ВПЛИВ ПРОЦЕСІВ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ТЕХНІЧНИМ СТАНОМ ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ В ПРОВІДНИХ КРАЇНАХ СВІТУ ТА ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

  • Юрій БАРАНОВ Національна академія Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного http://orcid.org/0000-0003-4294-4862
  • Андрій БАРАНОВ Національна академія Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного http://orcid.org/0000-0003-0079-7278
  • Володимир СПІЛЬНИК Національна академія Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного http://orcid.org/0000-0002-3575-3964
  • Дмитро ДАНИЛОВ Національна академія Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного http://orcid.org/0000-0003-4216-5244
Ключові слова: військової техніки, технічне обслуговування, технічний стан, бойові дії

Анотація

Стаття підготовлена на актуальну тему, що пов’язана з дослідженням впливу процесів технічного обслуговування та відновлення на ефективність управління технічним станом військової техніки. Проблема підтримання технічного стану військової техніки на належному рівні та за необхідністю своєчасне її відновлення одна з найбільш важливих. Тому пошук шляхів удосконалення процесу управління технічним станом і відновленням військової техніки забезпечить в подальшому ефективне її використання за призначенням, як в мирний час ,так і в бойових умовах.

В ЗС України знаходиться досить велика кількості військової техніки, до якої відносять всі технічні засоби, які призначені для забезпечення бойових дій, навчання військ (сил). Також до військової техніки належать машини, обладнання, прилади, у тому числі техніка тилу, засоби евакуації, технічного обслуговування та ремонту, вимірювальна техніка військового призначення тощо. Крім того, як показав досвід проведення антитерористичної операції, із забезпеченням працездатного технічного стану військової техніки та своєчасним її відновлення в умовах ведення бойових дій були дуже серйозні недоліки.

Таким чином, основними недоліками управління технічним станом військової техніки теперішній час є недосконалість процесів технічного обслуговування та відновлення військової техніки, що його забезпечують, а саме наступні: низька ефективність профілактичних робіт, завищені кількість, обсяг, трудомісткість технічного обслуговування та неврахування технічного стану конкретного зразка на момент проведення технічного обслуговування в умовах бойових дій; неврахування структури і, як наслідок, неоптимальність і неузгодженість режимів обслуговування різних функціонально пов’язаних підсистем, що входять в один зразок військової техніки; значні невиробничі втрати часу і ресурсів в ремонтно-відновлювальних підрозділах тактичного рівня через нераціональний склад та спосіб їх застосування; низькі показники технічного обслуговування та відновлення через не достатньо обґрунтований склад сил та засобів відновлення під час виконання завдань в оперативній ланці; складнощі, які виникають під час проведення за необхідністю корегування періодичності технічного обслуговування та визначення резервів часу для відновлення військової техніки в ситуаціях співпадання за часом проведення цих заходів з інтенсивним веденням бойових дій і необхідністю задоволення потреби у використанні за призначенням максимальної кількості зразків військової техніки.

Біографії авторів

Юрій БАРАНОВ, Національна академія Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

старший викладач кафедри тактики підрозділів бойового (оперативного) забезпечення

Андрій БАРАНОВ, Національна академія Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

старший викладач кафедри тактики підрозділів бойового (оперативного) забезпечення

Володимир СПІЛЬНИК, Національна академія Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

викладач кафедри тактики підрозділів бойового (оперативного) забезпечення

Дмитро ДАНИЛОВ, Національна академія Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

викладач кафедри тактики підрозділів бойового (оперативного) забезпечення

Посилання

Аналіз технічного забезпечення дій підрозділів (частин) під час антитерористичної операції. Київ: Озброєння ЗС України. 2014. 108 с.

Інформаційно-аналітичні матеріали щодо здійснення технічного забезпечення військових частин (підрозділів) під час виконання завдань в АТО. 2014. 33 с.

Аналіз технічного забезпечення дій підрозділів (частин) під час антитерористичної операції. Київ: Озброєння ЗС України. 2015. 134 с.

Організаційно-штатна структура військових частин СВ ЗС України, їх призначення, завдання та можливості. Навчально-методичний посібник. Київ: НУОУ, 2015. 76 с.

Шмаков И. Тыловое обеспечение Сухопутных войск США. Зарубежное военное обозрение. 2005. №10. С. 17-22.

Корчагин С. Межвидовый компонент Вооружённых Сил ФРГ. Зарубежное военное обозрение. 2010. №2. С. 15- 24.

Золотов Л.С. Контр террористическая операция на Северном Кавказе. Основные уроки и выводы. Военная мысль. Москва: Воениздат, 2000. С. 5-21.

Россия (СССР) в локальных войнах и вооруженных конфликтах второй половины ХХ века. Москва: Полиграфресурсы, 2000. 576 с.

Требин М.П. Войны ХХІ века. Минск: ООО “Харвест”, 2005. 608 с.

Інформаційно-аналітичні матеріали щодо здійснення технічного забезпечення військових частин (підрозділів) під час виконання завдань в АТО. 2014. 33 с.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Analiz tehnichnogo zabezpechennya dij pidrozdiliv (chastin) pid chas antiteroristichnoyi operaciyi [Analysis of technical support for the actions of units (units) during the anti-terrorist operation]. Kyiv: Armament of the Armed Forces of Ukraine. 2014. Р. 108. [in Ukrainian]

Informacijno-analitichni materiali shodo zdijsnennya tehnichnogo zabezpechennya vijskovih chastin (pidrozdiliv) pid chas vikonannya zavdan v ATO [Information and analytical materials on the implementation of technical support of military units (units) during the tasks in the ATO]. 2014. Р. 33. [in Ukrainian]

Analiz tehnichnogo zabezpechennya dij pidrozdiliv (chastin) pid chas antiteroristichnoyi operaciyi [Analysis of technical support for the actions of units (units) during the anti-terrorist operation]. Kyiv: Armament of the Armed Forces of Ukraine. 2015. Р. 134. [in Ukrainian]

Organizacijno-shtatna struktura vijskovih chastin SV ZS Ukrayini, yih priznachennya, zavdannya ta mozhlivosti [Organizational and staffing structure of military units of the Armed Forces of Ukraine, their purpose, tasks and capabilities] Training manual. Kyiv: NUOU. 2015. P. 76. [in Ukrainian]

Shmakov I. Tylovoe obespechenie Suhoputnyh vojsk SSA. [Logistics support of the US Army]. Foreign military review. № 10. 2005. P. 17-22. [in Russian]

Korchagin S. Mezhvidovyj komponent Vooruzhyonnyh Sil FRG [Interspecific component of the Armed Forces of Germany.]. Foreign military review. № 2. 2010. P. 15-24. [in Russian]

Zolotov L.S. Kontr terroristicheskaya operaciya na Severnom Kavkaze. Osnovnye uroki i vyvody. Voennaya mysl [Counter-terrorist operation in the North Caucasus. Key lessons and conclusions. Military thought] Moscow: Military Publishing. 2000. P. 5-21. [in Russian] [in Russian]

Rossiya (SSSR) v lokalnyh vojnah i vooruzhennyh konfliktah vtoroj poloviny ХХ veka [Russia (USSR) in local wars and armed conflicts of the second half of the twentieth century] Moscow: Polygraph resources. 2000. P. 576. [in Russian]

Trebin M.P.Vojny ХХ I veka [Wars of the 21st century] Minsk: Harvest LLC. 2005. P.608. [in Russian]

Informacijno-analitichni materiali shodo zdijsnennya tehnichnogo zabezpechennya vijskovih chastin (pidrozdiliv) pid chas vikonannya zavdan v ATO [Information and analytical materials on the implementation of technical support of military units (units) during the tasks in the ATO] 2014. P. 33. [in Ukrainian]

Опубліковано
2020-09-17
Розділ
Технічні науки