ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ СПІЛЬНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛУ ПРИКОРДОННИХ ВІДОМСТВ У ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКОМУ ВИМІРІ

  • Олександра ІСЛАМОВА Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького https://orcid.org/0000-0002-2102-7363
Ключові слова: прикордонники, професійна підготовка, дистанційне навчання, країни Європейського Союзу, інтегроване управління кордонами

Анотація

У статті висвітлено організаційно-педагогічні засади спільної підготовки персоналу європейських прикордонних відомств з метою впровадження передового європейського досвіду в систему професійної підготовки персоналу Державної прикордонної служби України. Розглянуто питання відповідності системи підготовки фахівців-прикордонників сучасним викликам, вимогам законодавства Європейського Союзу, Європейської концепції інтегрованого управління кордонами; необхідності підвищення рівня інтероперабельності персоналу європейських прикордонних відомств; підготовки особового складу Постійного корпусу європейської прикордонної і берегової охорони; розвитку дистанційного навчання, створення спільної освітньої веб-платформи європейських прикордонних відомств та мережі прикордонних партнерських академій. Розкрито доцільність впровадження тематики фундаментальних прав людини в усі програми підготовки прикордонників; розроблення й імплементації на національному рівні спільних стандартів освіти й професійної підготовки прикордонників Європейського Союзу. Визначено, що підготовку прикордонників у європейських країнах організовано відповідно до спільних освітніх стандартів, основними з яких є уніфіковані програми підготовки та Галузева рамка кваліфікацій сфери охорони кордонів країн Європейського Союзу. Узагальнено досвід організації спільної підготовки прикордонників в країнах Європейського Союзу з метою подальшого проведення педагогічно-компаративних досліджень та адаптації набутого досвіду в систему професійної підготовки персоналу Державної прикордонної служби України.

Біографія автора

Олександра ІСЛАМОВА, Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького

кандидат філософських наук, старший викладач кафедри іноземних мов

Посилання

Балендр А., Комарницька О., Блощинський І., Діденко О. Інформаційно-комунікаційні технології в іншомовній підготовці фахівців з охорони кордону країн Європейського Союзу. Інформаційні технології і засоби навчання : електрон. наук. фахов. вид. 2018. Т. 67, № 5. С. 56–71. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2018_67_5_7.

European Integrated Border Management. URL: https://ec.europa.eu/home-affairs/content/european-integrated-border-management_en.

Balendr A. Уніфікована програма базового рівня для підготовки фахівців з охорони кордону країн Європейського Союзу. Педагогічний дискурс, 2018, (25). С. 17–21. URL: https://doi.org/10.31475/ped.dys.2018.25.02

Егоров А. Фронтекс – щит Европы. Казахстанская правда, 2013. URL: https://www.kazpravda.kz/news/politika/Frontex-shchit-evropi

Regulation (EU) 2016/1624 of the European Parliament and of the Council of 14 September 2016 on the European Border and Coast Guard. URL : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1624.

Common Core Curriculum for Border Guard Basic training in the European Union (CCC 2012). Produced by Frontex Agency in cooperation with EU Member States and Fundamental rights organisations Warsaw, Rondo ONZ 1, 2012. 343 p.

Training Needs Assessment report (2016). Warsaw, Poland: European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union. URL: http://sro.sussex.ac.uk/

Balendr A. Current Status and Prospects for the Quality Assurance in Border Guards Training: European Experience. Comparative Professional Pedagogy. 018. Т. 8. №. 4. С. 20–25.

Frontex Training Strategy (2015). Warsaw, Poland: European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Balendr, A., Komarnytska, O., Bloshchynskyi, I., & Didenko, O. (2018). Information and Communication Technologies in Foreign Languages Training of the Border Guards in the European Union Countries. Information Technologies and Learning Tools. 67(5). 56–71. [in Ukrainian]

European Integrated Border Management. URL: https://ec.europa.eu/home-affairs/content/european-integrated-border-management_en. [in English]

Balendr A. Unifikovana prohrama bazovoho rivnya dlya pidhotovky fakhivtsiv z okhorony kordonu krayin Yevropeyskoho Soyuzu [Unified basic level program for the training of border guards in the European Union]. Pedahohichnyy dyskurs, 2018, (25). С. 17–21. URL: https://doi.org/10.31475/ped.dys.2018.25.02 [in Ukrainian]

Yegorov А. Fronteks – shchit Yevropy [Frontex is the shield of Europe]. Kazakhstanskaya pravda, 2013. URL: https://www.kazpravda.kz/news/politika/Frontex--shchit-evropi [in Russian]

Regulation (EU) 2016/1624 of the European Parliament and of the Council of 14 September 2016 on the European Border and Coast Guard. URL : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1624. [in English]

Common Core Curriculum for Border Guard Basic training in the European Union (CCC 2012). Produced by Frontex Agency in cooperation with EU Member States and Fundamental rights organisations Warsaw, Rondo ONZ 1, 2012. 343 p. [in English]

Training Needs Assessment report (2016). Warsaw, Poland: European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union. URL: http://sro.sussex.ac.uk/ [in English]

Balendr A. Current Status and Prospects for the Quality Assurance in Border Guards Training: European Experience. Comparative Professional Pedagogy. 2018. Т. 8. №. 4. С. 20–25. [in English]

Frontex Training Strategy (2015). Warsaw, Poland: European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union. [in English]

Опубліковано
2021-03-26
Як цитувати
ІСЛАМОВАО. (2021). ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ СПІЛЬНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛУ ПРИКОРДОННИХ ВІДОМСТВ У ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКОМУ ВИМІРІ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 23(4), 156-168. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v23i4.607
Розділ
Статті