АНАЛІЗ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ РІШЕНЬ ЩОДО ЗАХИСТУ ОПТИЧНИХ ТА ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННИХ ПРИЛАДІВ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ВІД ЛАЗЕРНИХ ПРИЛАДІВ ОПТИЧНОЇ ПРОТИДІЇ

Ключові слова: оптичний прилад, оптико-електронний прилад, лазерний прилад оптичної протидії, спостереження, виявлення, помітність

Анотація

На сьогодні збройний конфлікт може характеризується використанням сучасного озброєння, яке здатне точно виявляти такі об’єкти, як оптичні та оптико-електронні прилади спостереження, що можуть використовуватись протилежною стороною як окремо так і у складі зразків озброєння і, як наслідок підвищенням ймовірності їх знищення. Такими засобами є лазерні прилади оптичної протидії. На даний час лазерні прилади оптичної протидії, що забезпечують виявлення та ураження оптичних (спостерігачів даних приладів) та оптико-електронних приладів являються затребуваними. Так відомо, що США, Франція, Німеччина, Великобританія та Ізраїль мають та удосконалюють такі засоби. Не є виключенням і Російська федерація, яка випробовує подібні засоби на Донбасі, використовуючи його як полігон для випробування своєї сучасної (модернізованої) зброї. Неодноразово з засобів масової інформації надходили та надходять і надалі повідомлення про використання такої зброї російсько-окупаційними військами вздовж лінії розмежування, внаслідок чого військовослужбовці Державної прикордонної служби отримували пошкодження зору різного ступеню важкості. Тому питання щодо захисту оптичних та оптико-електронних приладів, а саме їх маскування та захищеності, від виявлення лазерними приладами оптичної протидії є достатньо нагальним в сьогоднішніх умовах, а для прикордонників це особливо важливо так як спостереження являється одним з основних способів несення прикордонної служби. Таким чином актуальним являється підвищення безпечності спостереження при використанні оптичних та оптико-електронних приладів за рахунок впровадження організаційних заходів та науково-технічних рішень. Метою даної роботи є саме аналіз та узагальнення науково-технічних рішень, на основі існуючих патентів та раціоналізаторських робіт, що дозволяють забезпечити в певних межах захист (зменшити помітність) оптичних та оптико-електронних приладів спостереження від лазерних приладів оптичної протидії.

Біографії авторів

Євген БРИЖАНЬ

начальник відділення ракетного та артилерійського забезпечення відділу озброєння та техніки Головного центру підготовки особового складу

Андрій ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ, Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького

кандидат технічних наук, доцент кафедри інженерного забезпечення та технічних засобів охорони кордону

Олександр ЗАЙЦЕВ, Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького

старший викладач кафедри вогневої та тактико-спеціальної підготовки

Посилання

Лазерна атака на Донбасі. Бойовики осліплюють українських бійців? URL: https://www.radiosvoboda.org/a/donbas-realii-lazerna-ataka-na-donbasi/29619874.html (дата звернення: 8.12.2019).

Лазер проти снайпера: протидія сучасним лазерним детекторам оптичних приладів. URL: https://www.ukrmilitary.com/2018/05/laser-vs-sniper.html (дата звернення: 8.12.2019).

Устройство маскировки оптико-электронных приборов от средств лазерной пеленгации противника: пат. 2350992 Российская Федерация: МПК G03B 11/04. № 2005103900/09; заявл. 14.02.05; опубл. 27.03.09, Бюл. № 9. 5 с.

Способ снижения эффективной площади рассеивания оптико-электронного прибора: пат. 2698513 Российская Федерация: МПК G01J 1/10. № 2017132027; заявл. 12.09.2017; опубл. 28.08.2019, Бюл. № 25. 8 с.

Способ формирования ложной оптической цели: пат. 2698466 Российская Федерация: МПК G01S 7/40. № 2018142951; заявл. 04.12.2018; опубл. 27.08.2019, Бюл. № 24. 7 с.

Устройство для имитации цели: Авторское свидетельство 1840937 SU: МПК G01S 7/40. № 3125301/07; заявл. 01.10.1985; опубл. 10.09.2014, Бюл. № 25. 8 с.

Способ скрытия оптико-электронного средства от лазерных систем: пат. 2698465 Российская Федерация: МПК G01S 7/38. № 2018144866; заявл. 17.12.2018; опубл. 27.08.2019, Бюл. № 24. 9 с.

Глушков А.Н., Кулешов П.Е., Дробышевский Н.В., Марченко А.В. Системный подход к обеспечению требуемой разведзащищенности оптико-электронных средств. Системы управления, связи и безопасности. 2018. № 4. С. 92-109.

Глушков А.Н., Дробышевский Н.В., Кулешов П.Е., Марченко А.В. Динамическая модель процесса защиты оптико-электронного средства от лазерного комплекса функционального поражения. Системы управления, связи и безопасности. 2018. № 3. С. 136-149.

Глушков А.Н., Дробышевский Н.В., Кулешов П.Е. Модель оптико-электронного средства как объекта разведки. Системы управления, связи и безопасности. 2019. № 1. С. 82-99.

Техника для спецслужб. URL: http://www.bnti.ru/index.asp?tbl=02.04.&p=1 (дата звернення: 8.12.2019).

Бюлетень винаходів і раціоналізаторських пропозицій, поданих персоналом НАДПСУ у 2018 році. Хмельницький: видавництво НАДПСУ. 2019. 120 с.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Lazerna ataka na Donbasi. Bojovy`ky` osliplyuyut` ukrayins`ky`x bijciv? [Laser attack on Donbass. Militants blind Ukrainian fighters?] URL: https://www.radiosvoboda.org/a/donbas-realii-lazerna-ataka-na-donbasi/29619874.html (date of appeal: 8.12.2019). [in Ukrainian].

Lazer proty` snajpera: proty`diya suchasny`m lazerny`m detektoram opty`chny`x pry`ladiv [Laser against sniper: counteraction to modern laser detectors of optical devices] URL: https://www.ukrmilitary.com/2018/05/laser-vs-sniper.html (date of appeal: 8.12.2019). [in Ukrainian].

Ustroystvo maskirovki optiko-elektronnyih priborov ot sredstv lazernoy pelengatsii protivnika [Masking device for optoelectronic devices from enemy laser direction finding devices] : pat. 2350992 Russian Federation: МПК G03B 11/04. № 2005103900/09; stat. 14.02.05; publish. 27.03.09, Newsl. № 9. 5 p. [in Russian].

Sposob snizheniya effektivnoy ploschadi rasseivaniya optiko-elektronnogo pribora [A method of reducing the effective dispersion area of an optoelectronic device] : pat. 2698513 Russian Federation: МПК G01J 1/10. № 2017132027; stat. 12.09.2017; publish. 28.08.2019, Newsl. № 25. 8 p. [in Russian].

Sposob formirovaniya lozhnoy opticheskoy tseli [The method of forming a false optical target] : pat. 2698466 Russian Federation: МПК G01S 7/40. № 2018142951; stat. 04.12.2018; publish. 27.08.2019, Newsl. № 24. 7 p. [in Russian].

Ustroystvo dlya imitatsii tseli [Target Simulator] : Certificate of authorship. 1840937 SU: МПК G01S 7/40. № 3125301/07; stat. 01.10.1985; publish. 10.09.2014, Newsl. № 25. 8 p.

[in Russian].

Sposob skryitiya optiko-elektronnogo sredstva ot lazernyih sistem [A method of hiding an optoelectronic product from laser systems] : pat. 2698465 Russian Federation: МПК G01S 7/38. № 2018144866; stat. 17.12.2018; publish. 27.08.2019, Newsl. № 24. 9 p. [in Russian].

Glushkov A.N., Kuleshov P.E., Drobyishevskiy N.V., Marchenko A.V. (2018). Sistemnyiy podhod k obespecheniyu trebuemoy razvedzaschischennosti optiko-elektronnyih sredstv [A systematic approach to ensuring the required intelligence protection of optoelectronic devices]: Sistemyi upravleniya, svyazi i bezopasnosti. 2018. № 4, p. 92-109. [in Russian].

Glushkov A.N., Drobyishevskiy N.V., Kuleshov P.E., Marchenko A.V. (2018). Dinamicheskaya model protsessa zaschityi optiko-elektronnogo sredstva ot lazernogo kompleksa funktsionalnogo porazheniya [Dynamic model of the process of protecting an optoelectronic device from a laser complex of functional damage]: Sistemyi upravleniya, svyazi i bezopasnosti. 2018. № 3, p. 136-149. [in Russian].

Glushkov A.N., Drobyishevskiy N.V., Kuleshov P.E. (2019). Model optiko-elektronnogo sredstva kak ob'ekta razvedki [Model of optoelectronic means as a reconnaissance object]: Sistemyi upravleniya, svyazi i bezopasnosti. 2019. № 1, p. 82-99. [in Russian].

Tehnika dlya spetssluzhb [Equipment for special services] URL: http://www.bnti.ru/index.asp?tbl=02.04.&p=1 (date of appeal: 8.12.2019). [in Russian].

Byuleten` vy`naxodiv i racionalizators`ky`x propozy`cij, podany`x personalom NADPSU u 2018 roci [Bulletin of inventions and innovation proposals submitted by the staff of the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine in 2018] Khmelnytsky: publishing house NASBGSU. 2019. p. 120. [in Ukrainian].

Опубліковано
2021-02-02
Як цитувати
БРИЖАНЬЄ., ДОБРОВОЛЬСЬКИЙА., & ЗАЙЦЕВО. (2021). АНАЛІЗ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ РІШЕНЬ ЩОДО ЗАХИСТУ ОПТИЧНИХ ТА ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННИХ ПРИЛАДІВ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ВІД ЛАЗЕРНИХ ПРИЛАДІВ ОПТИЧНОЇ ПРОТИДІЇ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки, 82(1), 195-212. https://doi.org/10.32453/3.v82i1.539
Розділ
Технічні науки