КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗРОБКИ КОМПЛЕКСНОЇ МЕТОДОЛОГІЇ ВИЯВЛЕННЯ НЕЛЕГАЛЬНОЇ МІГРАЦІЇ ВСЕРЕДИНІ ДЕРЖАВИ

  • Віталій ВЕРБИЦЬКИЙ Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
Ключові слова: методика, методологія, методології виявлення нелегальної міграції всередині держави, профілактика нелегальної міграції

Анотація

В статті визначено сутність методології виявлення нелегальної міграції всередині держави під якою запропоновано розуміти сукупність прийомів та способів аналітичного дослідження сукупності нелегальних мігрантів, які перебувають в межах адміністративних кордонів України без законних підстав. Методологія виявлення нелегальної міграції всередині держави передбачає розробку окремих груп методик: методики, спрямовані на профілактику нелегальної (незаконної) міграції; методики спрямовані на оцінку масштабів нелегальної (незаконної) міграції всередині країни; методики, спрямовані на виявлення фактів нелегальної міграції та розслідування міграційних правопорушень.

Профілактику нелегальної міграції визначено як особливий вид соціального управління, напрям міграційної діяльності, який полягає в усуненні, нейтралізації чи обмеженні дії чинників (детермінант) нелегальної міграції, цілеспрямованому впливі за допомогою комплексу спеціально розроблених законних засобів на систему суспільних відносин, які складаються у сфері міграційних відносин, що має за мету стимулювання фізичних осіб та інших суб'єктів міграційних відносин до правомірної поведінки, перешкоджання порушенню ними міграційного законодавства.

Запропонована класифікація методик спрямованих на оцінку масштабів нелегальної (незаконної) міграції всередині країни: статистичні методи; опитувальні методи; мультиплікативні методи; непрямі методи.

Визначено, що група методик, спрямованих на виявлення фактів нелегальної міграції та розслідування міграційних правопорушень, повинна включала в себе опис окремих тактичних прийомів, операцій та тактичних комбінацій, спрямованих на виявлення фактів нелегальної нелегальної (незаконної) міграції.

Біографія автора

Віталій ВЕРБИЦЬКИЙ, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

здобувач

Посилання

1. Jandl, M., Vogel, D. and Iglicka, K. (2008), Report on methodological issues for CLANDESTINO, edited by Albert Kraler and Dita Vogel, November 2008.
2. Vollmer, B. (2008), Undocumented Migration. Counting the Uncountable. Data and Trends across Europe. Countre report for CLANDESTINO, UK.
3. Cyrus, N. (2008), German Country Report for CLANDESTINO, final version, August 2008.
4. Delaunay, D. and Tapinos, G. (1998), "La mesure de la migration clandestine en Europe." Volume 1: rapport de synthese, Eurostat Working Papers, Series "Population et conditions sociales", 3/1998/E/No7, Luxemburg: Eurostat.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Jandl, M., Vogel, D. and Iglicka, K. (2008), Report on methodological issues for CLANDESTINO, edited by Albert Kraler and Dita Vogel, November 2008.
2. Vollmer, B. (2008), Undocumented Migration. Counting the Uncountable. Data and Trends across Europe. Countre report for CLANDESTINO, UK.
3. Cyrus, N. (2008), German Country Report for CLANDESTINO, final version, August 2008.
4. Delaunay, D. and Tapinos, G. (1998), "La mesure de la migration clandestine en Europe." Volume 1: rapport de synthese, Eurostat Working Papers, Series "Population et conditions sociales", 3/1998/E/No7, Luxemburg: Eurostat.
Опубліковано
2020-05-13
Номер
Розділ
Статті