ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНСЬКІЙ ДОШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ КАНАДИ ТА США

Ключові слова: українська діаспора, українські дошкільні навчальні заклади в Канаді та США, інноваційні дошкільні заклади, сучасні технології навчання та виховання, навчальний план, діти дошкільного віку

Анотація

Обґрунтовано значення українців, які постійно проживають закордоном, як важливого етносоціокультурного, демографічного, інтелектуального та інформаційного чинника та ефективного ресурсу для розвитку сучасної України та зростання її авторитету у міжнародній спільноті.

Розкрито провідну роль у самозбереженні та саморозвитку української діаспори системи рідної мови, основу якої складають дошкільні навчальні заклади. Доведено, що в Канаді та США, де працюють найбільш організовані та мобільні громади українців, діє система дошкільної освіти та виховання, яка об’єднала на початку свого заснування (50-ті роки XX століття) дитячі кімнати, дитячі садки та дошкільні класи, які постійно розвиваються відповідно до офіційної освітньої політики цих держав. Завдяки організації таких видів навчання, які створені на основі використання досягнень світової педагогічної науки, забезпечено функціонування нових типів дошкільних закладів, застосовуються новаторські підходи в організації багатовимірної діяльності щодо формування гармонійної всебічно розвиненої особистості молодих поколінь українців, які проживають за кордоном. На сучасному етапі, окрім традиційних, українська дошкільна система в Канаді та США включає інноваційні дошкільні заклади: навчально-культурні / культурно-освітні центри, двомовні програми, ігрові групи, центри розвитку дитини, розважальні групи тощо. які працюють на основі педагогічних ідей та технологій М. Монтессорі, вальдорфської педагогіки, вивчення мови для грамотності, навчання та інших, представлених у моделях сучасних навчальних програмах дошкільної освіти.

Біографії авторів

Іван РУСНАК, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

Доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов

Марина ВАСИЛИК, Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов

Посилання

Андрушків В. Програма навчання української мови в англомовних клясах. Український учитель в Канаді. 1980. Ч.3. С.20-21.

Климишин О. Ще до організації дитячих світличок. Наше життя. 1971. № 11-12. С. 15.

Мельник Н. Моделі курикулуму в сучасній дошкільній освіті США. URL : http://library.udpu.org.ua/library_files/poriv_ped_stydii/2011/2011_3_13.pdf (дата звернення: 29.06.20 р.).


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Andrushkiv V. (1980) Prohrama navchannya ukrayinsʹkoyi movy v anhlomovnykh klyasakh. Ukrayinsʹkyy uchytelʹ v Kanadi. [Ukrainian language curriculum in English classes. Ukrainian teacher in Canada]. 1980. P.3. p.20-21

Klymyshyn O. Shche do orhanizatsiyi dytyachykh svitlychok. [Even before the organization of children's rooms]. Nashe zhyttya. [Our life].1971. № 11-12. p. 15.

Melnyk N. Modeli kurykulumu v suchasniy doshkilʹniy osviti SSHA. [Curriculum models in modern US preschool education.] URL: http://library.udpu.org.ua/library_files/poriv_ped_stydii/2011/2011_3_13.pdf

Опубліковано
2020-09-12
Як цитувати
РУСНАКІ., & ВАСИЛИКМ. (2020). ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНСЬКІЙ ДОШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ КАНАДИ ТА США. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 21(2), 248-259. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v21i2.432
Розділ
Статті