СНАЙПЕРСЬКИЙ КОМПЛЕКС (ПОНЯТТЯ ТА ВИМОГИ)

Ключові слова: снайперський комплекс, гвинтівка, снайпер, зброя, оптичний приціл, снайпінг

Анотація

У статті розкривається поняття високоточного снайперського комплексу та усіх складових, що до нього входять.   Висвітлюються основні конструктивні особливості зброї снайпера з обґрунтуваннями та вимогами до них. Проводиться розмежування між високоточною снайперською гвинтівкою та гвинтівкою вогневої підтримки-зброєю марксмена. Особливо наголошується на тих деталях, які вагомо впливають на такі важливі характеристики гвинтівки як точність та купчастість. Приділяється значна увага  оптичним прицілам, їхнім можливостям, слабким та сильним місцям, а  також ергономічним властивостям снайперського комплексу в цілому, особливо для стрільби з різних нестандартних положень. Наголошується на обов’язковій можливості регулювання вкладки зброї незалежно від індивідуальних антропологічних особливостей стрільця. Вказується на основні  вимоги до сучасного снайперського комплексу з урахуванням практичного досвіду застосування, що доцільно було б врахувати при виборі того чи іншого зразка стрілецької зброї для прийняття на озброєння. Частково згадується  про фактори, що впливають на  скритність роботи снайпера і є його демаскуючими ознаками.

 Також у роботі йдеться  про діапазон ефективних дистанцій для роботи снайпера, обґрунтованих застосуванням відповідних калібрів боєприпасів. Дана наукова стаття може  покласти  початок новим науковим експериментальним дослідженням гвинтівок, які відрізняються між собою за  технічними характеристиками, такими як до прикладу довжина ствола. Проаналізувати та дослідити як відрізнятимуться між собою такі балістичні показники  як початкова швидкість кулі, та її енергія зважаючи на той фактор, що куля одного і того ж калібру буде по черзі  випускатися з різних гвинтівок з найпоширенішими довжинами стволів. Слідом за вищесказаним, варто було б у такому дослідженні не залишити без уваги  таке явище, як дульний спалах і його вплив на стрільця у темряві, оскільки він також прямо-пропорційно буде залежати від довжини ствола зброї.

Біографія автора

Анатолій ГОРБАТЮК, Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького

кандидат військових наук, старший викладач кафедри вогневої та тактико-спеціальної підготовки

Посилання

7,62-мм винтовка обр.1891/30 гг. Памятка. Москва : Воениздат, 1942.

Наставление по стрелковому делу: 7,62-мм снайперская винтовка Драгунова (СВД). Москва.: Воениздат, 1988. 176 с.

Хартинг А. Е. Винтовки и карабины. Энциклопедия. Минск: Райсинта, 1998.

Потапов А. «Искусство снайпера» Фаир-Пресс, 2005 г.

Maj. John Plaster Ultimate Sniper: An Advanced Training Manual For Military And Police Snipers, 2007

Криворучко А. В. Порівняльний аналіз тактико- технічннх характеристик снайперських гвинтівок та боєприпасів до них. Сучасна спеціальна техніка. 2011. № 4(27). С.13-17.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

7,62-mm vintovka obr.1891/30 gg. Pamiatka [7.62 mm Rifle of 1891/30s Model. Memo]. (1942). Moscow: Voenizdat. [in Russian]

Nastavlenie po strelkovomu delu 7,62-mm snaiperskaia vintovka Dragunova (SVD) [Shooting Manual: 7.62-mm Dragunov Sniper Rifle (SVD)]. (1988). Moscow: Voenizdat. 176 p. [in Russian]

Kharting A. E. (1998). Vintovki i karabiny. Entsiklopediia [Rifles and Carbines. Encyclopaedia]. Minsk: Rajsinta. [in Russian]

Potapov A. (2005). Iskusstvo snaipera [Sniper Art]. Fair-Press.

John L. Plaster (2007). The Ultimate Sniper: An Advanced Training Manual for Military and Police Snipers. Paladin Press; 2nd Edition. 584 p. [in English]

Kryvoruchko A. V. (2011). Porivnialnyi analiz taktyko- tekhnichnnkh kharakterystyk snaiperskykh hvyntivok ta boieprypasiv do nykh [Comparative Analysis of Tactical and Technical Characteristics of Sniper Rifles and Ammunition for Them]. Suchasna spetsialna tekhnika [Modern special equipment]. № 4 (27). S.13-17. [in Ukrainian]

Опубліковано
2021-02-02
Як цитувати
ГОРБАТЮКА., ІВАНОВСЬКИЙР., & ПОЛІЩУКС. (2021). СНАЙПЕРСЬКИЙ КОМПЛЕКС (ПОНЯТТЯ ТА ВИМОГИ). Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки, 82(1), 213-223. https://doi.org/10.32453/3.v82i1.540
Розділ
Технічні науки