ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ ВПЛИВУ ОКРЕМИХ ФАКТОРІВ НА ЧАСТОТУ ВІДМОВ МЕХАНІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ АРТИЛЕРІЙСЬКОГО ОЗБРОЄННЯ ПІД ЧАС ЙОГО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Ключові слова: озброєння і військова техніка, система технічного обслуговування і ремонту, артилерійське озброєння, раптові та поступові відмови, самохідна артилерійська система,складальна одиниця виробу, технічний стан виробу, втрата працездатності

Анотація

Досвід ведення сучасних бойових дій та проведення антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей свідчить, що використання справного озброєння та військової техніки, зокрема артилерійського озброєння, є елементом якісного виконання бойових завдань Збройними Силами України. Складність умов використання зразків артилерійського озброєння неминуче веде до необхідності удосконалення системи технічного забезпечення військ і однієї з основних її складових – системи технічного обслуговування. У статті викладено результати дослідження щодо технічного забезпечення артилерійського озброєння під час його експлуатації, зокрема: проведено аналіз особливостей конструкції зразків артилерійського озброєння; розглянуті основні види відмов самохідних артилерійських систем та характер змінення параметрів окремих деталей і складальних одиниць зразка під час раптових та поступових відмов; визначено ступінь впливу окремих факторів, які мають місце під час експлуатації на частоту відмов механічного обладнання артилерійського озброєння. Запропонована модель визначення параметрів процесу втрати працездатності зразком артилерійського озброєння. Встановлено, що для кожної складальної одиниці і зразка артилерійського озброєння в цілому може бути встановлений параметр, що обумовлює втрату працездатності, причому найбільш розповсюдженим законом змінення цих параметрів є лінійний, оскільки більша частина деталей і складальних одиниць зразка артилерійського озброєння схильна до зношувальних відмов, а його експлуатація протікає в умовах чіткого обмеження витрати ресурсу.

Біографії авторів

Андрій Ліцман, Науково-дослідний центр ракетних військ і артилерії

кандидат технічних наук, начальник науково-дослідного відділу

Дмитро Нестеров, Науково-дослідний центр ракетних військ і артилерії

науковий співробітник науково-дослідного відділу

Посилання

Шишанов М.О., Веретнов А.О. Методика аналізу відмов (несправностей) військової автомобільної техніки, виявлених при знятті їх зі зберігання. – К.: Збірник наукових праць ЦНДІ ОВТ №4 (71), 2018. – С.253-260.

Поляков А.П., Чепак О.К. Шляхи підвищення боєготовності зразків озброєння та військової техніки. - К.: Труди академії №41, 2004. – с.268-271.

Надёжность в технике. Система сбора и обработкиинформации. Планированиенаблюдений : ГОСТ 17510-79. – [введен 1979-06-03]. – М.: ГКССМ СССР, 1979. – 34 с.

Волох О.П. Організаційно-технічні заходи щодо удосконалення системи технічного обслуговування техніки та озброєння інженерних військ / О.П.Волох, Н.М.Ланкіна // Труди академії. – 2004. – №53. – С.185-187.

Кубарев А.И. Надёжность в машиностроении / Кубарев А.И. – М.: Издательствостандартов, 1989. – 224 с.

Колос О.Л. Методика організації технічного обслуговування та ремонту машин інженерного озброєння інженерних підрозділів Збройних Сил України із складу міжнародних миротворчих контингентів: автореф. дис. на здобуття наук ступеня канд. техн. наук: спец. 20.02.14 – озброєння та військова техніка / О.Л.Колос. Львів: АСВ, 2012. – 20 с

Волох О.П. Методика обгрунтування раціональних значень параметрів технічного обслуговування машин інженерного озброєння при їх використанні за призначенням: дис. канд. техн. наук : 20.02.14 / О.П.Волох. – Кам’янець-Подільський, 2007. – 175 с.

Креденцер Б.П. Визначення середніх питомих витрат під час проведення технічного обслуговування за станом систем в процесі експлуатації / Б.П.Креденцер, О.П. Волох // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету ім. Т.Шевченка. – 2006. – №3. – С. 30-37.

Креденцер Б.П. Оптимізація періодичності контролю технічного стану об’єктів озброєння і військової техніки за відсутності самостійного прояву відмов / Б.П.Креденцер, О.П.Волох, В.І.Кривцун // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. – 2006. – №2. – С. 77-82.

Шишанов М.О., Чеченкова О.Л., Стелецька А.В. Синтез алгоритмів при прогнозуванні показників надійності складних технічних систем. – К.: Збірник наукових праць ЦНДІ ОВТ №4 (63), 2016. – С.195-201.

Военный энциклопедический словарь.– М. Воениздат,1986. – 439 с.

Руководство по эксплуатации ракетно-артилерийского вооружения. – М. Воениздат,1989. – 235 с.

АксеновП.П. Чухнин В.Н. Колосов С.П. Эксплуатация реактивных и артиллерийских систем. – М. Воениздат,1973. – 267 с. 14. Салуквадзе К.В., Староселец В.Г., Чухнин В.Н. Теоретические основы эксплуатации артиллерийского вооружения: – М. Воениздат,1985. – 415 с.

Методичний посібник з організації та проведення річного технічного обслуговування озброєння та військової техніки у ЗС України. – Київ 2002. – 163 с.

Мартищенко Л.А. и др. Военно-научные исследования и разработка вооружения и военной техники. ЧастьII. – Л. ВАА, 1993. – 555 с.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Lysyi M. I., Babii Yu. O., Darmoroz M. M., Polishchuk V. V. (2016). Udoskonalennia modeli otsinky efektyvnosti radiotekhnichnoho kompleksu okhorony sukhoputnoho kordonu [Improving the model for evaluating the effectiveness of the radio-technical complex for land border protection]. Suchasni informatsiini tekhnolohii u sferi bezpeky ta oborony [Modern information technologies in the field of security and defense]. № 3 (27). P. 59–66. (in Ukrainian)

Borovyk O. V., Rachok R. V., Darmoroz M. M. (2017). Otsinka efektyvnosti funktsionuvannia systemy optyko-elektronnoho sposterezhennia [Evaluating the effectiveness of the optoelectronic surveillance system]. Radioelektronika, informatyka, upravlinnia [Radio electronics, computer science, management]. № 2 (41). P. 93–99. (in Ukrainian)

Borovyk O. V., Sobchenko V. A., Darmoroz M. M., Barchuk D. O. (2017). Prohramno-alhorytmichna realizatsiia metodu heomodeliuvannia funktsionuvannia systemy optyko-elektronnoho sposterezhennia [Software-algorithmic implementation of the method of geomodeling the functioning of the optical-electronic surveillance system]. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy Seriia: viiskovi ta tekhnichni nauky [Collection of scientific papers e National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine. Series: Military and technical Sciences]. № 1 (71). P. 346–357. (in Ukrainian)

Katerynchuk I., Borovyk O., Rachok R., Darmoroz M. (2017). Defining approach information and communication technologies : 2nd International Conf. (Lviv, 4–7 July 2017) / Polytechnic National University. Lviv. P. 242–245. (DOI: 10.1109/aiact.2017.8020110)

Franklin W., Inanc M., Xie Z., Tracy M., Cutler B., Andrade M., Luk F. (2007). Smugglers and border guards - The GeoStar Project at RPI. ACM International Symposium on Advances in Geographic Information Systems : 15th international symposium, Seattle, 7-9 November 2007 : proceedings. ACM New York. P. 228–236.

Tracy M., Franklin W., Cutler B., Andrade M., Luk F., Inanc M., Xie Z. (2007). Multiple observer siting and path planning on a compressed terrain. Advanced Signal Processing Algorithms, Architectures, and Implementations : 17th international conference, San Diego, 26-27 August 2007: proceedings. Bellingham. P. 6697-16.

Опубліковано
2020-02-23
Як цитувати
ЛіцманА., & НестеровД. (2020). ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ ВПЛИВУ ОКРЕМИХ ФАКТОРІВ НА ЧАСТОТУ ВІДМОВ МЕХАНІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ АРТИЛЕРІЙСЬКОГО ОЗБРОЄННЯ ПІД ЧАС ЙОГО ЕКСПЛУАТАЦІЇ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки, 80(2), 283-299. https://doi.org/10.32453/3.v80i2.204
Розділ
Технічні науки