Том 83 № 2 (2020)

Рекомендовано до друку рішенням ученої ради Національної академії Державної прикордонної служби України від 26.08.2020, протокол № 17

Опубліковано: 2021-02-23

Військові науки