РОЛЬ МІННОЇ ЗБРОЇ В СУЧАСНИХ ВІЙНАХ І ПРИКОРДОННИХ КОНФЛІКТАХ

  • Вадим НЕРОБА Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького http://orcid.org/0000-0002-7232-3285
Ключові слова: міни, мінна зброя, локальна війна, збройний конфлікт, прикордонний конфлікт

Анотація

Стаття присвячена аналізу сучасного досвіду застосування мінної зброї в локальних війнах, збройних і прикордонних конфліктах. На прикладі війн, починаючи з п’ятдесятих років минулого століття, показано, що використання мін здатне урівняти шанси сторін, що воюють, а також нейтралізувати переваги противника в інших видах озброєння. Такими війнами для дослідження були обрані: війна в Кореї (1950–1953 рр.); війна у В’єтнамі (1959–1975 рр.); війна в Афганістані (1979–1989 рр.); війни в Іраку (1991 р.; 2003–2011 рр.); грузино-абхазький збройний конфлікт (1992–1993 рр.); війни в Чечні (1994–1996 рр.; 1996–2006 рр.); війна на території колишньої Югославії (1991–2002 рр.); війна в Сирії (з 2011 р.). Аналізувалися з позиції застосування мін прикордонні конфлікти: М’янми – Бангладеш; Вірменія – Азербайджан; Таджикистан – Узбекистан; Південна Корея – Північна Корея; гібридна війна Росії проти України. Було виявлено дві особливості щодо мінної війни.

Перша полягає в тому, що традиційні міни, які встановлюються вручну або засобами механізації, не тільки не втратили своїх позицій, але стали більш досконалими і такими, що складно виявляються. До них додалися дистанційно встановлювані міни, що роблять мінну війну більш динамічною і такою, що вписується в сучасну маневрену війну. Друга особливість виявилася в значному відставанні засобів протимінної боротьби, входженні їх у стан затяжної системної кризи, що теж зробило мінну війну ще більш привабливою. Аналіз досвіду застосування мін у локальних війнах, збройних і прикордонних конфліктах показав, що мінній боротьбі притаманні такі характерні риси: замість протяжних мінних полів зазвичай ставлять невеликі групи мін і навіть окремі міни; ці мінні групи й окремі міни найчастіше ставлять безсистемно, дуже часто – безграмотно; захоплюються установкою керованих мін; мінні поля, групи мін, а тим більше окремі міни прикривають вогнем; встановлені мінні групи і поля не фіксують у документах; використовується величезна кількість мін, детонаторів і вибухових речовин кустарного та напівкустарного виготовлення. Звертається увага на те, що спостерігається гнучка зміна тактики незаконних збройних формувань з мінування місцевості та доріг, застосування мінно-вибухових приладів різного принципу дії залежно від характеру дій військ, порядку руху військових колон і тактики дій інженерних підрозділів з перевірки на мінування шляхів руху військ, місцевості й об’єктів; широке використання нестандартних, специфічних способів протидії військам, що характеризуються прихованістю, раптовістю і підступністю, а також широким застосуванням воєнної хитрості. Ураховуючи розвиток мінної зброї, зроблено висновок про те, що вона продовжує залишатися важливим фактором у сучасних війнах і прикордонних конфліктах.

Біографія автора

Вадим НЕРОБА, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

старший викладач

Посилання

Прикордонна безпека України: становлення, сучасний стан, проблеми і перспективи: кол. монографія / О. М. Шинкарук, С. П. Мосов, В. А. Кириленко та ін. Хмельницький: Вид-во НАДПСУ, 2018. 188 с.

Валецкий О. В. Минное оружие: вопросы минирования и разминирования. Москва: Крафт, 2009. 576 с.

Веремеев Ю. Г. Мины вчера, сегодня, завтра. Минск: Современная школа, 2008. 352 с.

Сухолесский А. В., Мусиенко А. В. Спецназ ГРУ в Афганистане 1979-1989. Москва: Русская панорама, 2012. 138 с.

Рунов В. Афганская война. Все боевые операции. Москва: Эксмо, Яуза. 2014. 432 с.

Корж Г. Саддам Хусейн. История взлета и падения. Москва: АСТ, Фоліо, 2004. 479 с.

Боевики варьируют тактику минной войны в Чечне. URL: http://www.fsb.ru/fsb/comment/ufsb/single.htm%21id%3D10311240%40fsbComment.html (дата звернення: 2.03.2019).

Потери российских военных в Чечне – официальные и неофициальные данные. URL: https://www.svoboda.org/a/24185620.html (дата звернення: 2.03.2019).

Почти 700 человек стали жертвами «минной войны» в Чечне. URL: https://www.newsru.com/russia/06apr2006/miny.html (дата звернення: 2.03.2019).

Валецкий О. В. Югославская война 1991-1995 гг. Москва: Крафт, 2008. 528 с.

Марищенко А. Т. Особенности устройства заграждений и производства разрушений в локальных войнах и вооружённых конфликтах. Москва: Военно-инженерный университет, 2001. 18 с.

Мины в Сирии. URL: http://csef.ru/ru/oborona-i-bezopasnost/505/ miny-v-sirii-7163 (дата звернення: 2.03.2019).

Мьянма ставит мины на границе с Бангладеш, чтобы беженцы не могли вернуться. URL: https://news.rambler.ru/other/37811522-myanma-miniruet-granitsu-s-bangladesh-dlya-zaschity-ot-bezhentsev/ (дата звернення: 2.03.2019).

Грузия и Армения вновь подняли вопрос делимитации границы. URL: https://sputnik-georgia.ru/politics/20160802/232886821.html (дата звернення: 2.03.2019).

США финансируют минирование азербайджанских территорий Арменией – факты и цифры. URL: https://novosti.az/politics/13182.html (дата звернення: 2.03.2019).

Саперы приступят к разминированию таджикско-узбекской государственной границы в мае 2018 года. URL: https://tj.sputniknews.ru/analytics/20180419/1025353719/ bezopasnyy-rubezh-kak-razminirovaniye-tajiksko-uzbekskoy-granitsy.html (дата звернення: 2.03.2019).

Освобождая Таджикистан от мин. URL: https://www.osce.org/ru /secretariat/25761?download=true (дата звернення: 2.03.2019).

Северная Корея начала ликвидировать мины на границе с Южной Кореей. URL: http://frontnews.eu/news/ru/40847/ (дата звернення: 2.03.2019).

На границе Северной Кореи и Южной Кореи убирают мины. URL: https://www.caravan.kz/news/na-granice-severnojj-korei-i-yuzhnojj-korei-ubirayut-miny-484788/ (дата звернення: 2.03.2019).

Мінна загроза: щодесята жертва підривів – дитина. URL: http://www.mil.gov.ua/news/2019/02/06/minna-zagroza-shhodesyata-zhertva-pidriviv-ditina/ (дата звернення: 2.03.2019).

В Совбезе ООН озвучили ситуацию по жертвам от подрыва на минах на Донбассе. URL: https://dnews.dn.ua/news/618555 (дата звернення: 2.03.2019).

ООН: Україна на першому місці за кількістю смертей від вибухів мін. URL: https://www.pravda.com.ua/news/2017/12/5/7164284/ (дата звернення: 2.03.2019).

За рік на Донбасі через міни загинули 25 бійців. URL: https://ua.korrespondent.net/ukraine/4053062-za-rik-na-donbasi-cherez-miny-zahynuly-25-biitsiv (дата звернення: 2.03.2019).

ООН: Украина с 2016 г. опередила по числу жертв подрыва на минах Афганистан, Сирию и Йемен. URL: https://diana-mihailova.livejournal.com/3258041.html (дата звернення: 2.03.2019).

Петров. М. Мины в современной войне. URL: http://cripo.com.ua/ likbez/?p=210036/ (дата звернення: 2.03.2019).

Рябинов В. О разработке комплекса мероприятий по противодействию минной войне. Армейский сборник. 2013. №1. С.39-42.

Валецкий В. О. Оружие современных войн: боеприпасы, системы управляемого вооружения и меры противодействия их применению. Пушкино: Центр стратегической конъюнктуры, 2015. 264 с.

Оттавська конвенція. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/оттавська_конвенція (дата звернення: 2.03.2019).

«Умные» мины: что важно знать об оружии ХХI века. URL: https://russian7.ru/post/umnye-miny-chto-vazhno-znat-ob-oruzhii/ (дата звернення: 2.03.2019).

PARM 2/ German Mines. URL: http://www.pmulcahy.com/mines/ german_mines.html (дата звернення: 2.03.2019).

M86 Pursuit Deterrent Munition. URL: https://en.wikipedia.org/ wiki/M86_Pursuit_Deterrent_Munition#cite_note-M86ref2-1 (дата звернення: 2.03.2019).


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Prykordonna bezpeka Ukrainy: stanovlennia, suchasnyi stan, problemy i perspektyvy: kolekt. monohr. [Border security of Ukraine: formation, current state, problems and prospects]/ Shynkaruk O.M., Mosov S.P., Kyrylenko V.A. ta in.[Shynkaruk OM, Mosov SP, Kyrylenko VA etc.]. Khmelnytskyi: NADPSU, 2018. 188 p. [in Ukrainian].

Valetsky OV (2008). Minnoye oruzhiye: voprosy minirovaniya i razminirovaniya. [Mine weapons: mining and demining issues]. Moscow: Craft, 2009. 576 p. [in Russian].

Veremeev YuG (2008). Miny vchera, segodnya, zavtra. [Mines yesterday, today, tomorrow]. Moscow: Sovremennaya shkola, 2008. 352 p. [in Russian].

Sukholesky AV (2012). Spetsnaz GRU v Afganistane 1979-1989. [GRU Special Forces in Afghanistan 1979-1989]. Moscow: Russkaya panorama, 2012. 138 p. [in Russian].

Runov V. (2014). Afganskaya voyna. Vse boyevyye operatsii. [Afghan war. All combat operations]. Moscow: Eksmo, Yauza, 2014. 432 p. [in Russian].

Korzh G. (2004). Saddam Khuseyn. Istoriya vzleta i padeniya. [Saddam Hussein. History of rise and fall]. Moscow: AST, Folio, 2004. 479 p. [in Russian].

Boyeviki var'iruyut taktiku minnoy voyny v Chechne. [Militants vary the tactics of a mine war in Chechnya]. URL: http://www.fsb.ru/fsb/comment/ufsb/single.htm%21id%3D10311240%40fsbComment.html. ( Appointment Date: 2.03.2019) [in Russian].

Poteri rossiyskikh voyennykh v Chechne – ofitsial'nyye i neofitsial'nyye dannyye. [Russian military losses in Chechnya - official and unofficial data.]. URL: https://www.svoboda.org/a/24185620.html ( Appointment Date: 2.03.2019) [in Russian].

Pochti 700 chelovek stali zhertvami «minnoy voyny» v Chechne. [Nearly 700 people became victims of the “mine war” in Chechnya.]. URL: https://www.newsru.com/russia/06apr2006/miny.html ( Appointment Date: 2.03.2019) [in Russian].

Valetsky OV (2008). Yugoslavskaya voyna 1991-1995 gg. [Yugoslav war of 1991-1995]. Moscow: Craft, 2009. 576 p. [in Russian].

. Marishchenko AT (2001). Osobennosti ustroystva zagrazhdeniy i proizvodstva razrusheniy v lokal'nykh voynakh i vooruzhonnykh konfliktakh. [Features of the device barriers and the production of destruction in local wars and armed conflicts]. Moscow: Voyenno-inzhenernyy universitet, 2001. 18 p. [in Russian].

Miny v Sirii. [Mines in Syria.]. URL: http://csef.ru/ru/oborona-i-bezopasnost/505/ miny-v-sirii-7163( Appointment Date: 2.03.2019) [in Russian].

M'yanma stavit miny na granitse s Bangladesh, chtoby bezhentsy ne mogli vernut'sya. [Myanmar places mines on the border with Bangladesh so that refugees cannot return.]. URL: https://news.rambler.ru/other/37811522-myanma-miniruet-granitsu-s-bangladesh-dlya-zaschity-ot-bezhentsev/ ( Appointment Date: 2.03.2019) [in Russian].

Gruziya i Armeniya vnov' podnyali vopros delimitatsii granitsy. [Georgia and Armenia once again raised the issue of border delimitation.]. URL: https://sputnik-georgia.ru/politics/20160802/232886821.html ( Appointment Date: 2.03.2019) [in Russian].

SSHA finansiruyut minirovaniye azerbaydzhanskikh territoriy Armeniyey – fakty i tsifry. [US finances mining of Azerbaijani territories by Armenia - facts and figures.]. URL: https://novosti.az/politics/13182.html ( Appointment Date: 2.03.2019) [in Russian].

Sapery pristupyat k razminirovaniyu tadzhiksko-uzbekskoy gosudarstvennoy granitsy v maye 2018 goda. [The engineers will begin demining the Tajik-Uzbek state border in May 2018.]. URL:https://tj.sputniknews.ru/analytics/20180419/1025353719/bezopasnyy-rubezh-kak-razminirovaniye-tajiksko-uzbekskoy-granitsy.html ( Appointment Date: 2.03.2019) [in Russian].

Osvobozhdaya Tadzhikistan ot min. [Liberating Tajikistan from mines.]. URL: https://www.osce.org/ru /secretariat/25761?download=true ( Appointment Date: 2.03.2019) [in Russian].

Severnaya Koreya nachala likvidirovat' miny na granitse s Yuzhnoy Koreyey. [North Korea begins to eliminate mines on the border with South Korea.]. URL: http://frontnews.eu/news/ru/40847 ( Appointment Date: 2.03.2019) [in Russian].

Na granitse Severnoy Korei i Yuzhnoy Korei ubirayut miny. [On the border of North Korea and South Korea, mines are cleared]. URL: https://www.caravan.kz/news/na-granice-severnojj-korei-i-yuzhnojj-korei-ubirayut-miny-484788 ( Appointment Date: 2.03.2019) [in Russian].

Minna zahroza: shcho desyata zhertva pidryviv – dytyna. [Mine threat: that the tenth victim of blasting is a child.]. URL: http://www.mil.gov.ua/news/2019/02/06/minna-zagroza-shhodesyata-zhertva-pidriviv-ditina/ ( Appointment Date: 2.03.2019) [in Ukrainian].

V Sovbeze OON ozvuchili situatsiyu po zhertvam ot podryva na minakh na Donbasse. [In the UN Security Council voiced the situation on the victims of the detonation of mines in the Donbas.]. URL: https://3rm.info/main/14090-izrailskie-voennye-proveli-povtornoe-minirovanie.html ( Appointment Date: 2.03.2019) [in Russian].

OON: Ukrayina na pershomu mistsi za kilʹkistyu smertey vid vybukhiv min. [UN: Ukraine ranks first in the number of landmine deaths.]. URL: https://www.pravda.com.ua/news/2017/12/5/7164284/ ( Appointment Date: 2.03.2019) [in Ukrainian].

Za rik na Donbasi cherez miny zahynuly 25 biytsiv. [During the year, 25 fighters were killed in landmines in Donbas.]. URL: https://ua.korrespondent.net/ukraine/4053062-za-rik-na-donbasi-cherez-miny-zahynuly-25-biitsiv ( Appointment Date: 2.03.2019) [in Ukrainian].

OON: Ukraina s 2016 g. operedila po chislu zhertv podryva na minakh Afganistan, Siriyu i Yyemen. [UN: Ukraine since 2016 ahead of the number of victims of explosions in mines Afghanistan, Syria and Yemen.]. URL: https://dnews.dn.ua/news/618555 ( Appointment Date: 2.03.2019) [in Russian].

Petrov. M. Miny v sovremennoy voyne. [Mines in modern warfare] ( Appointment Date: 2.03.2019) [in Russian].

Ryabinov V. O razrabotke kompleksa meropriyatiy po protivodeystviyu minnoy voyne. [On the development of a set of measures to counter the mine war.] [Armeyskiy sbornik ]. 2013. №1. P.39-42. [in Russian].

Valetsky V (2015). Oruzhiye sovremennykh voyn: boyepripasy, sistemy upravlyayemogo vooruzheniya i mery protivodeystviya ikh primeneniyu. [Weapons of modern warfare: ammunition, guided weapons systems and measures to counter their use]. Pushkino: Tsentr strategicheskoy konyunktury 2015. 264 p. [in Russian].

Ottavsʹka konventsiya. [Ottawa Convention.]. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/оттавська_конвенція ( Appointment Date: 2.03.2019) [in Ukrainian].

«Umnyye» miny: chto vazhno znat' ob oruzhii ХХІ veka.. [Smart mines: what is important to know about weapons of the 21st century.]. URL: https://russian7.ru/post/umnye-miny-chto-vazhno-znat-ob-oruzhii/ ( Appointment Date: 2.03.2019) [in Ukrainian].

PARM 2/ German Mines. URL: http://www.pmulcahy.com/mines/ german_mines.html ( Appointment Date: 2.03.2019) [in Russian].

M86 Pursuit Deterrent Munition. URL: https://en.wikipedia.org/ wiki/M86_Pursuit_Deterrent_Munition#cite_note-M86ref2-1 ( Appointment Date: 2.03.2019) [in Russian].

Опубліковано
2020-09-16
Розділ
Військові науки