МЕТОДИКА РОБОТИ ШТАБУ ООДК ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ ПРИКОРДОННОГО КОНТРОЛЮ ПОЗА ПУНКТАМИ ПРОПУСКУ ЧЕРЕЗ ДЕРЖАВНИЙ КОРДОН

  • Олександр САМОЙЛЕНКО Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького
  • Максим ТОКАРЧУК Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького https://orcid.org/0000-0003-4011-6422
Ключові слова: прикордонний контроль поза пунктами пропуску, методика, рішення, робота штабу, організація прикордонного контролю

Анотація

Україна, займаючи вигідне геополітичне положення в Європі, є транспортним коридором між сходом і заходом. Через її територію проходять важливі транспортні шляхи. Правові досягнення Європейського Союзу базуються на урегулюванні питань, пов’язаних з охороною кордонів та контролем руху через кордон, висунення яких перед Україною є умовою отримання статусу держави – члена Європейського Союзу. Впровадження нового європейського підходу до охорони кордону потребує також реалізації основних принципів охорони державного кордону у світлі європейських стандартів, а саме: законності, поваги та дотримання прав і свобод людини, високого рівня технічного забезпечення оперативно-службових дій з використанням новітніх досягнень технічної думки та виробництва.

Розвиток прикордонного контролю не можливий без постійного пошуку шляхів його оптимізації, підвищення якості та технології його проведення з метою приведення його у відповідність з міжнародними нормами та стандартами.

В ході написання статті послідовно виконані наступні завдання:

проведений аналіз нормативно-правових засад здійснення прикордонного контролю поза ППр через державний кордон;

визначені особливості технологічних операцій по прикордонному та митному оформленню окремих категорій осіб, транспортних засобів та вантажів при перетинанні кордону поза ППр;

описані елементи забезпечення виконання функцій прикордонного контролю у місцях здійснення контролю поза ППр;

розроблена методика роботи штабу щодо здійснення прикордонного контролю поза пунктами пропуску.

Біографії авторів

Олександр САМОЙЛЕНКО, Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького

кандидат психологічних наук, професор кафедри

Максим ТОКАРЧУК, Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького

старший викладач кафедри

Посилання

Офіційний сайт Державної прикордонної служби України. URL:

https://cutt.ly/ogeI5HZ.

Митний кодекс України : Закон України від 13 березня 2012 року № 4495-VI. Відом. Верхов. Ради України. 2012, (останні зміни від 20.12.2016 № 1796-VIII, ВВР, 2017, № 4, ст.45).

Про прикордонний контроль : Закон України від 5 лист. 2009 року № 1710-VI. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/ 1710-17.

Про затвердження Інструкції про порядок роботи органів управління Державної прикордонної служби України під час організації оперативно-службової діяльності : Наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від 8 жовтня 2010 року № 755. Київ : АДПСУ, 2010.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Ofitsiinyi sait Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy. URL: https://cutt.ly/ogeI5HZ. [in Ukrainian].

My`tny`j kodeks Ukrayiny` vid 13 bereznya 2012- [Сustoms code of Ukraine] URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17[in Ukrainian].

Zakon Ukrayiny` vid 05 ly`stopada 2009 roku «Pro pry`kordonny`j kontrol`» [on border control]- URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1710-17[in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Instruktsii pro poriadok roboty orhaniv upravlinnia Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy pid chas orhanizatsii operatyvno-sluzhbovoi diialnosti : nakaz Administratsii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy vid 8 zhovtnia 2010 roku № 755 / Kyiv : ADPSU, 2010. [On approval of the Instruction on the procedure for work of the governing bodies of the State Border Guard Service of Ukraine during the organization of operational and service activities]. [in Ukrainian].

Опубліковано
2021-02-02
Як цитувати
САМОЙЛЕНКОО., & ТОКАРЧУКМ. (2021). МЕТОДИКА РОБОТИ ШТАБУ ООДК ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ ПРИКОРДОННОГО КОНТРОЛЮ ПОЗА ПУНКТАМИ ПРОПУСКУ ЧЕРЕЗ ДЕРЖАВНИЙ КОРДОН. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки, 82(1), 168-179. https://doi.org/10.32453/3.v82i1.537
Розділ
Військові науки