Галузь та проблематика

     

ISSN: 2617-961X (Online) УДК 340
Наукова сфера: юридичні науки
Тематика: теорія та історія права, нормативно-правове регулювання та вдосконалення нормативно-правової бази службово-бойової діяльності, дослідження закономірностей службово-бойової діяльності, їх взаємозв’язків із загальними законами збройної боротьби
Реєстрація у ДАК України: Наказ Міністерства освіти і науки України від 22.12.2016 р. № 1604
Періодичність публікації: Виходить 4 рази на рік
Засновник: Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
Рік заснування: 2016