ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Електронні адреси відповідальних секретарів:

Збірника наукових праць - periodyca.nadpsu@ukr.net,
журналу "Закон і кордон" - nauka.nadpsu@gmail.com.

Щоб завантажити матеріали на портал, виконайте наступні кроки:
 1. Оберіть потрібний журнал
 2. Зареєструйтесь та увійдіть у кабінет користувача за допомогою посилань «Зареєструватися/Увійти»
 3. Натисніть кнопку «Новий рукопис»
 4. Пройдіть 5 кроків подання, користуючись підказками.

НОВИНИ:
Опубліковано Том 94, №1 (2024) журналу "Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки".

Опубліковано Том 36, №1 (2024) журналу "Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки".

Журнали

 • Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки

  Електронне наукове фахове видання, в якому публікуються наукові статті у галузі освітніх, педагогічних наук. Наукові дослідження охоплюють, але не обмежуються такими напрямками: методика навчання і виховання у закладах вищої освіти, порівняльна педагогіка, професійна педагогіка, військова педагогіка, інноваційні технології навчання, міждисциплінарні дослідження міжкультурної комунікації.
  Журнал внесено до "Переліку наукових фахових видань України" (Наказ Міністерства освіти і науки України №409 від 17.03.2020) та присвоєно категорію «Б» у галузі педагогічних наук, за спеціальностями – 011, 015.
  Видання індексується наукометричною базою даних IndexCopernicus з 2019 року. 

 • Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки

  Друковане наукове фахове видання, в якому публікуються наукові статті у галузі військових та технічних наук. Наукові дослідження охоплюють, але не обмежуються такими напрямками: теоретичні та практичні дослідження проблем національної безпеки України, питання організації взаємодії органів Державної прикордонної служби зі Збройними силами України та іншими суб’єктами забезпечення національної безпеки держави під час охорони державного кордону в повсякденних умовах і при ускладненні обстановки, в особливий період та під час виконання завдань територіальної оборони з метою оборони держави та боротьби з тероризмом, теоретичні та експериментальні дослідження технічних засобів (озброєння, військова техніка, транспортні засоби, програмно-технічні комплекси, засоби зв’язку і телекомунікацій, інженерні засоби, логістика), створення і вдосконалення систем, комплексів, зразків агрегатів, нових фізичних принципів і технічних рішень, досягнень інших галузей науки і новітніх технологій.
  Журнал внесено до "Переліку наукових фахових видань України" (Наказ Міністерства освіти і науки України №886 від 02.07.2020) та присвоєно категорію «Б» у галузі військових і технічних наук, за спеціальностями – 251, 252, 253, 254, 255.
  Видання індексується наукометричною базою даних IndexCopernicus з 2020 року. 

 • Law & Border

  Електронне науково-практичне видання, в якому публікуються статті з питань нормативно-правового забезпечення охорони державного кордону (спеціальності 081 «Право» та 262 «Правоохоронна діяльність»). Дослідження охоплюють, але не обмежуються такими напрямками, як транскордонні проблеми права, безпеки та правоохоронної діяльності. Журнал внесено до "Переліку наукових фахових видань України" (Наказ Міністерства освіти і науки України №1543 від 20.12.2023) та присвоєно категорію «Б» у галузі юридичних наук, за спеціальностями – 081, 262.

 • Linguistics and Didactics Perspectives

  Журнал є рецензованим виданням, в якому публікуються оригінальні статті, що розкривають результати наукових, практичних, навчально-методичних та дослідницьких розробок у галузі прикладної лінгвістики, соціолінгвістики, лінгводидактика, освітньої лінгвістики, теорія і методика викладання іноземної мови, мовної педагогіки, військово-прикордонна компаративістика, комунікативно-дискурсивна культура, мовної адаптації і впровадження стандартів НАТО, іншомовної військово-прикордонної термінології, впровадження уніфікованих освітніх стандартів, застосування новітніх форм, методів й ІКТ, технології і засоби дистанційного і змішаного навчання, формальної, неформальної і післядипломної освіти тощо.

 • Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: психологічні науки

  Друковане наукове фахове видання (до 2020 року), в якому опубліковано наукові статті у галузі освітніх, психологічних наук . Наукові дослідження охоплюють, але не обмежуються такими напрямками: психологія діяльності в особливих умовах, педагогічна та вікова психологія, юридична психологія, соціальна психологія, теоретико-психологічні основи професійної діяльності працівників правоохоронних органів, психологія управлінської діяльності.

 • Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: юридичні науки

  Електронне наукове фахове видання (до 2020 року), в якому опубліковано наукові статті у галузі юридичних наук. Наукові дослідження охоплюють, але не обмежуються такими напрямками: історія держави та права, нормативно-правове регулювання та вдосконалення нормативно-правової бази службово-бойової діяльності, дослідження закономірностей службово-бойової діяльності, їх взаємозв’язків із загальними законами збройної боротьби.

 • Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: державне управління

  Електронне наукове фахове видання (до 2020 року), в якому опубліковано наукові статті у галузі державного управління. Наукові дослідження охоплюють, але не обмежуються такими напрямками: теорія та історія державного управління, механізми державного управління, державна політика у сфері національної безпеки України та Державної прикордонної служби України.

 • Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки

  Електронне наукове фахове видання (до 2020 року), в якому опубліковано наукові статті у галузі освітніх, педагогічних наук. Наукові дослідження охоплюють, але не обмежуються такими напрямками: методика навчання і виховання у закладах вищої освіти, порівняльна педагогіка, професійна педагогіка, військова педагогіка, інноваційні технології навчання, міждисциплінарні дослідження міжкультурної комунікації.

 • Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: психологічні науки

  Електронне наукове фахове видання (до 2020 року), в якому публікуються наукові статті у галузі освітніх, психологічних наук. Наукові дослідження охоплюють, але не обмежуються такими напрямками: психологія діяльності в особливих умовах, педагогічна та вікова психологія, юридична психологія, соціальна психологія, теоретико-психологічні основи професійної діяльності працівників правоохоронних органів, психологія управлінської діяльності.