ЗАГРОЗИ БЕЗПЕЧНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ КІБЕРПРОСТОРУ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

  • Євгеній Прокопенко Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0002-6825-2357
  • Дмитро Мул Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0003-2662-4770
  • Віталій Равлюк Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0003-4352-8529
Ключові слова: кібератака, кібербезпека, кіберзагроза, кіберпростір, критична інфраструктура

Анотація

В статті проведено дослідження існуючого стану кіберпростору в Україні та проаналізовано кіберзагрози які можуть мати реалізацію в критичній інфраструктурі Державної прикордонної служби України. Аналіз функціонування критичної інформаційної інфраструктури Державної прикордонної служби України виявив необхідність в удосконаленні  функціонування системи управління технологічними процесами та системи електронних комунікацій за рахунок запровадження індикаторів кіберзагроз. Постає необхідність у захисті критичної інфраструктури направлений на своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізацію загроз безпеці об’єктів критичної інфраструктури, а також мінімізацію та ліквідацію наслідків у разі їх реалізації.

Біографії авторів

Євгеній Прокопенко, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри зв’язку, автоматизації та кібербезпеки

Дмитро Мул, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри зв’язку, автоматизації та кібербезпеки

Віталій Равлюк, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

викладач кафедри зв’язку, автоматизації та кібербезпеки

Посилання

Закон України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України», №2163-VIII від 05.10.2017 року.

Кабінет Міністрів України постанова від 19 червня 2019 р. № 518 «Про затвердження Загальних вимог до кіберзахисту об’єктів критичної інфраструктури».

Проект Закону України «Про критичну інфраструктуру та її захист».

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 січня 2016 року «Про Стратегію кібербезпеки України».

Розпорядження Кабінету міністрів України від 23 листопада 2015 р. № 1189-р «Про схвалення Стратегії розвитку Державної прикордонної служби».


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Zakon Ukrayiny «Pro osnovni zasady zabezpechennya kiberbezpeky Ukrayiny» [Law of Ukraine “On the Fundamental Principles of Cyber Security in Ukraine”]. 2017. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2163-19?lang=ru [in Ukrainian]

Kabinet ministriv Ukrayiny vyrishyv provesty 19 chervnya 2019 r. № 518 «Pro rozshyrennya zahal'nykh vymoh do kiberzakhystu diyal'nosti krytychnoyi infrastruktury » [The Cabinet of Ministers of Ukraine decree dated June 19, 2019 No. 518 “On approval of the General requirements for cyber protection of critical infrastructure facilities” ]. 2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/518-2019-%D0%BF [in Ukrainian]

Proekt Zakonu Ukrayiny «Pro krytychnu infrastrukturu ta yiyi zakhyst»[Draft Law of Ukraine “On Critical Infrastructure and its Protection”]. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65996 [in Ukrainian]

Pro rishennya Rady natsional'noyi bezpeky i oborony Ukrayiny vid 27 sichnya 2016 roku «Pro Stratehiyu kiberbezpeky Ukrayiny» [On the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine dated January 27, 2016 “On the Cyber Security Strategy of Ukraine”]. 2016. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/n0003525-16 [in Ukrainian]

Rozporyadzhennya Kabinetu Ministerstva Ukrayiny «Pro vtilennya stratehiyi rozvytku derzhavnykh sluzhbovykh sluzhb» [The order of the Cabinet of Ministers of Ukraine of November 23, 2015 No. 1189-r “On approval of the Development Strategy of the State Border Service”]. 2015. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/1189-2015-%D1%80 [in Ukrainian]

Опубліковано
2020-02-23
Як цитувати
ПрокопенкоЄ., МулД., & РавлюкВ. (2020). ЗАГРОЗИ БЕЗПЕЧНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ КІБЕРПРОСТОРУ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки, 80(2), 300-309. https://doi.org/10.32453/3.v80i2.205
Розділ
Технічні науки

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають