Редакційна колегія

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Орловська Наталія Анатоліївна, доктор юридичних наук, професор, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, м. Хмельницький, Україна

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

Халимон Сергій Іванович,  доктор юридичних наук, доцент, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, м. Хмельницький, Україна

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ:

  1. Половников Вадим Володимирович, кандидат юридичних наук, доцент, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, м. Хмельницький, Україна
  2. Войцех Філіпковскі, доктор, професор, Білостоцький університет, м. Білосток, Польща,
  3. Митрофанов Ігор Іванович, доктор юридичних наук, професор, Кременчуцький університет імені Михайла Остроградського, м. Кременчук, Україна
  4. Гловюк Ірина Василівна, доктор юридичних наук, професор, Національний університет «Одеська юридична академія», м. Одеса, Україна
  5. Пузирьов Михайло Сергійович, доктор юридичних наук, Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів, Україна
  6. Примаченко Віталій Федорович, кандидат юридичних наук, доцент, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, м. Дніпро, Україна
  7. Шаблистий Володимир Вікторович, доктор юридичних наук, доцент, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, м. Дніпро, Україна
  8. Філіппов Станіслав Олександрович, доцент, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, м. Хмельницький, Україна