РОЗМАНІ. (2020). АВТОБІОГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ: РЕТРОСПЕКТИВНА ХАРАКТЕРИСТИКА. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 21(2), 215-229. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v21i2.430