in English)

Tatham, S. (2013), US Governmental information operations and strategic communications: a discredited tool or user failure. Implications future conflict. 98 p. (in English)

Опубліковано
2020-02-23
Як цитувати
ВойткоО., КацалапВ., & БабійЮ. (2020). ОБҐРУНТУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ КОМУНІКАТИВНОЇ МОДЕЛІ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ СИЛ ОБОРОНИ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки, 80(2), 61-72. https://doi.org/10.32453/3.v80i2.190
Розділ
Військові науки