ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІЙНИЙ АПАРАТ СТРАТЕГУВАННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОВИМ СЕРЕДОВИЩЕМ

Ключові слова: оцінка загроз, категорійно-понятійний апарат, національна безпека, безпекове середовище, стратегування безпекового середовища, державне управління

Анотація

Сучасні доктринальні загальнотеоретичні підходи до визначення  стратегування у сфері державного управління безпековим середовищем відрізняє певна невизначеність. Це у свою чергу, ускладнює єдиний алгоритм розробок, аналізу й моніторингу загроз, формулювання, прийняття та реалізації рішень за стратегічними напрямами забезпечення національної безпеки. З огляду на це випливає необхідність осмислення термінології та опрацювання підходів до розкриття понятійно-категорійного апарату  в окресленій сфері.

Не зважаючи на те, що при достатній кількості наукових розвідок і досліджень в безпековій сфері,  окремі поняття та дефініції продовжують залишатися дискусійними та незрозумілими в загальнотеоретичному державно-управлінському концепті.

Метою дослідження є розкриття на основі сучасних підходів сутності стратегування у сфері державного управління безпековим середовищем та напрацювання методологічних засад для здійснення прогнозування, формування сценаріїв розвитку небезпек та сценаріїв розвитку безпекового середовища. Автором наголошується, що  одне з ключових завдань науки державного управління в сфері національної безпеки (в контексті наукової спеціальності «Державне управління у сфері національної безпеки»), полягає у розробленні методологічних засад стратегування безпекового середовища, за допомогою яких можна було б обґрунтовувати комплекс механізмів та процедур розробки і здійснення стратегії, що впливають на рівень державної та національної безпеки.

Біографія автора

Сергій ДМИТРУК, Міжрегіональна академія управління персоналом

аспірант, кафедра публічного адміністрування

Посилання

1. Гбур З.В. Державне управління економічною безпеки України. теорія та практика [монографія]/ З.В.Гбур. – Камянець-Подільський: ТОВ «Друкарня»Рута», 2018. – 408с.,
2. В.Гурковський. Державне управління розбудовою інформаційного суспільства в Україні (історія, теорія, практика) [монографія]/В.І. Гурковський. Міжвідомчий наук.-дослід. Центр з проблем боротьби з організованою злочинністю при Раді національної безпеки і оборони України. – К., 2010. – 396 c.
3. В.Куйбіда. Національна безпека в умовах інформаційних та гібридних війн: монографія/авт. кол.: В.Куйбіда, В.Бебик, М.Дмитренко та ін.: НАДУ, 2019. – 384с.
4. Орел М.Г. Теоретичні основи державного уравоіння у сфері політичної безпеки:монографія /М.Г.Орел.- Київ: Поліграф плюс», 2019. – 320с.
5. Поцепцов Г.Г. Стратегический анализ: стратегический анализ для политики, бизнеса и военнного дела: монографія/ Г.Г.Почепцов – К.: Дзвін, 2004. –334с.
6. Ситник Г.П. Державне управління у сфері національної безпеки (концептуальні та організаційно-правові засади): Підручник К.: НАДУ, 2012. – 544с.
7. Про національну безпеку Україн: Закон України від 21.06.2018 № 2469-VІІI // Законодавство України з питань воєнної сфери // Голос України від 07.07.2018 № 122(6877), ресурс доступу – https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19.
8. Житник О.М. Майбутнє безпекове середовище в контексті державного стратегічного планування: концептуальний підхід URL: http://www.pdu-journal.kpu.zp.ua/archive/4_2018/26.pdf.
9. Рекомендації з організації та проведення оборонного огляду, затверджені Наказом Міністра оборони України від 13 травня 2013 року.
10. Adaptability and Partnership:Issues for the Strategic Defence Review Presented to Parliament by the Secretary of State for Defence By Command of Her Majesty February 2010 [Електронний ресурс] // Режим доступу до ресурсу: http://en.wikipedia.org/wiki/Adaptability_and_Partnership:_Issues_for_the_Strategic_Defence_Review.
11. GlobalTrends 2025: A TransformedWorld [Електронний ресурс] // Доступ до ресурсу: www.dni.gov/nic/NIC_2025_project.html.
12. Mapping the global future Repor to fthe National Intelligence Council’s 2020 Project Based on Consultations With Non governmental Experts Around the World [Електронний ресурс] // Режим доступу до ресурсу: http:// www.dni.gov/nic/NIC_globaltrend2020.html.
13. Про державне стратегічне планування: проект закону України 2017 року. URL: http://me.gov.ua/Documents/Detal?lang.
14. Defense 2045. Assessing future security environment and implications for defense policymakers // Center for Strategie & International Studies. URL: https:// espas.secure.europarl.europa.eu/orbis/sites /default/ files/ generated/ document/ en/ 151106_Miller_Defense2045_Web.pdf.
15. Jointoperating environment 2035. The joint force in a contested and disordered world.URL: http://www.jcs.mil/Doctrine/Joint- Concepts/JOE/.
16. Science fiction futures. Marine corps se- curity environment forecast: Futures 2030-2045). URL: https://www.uscg.mil/Portals/0/Strategy/Marine% 20Corps%20Science%20Fiction% 20Futures%202016.pdf.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Gbur Z.V. Derzhavne upravlinnya ekonomichnoyu bezpeki Ukrayini. teoriya ta praktika [monografiya]/ Z.V.Gbur. – Kamyanec-Podilskij: TOV «Drukarnya»Ruta», 2018. – 408s.
2. V.Gurkovskij. Derzhavne upravlinnya rozbudovoyu informacijnogo suspilstva v Ukrayini (istoriya, teoriya, praktika) [monografiya] / V.I. Gurkovskij. Mizhvidomchij nauk. – doslid. Centr z problem borotbi z organizovanoyu zlochinnistyu pri Radi nacionalnoyi bezpeki i oboroni Ukrayini. – K., 2010. – 396 s.
3. V.Kujbida. Nacionalna bezpeka v umovah informacijnih ta gibridnih vijn: monografiya/avt. kol.: V.Kujbida, V.Bebik, M.Dmitrenko ta in.: NADU, 2019. – 384s.
4. Orel M.G. Teoretichni osnovi derzhavnogo uravoinnya u sferi politichnoyi bezpeki: monografiya /M.G.Orel.- Kiyiv: Poligraf plyus», 2019. – 320s.
5. Pochepcov G.G. Strategicheskij analiz: strategicheskij analiz dlya politiki, biznesa i voennnogo dela: monografiya/ G.G.Pochepcov – K.: Dzvin, 2004. – 334s.
6. Sitnik G.P. Derzhavne upravlinnya u sferi nacionalnoyi bezpeki (konceptualni ta organizacijno-pravovi zasadi): Pidruchnik K.: NADU, 2012. – 544s.
7. Zakon «Pro nacionalnu bezpeku Ukrayini»: Zakon Ukrayini vid 21.06.2018 № 2469-VIII // Zakonodavstvo Ukrayini z pitan voyennoyi sferi // Golos Ukrayini vid 07.07.2018 № 122(6877), resurs dostupu – https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19.
8. O.M. Zhitnik. Majbutnye bezpekove seredovishe v konteksti derzhavnogo strategichnogo planuvannya: konceptualnij pidhid URL: http://www.pdu-journal.kpu.zp.ua/archive/4_2018/26.pdf.
9. Rekomendaciyi z organizaciyi ta provedennya oboronnogo oglyadu, zatverdzheni Nakazom Ministra oboroni Ukrayini vid 13 travnya 2013 roku.
10. Adaptability and Partnership:Issues for the Strategic Defence Review Presented to Parliament by the Secretary of State for Defence By Command of Her Majesty February 2010 [Elektronnij resurs] // Rezhim dostupu do resursu: //en.wikipedia.org/wiki/Adaptability_and_Partnership:_Issues_for_the_Strategic_Defence_Review.
11. GlobalTrends 2025: A TransformedWorld [Elektronnij resurs] // Dostup do resursu: www.dni.gov/nic/NIC_2025_project.html.
12. Mapping the global future Repor to fthe National Intelligence Council’s2020 Project Based on Consultations With Non governmental Experts Around the World [Elektronnij resurs] // Rezhim dostupu do resursu: http:// www.dni.gov/nic/NIC_globaltrend2020.html.
13. Pro derzhavne strategichne planuvannya: proekt zakonu Ukrayini 2017 roku. URL: http://me.gov.ua/Documents/Detal?lang.
14. Defense 2045. Assessing future security environment and implications for defense policymakers // Center for Strategie & International Studies. URL: https:// espas.secure.europarl.europa.eu/ orbis/sites /default/ files/ generated/ document/ en/ 151106_Miller_Defense2045_Web.pdf.
15. Jointoperating environment 2035. The joint force in a contested and disordered world.URL: http://www.jcs.mil/Doctrine/Joint- Concepts/JOE/.
16. Science fiction futures. Marine corps security environment forecast: Futures 2030–2045). URL: https://www.uscg.mil/Portals/0/Strategy/Marine% 20Corps%20Science%20Fiction%20 Futures%202016.pdf.
Опубліковано
2020-05-13
Номер
Розділ
Статті