КІЛЬКІСНО-ЯКІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА УМИСНИХ ВБИВСТВ ЗАРУЧНИКА АБО ВИКРАДЕНОЇ ЛЮДИНИ

  • Дмитро ДУБОВИЙ Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького http://orcid.org/0000-0002-9517-6820
  • Євгеній МАНДЕЛЬ Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького http://orcid.org/0000-0003-1197-3919
Ключові слова: умисне вбивство, заручник, викрадена людина, латентність, кількісно-якісна характеристика

Анотація

Авторами в науковій статті здійснено дослідження сучасних кількісних та якісних показників злочинності в Україні на основі аналізуофіційних статистичних даних опублікованих Генеральною прокуратурою України за період з 2013 по 3 місяці 2019 рр. Основна увага була зосереджена на досліджені даних по умисних вбивствах заручника або викраденої людини та злочинних діянь пов’язаних з незаконним позбавленням волі або викраденням людей та захоплення заручників. Автор зазначає, що в період 2014-2015 років спостерігався різкий «скачок» зареєстрованих злочинних діянь, що взяті за основу при проведенні дослідження у цій статті. Здійснено ретроспективний аналіз та порівняння даних за період з 2003 по три місяці 2019 р.р. на основі проведених попередніх досліджень науковцями які приділяли свою увагу такій проблематиці. Проведено співставлення показників злочинних діянь пов’язаних з незаконним позбавленням волі або викрадення людей та захоплення заручників з умисним вбивством потерпілих осіб від вказаних злочинів.

У статті автори також зосередили свою увагу на латентності вказаних злочинних діянь та проаналізував праці науковців які присвячені латентності умисних вбивств на території України та її передумов. Автором зазначається те, що кількість випадків незаконного позбавлення волі або викрадення людини та захоплення заручників які зареєстровані, по відношенню до умисних вбивств потерпілих осіб від вказаних злочинних діяньмає місцевеликий показник латентності.

У висновках вказано про те, що об’єктивної можливості з урахуванням ситуації яка склалася в країні та із врахуванням рівня латентності умисних вбивств заручника або викраденої людини відобразити кількісно-якісні показники на сьогоднішній час повному обсязі який би відображав реальний стан цих показників ще не представляється можливості. Окрім того зауважено про те який із видів умисних вбивств заручника або викраденої людини  має більший рівень латентності.

Біографії авторів

Дмитро ДУБОВИЙ , Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

Старший викладач кафедри кримінального права та процесу

Євгеній МАНДЕЛЬ, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

Слухач, 371 навчальної групи факультет правоохоронної діяльності

Посилання

Ігнатов О. М. Теоретичні та прикладні проблеми протидії загально-кримінальній насильницькій злочинності в Україні: дис. ... доктора юрид. наук : 12.00.08 / Харків, нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2014. 605 с.

Каранікола О. П. Кількісно-якісна характеристика умисних вбивств заручника або викраденої людини в Україні. Форум права. 2014. № 3. С. 123–128. URL:http://nbuv.

gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2014_3_21 (дата звернення 02.05.2019).

Єдиний звіт про кримінальні правопорушення за січень - грудень 2013 року (Форма № 1. Затверджено наказом ГПУ від 23 жовтня 2012 р. № 100.) URL:https://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=111480&libid=100820# (дата звернення 01.05.2019).

Єдиний звіт про кримінальні правопорушення за січень - грудень 2014 року (Форма № 1. Затверджено наказом ГПУ від 23 жовтня 2012 р. № 100.) URL:https://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=111480&libid=100820# (дата звернення 01.05.2019).

Єдиний звіт про кримінальні правопорушення за січень - грудень 2015 року [](Форма № 1. Затверджено наказом ГПУ від 23 жовтня 2012 р. № 100.) URL:https://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=111480&libid=100820# (дата звернення 01.05.2019).

Єдиний звіт про кримінальні правопорушення за січень - грудень 2016 року (Форма № 1. Затверджено наказом ГПУ від 23 жовтня 2012 р. № 100.) URL:https://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=111480&libid=100820# (дата звернення 01.05.2019).

Єдиний звіт про кримінальні правопорушення за січень - грудень 2017 року (Форма № 1. Затверджено наказом ГПУ від 23 жовтня 2012 р. № 100.) URL:https://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=111480&libid=100820# (дата звернення 01.05.2019).

Єдиний звіт про кримінальні правопорушення за січень - грудень 2018 року (Форма № 1. Затверджено наказом ГПУ від 23 жовтня 2012 р. № 100.) URL:https://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=111480&libid=100820# (дата звернення 01.05.2019).

Єдиний звіт про кримінальні правопорушення за 3 місяці 2019 року. (Форма № 1. Затверджено наказом ГПУ від 23 жовтня 2012 р. № 100.) URL: http://https://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=111480&libid=100820# (дата звернення 01.05.2019).

Игнатов А. Н. Общая характеристика состояния убийств в Украине. Криминологический журнал Байкальск. гос. ун-та экономики и права. 2013. № 3. С. 188-196.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Ignatov O. M. (2014) Teoretichnі ta prikladnі problem protidiyi zagalno kriminalniynasilnitskiy zlochinnosti v Ukrayini [Theoretical and applied problems of counteractionitis general criminalviolent crimein Ukraine]: yew. doctors of legal. sciences: 12.00.08 / Kharkiv, national. un-tvnutr. put.Kharkiv, 2014. 605 s.[inUkrainian]

Karanikola O. P. (2014) Kilkisno-yakisna harakteristika umisnih vbivstv zaruchnika abo vikradenoyi lyudini v Ukrayini [Quantitatively qualitative characteristic of premeditated murders of the hostage or stolen the person in Ukraine] Right forum - 2014. - # 3. - S. 123–128. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2014_3_21 [in Ukrainian]

Ediniy zvit pro kriminalni pravoporushennya za sichen-gruden 2013 roku [The only report on criminal offenses for January - December, 2013](Form No 1. It is approved by the order of GPOU of October 23, 2012 No100) URL: https://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=111480&libid=100820# [in Ukrainian]

Ediniy zvit pro kriminalni pravoporushennya za sichen-gruden 2014 roku [The only report on criminal offenses for January - December, 2014](Form No 1. It is approved by the order of GPOU of October 23, 2012 No100) URL: https://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=111480&libid=100820# [in Ukrainian]

Ediniy zvit pro kriminalni pravoporushennya za sichen-gruden 2015 roku [The only report on criminal offenses for January - December, 2015](Form N 1. It is approved by the order of GPOU of October 23, 2012 No100) URL: https://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=111480&libid=100820# [in Ukrainian]

Ediniy zvit pro kriminalni pravoporushennya za sichen-gruden 2016 roku [The only report on criminal offenses for January - December, 2016](Form No 1. It is approved by the order of GPOU of October 23, 2012. No 100.) URL: https://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=111480&libid=100820# [in Ukrainian]

Ediniy zvit pro kriminalni pravoporushennya za sichen-gruden 2017 roku [The only report on criminal offenses for January - December, 2017](Form No 1. It is approved by the order of GPOU of October 23, 2012.No 100.) URL: https://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=111480&libid=100820# [in Ukrainian]

Ediniy zvit pro kriminalni pravoporushennya za sichen-gruden 2018 roku [The only report on criminal offenses for January - December, 2018](Form No 1. It is approved by the order of GPOU of October 23, 2012.No 100.) URL: https://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.

html?dir_id=111480&libid=100820# [in Ukrainian]

Ediniy zvit pro krimіnalnі pravoporushennya za 3 mіsyatsі 2019 roku [The only report on criminal offenses for 3 months 2019] (Form No 1. It is approved by the order of GPOU of October 23, 2012. No 100.) URL: http:// https://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.

html?dir_id=111480&libid=100820# [in Ukrainian]

Ignatov A. N. (2013) Obschaya harakteristika sostoyaniya ubiystv v Ukraine [General characteristic of a condition of murders in Ukraine]/ Kriminologicheskiy journal[the Criminological magazine] Baykalsk. state. un-that еkonomik and rights. - 2013. - # 3. -S. 188-196. [in Ukrainian]

Опубліковано
2020-05-22
Номер
Розділ
Статті