АНАЛІЗ СТАНУ ПРОТИПРАВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ДЕРЖАВНОМУ КОРДОНІ УКРАЇНИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЗАСОБІВ ПІДПОВЕРХНЕВОЇ КОНТРАБАНДИ

  • Олег Шинкарук Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0003-4499-8282
  • Микола Лисий Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
  • Юлія Бабій Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0001-7310-8715
  • Андрій Чуканов Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0002-7925-1026
Ключові слова: державний кордон, підповерхнева контрабанда, підземні комунікації, георадар, технічні засоби охорони

Анотація

Одним з напрямів протиправної діяльності на державному кордоні є підповерхнева контрабанда із застосуванням підземних комунікацій для незаконного переміщення алкогольних виробів, зокрема спирту, а також пального та мастильних матеріалів, а у перспективі можливо очікувати і передавання таким способом електроенергії.  Прихованість, потенційна можливість транспортування людей і зброї, задіяння міждержавних криміналістичних угруповань робить такий тип загроз значимим як для Державної прикордонної служби України, так і в цілому для національної безпеки держави. Ефективна протидія такого роду загрозам потребує проведення детального аналізу характеристик засобів здійснення підповерхневої контрабанди, отримання узагальнених статистичних ознак розміщення таких засобів на кордоні. Тому проаналізовано сучасний стан протиправної діяльності на державному кордоні України із застосуванням засобів підповерхневої контрабанди. Розглянуто основні аспекти такої діяльності, які є суттєвими для врахування при моніторингу державного кордону України. За результатами аналізу встановлено, що розміри виявлених об’єктів у поперечному напрямку мають два спектри значень: це 20-100 мм для трубопроводів і 0,5-1,5 м для тунелів. Щодо глибини закладки засобів, то переважна більшість їх прокладена на глибині до 2 м. Матеріал трубопроводів – це пластик, гума. Отримані дані слід ураховувати у подальшому при обґрунтуванні вимог до засобів виявлення підповерхневої контрабанди. Також у роботі дано коротку характеристику випробувань і застосування нових зразків технічних засобів охорони кордону – георадарів. Визначені завдання для забезпечення ефективної реалізації політики безпеки на державному кордоні України.

Біографії авторів

Олег Шинкарук, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

доктор технічних наук, професор

Микола Лисий, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

доктор технічних наук, доцент

Юлія Бабій, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

доктор технічних наук

Андрій Чуканов, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

викладач

Посилання

Огляд стану прикордонної служби у 2018 році. Адміністрація державної прикордонної служби. Київ: 2019. 14 с.

Алєксандров П. Н. Теоретические основы георадарного метода. Москва, 2016. 100 с.

Абрамович А. О. Георадари. Збірник наукових праць Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: радіоелектроніка та телекомунікації. Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2012. № 738. С. 49-54.

Букін О. В. Багаточастотне когерентне радіозондування підповерхневого середовища: дис. канд. фіз-мат. наук : 01.04.03 / Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова. Харків, 2018. 160 с.

Казарін А. Б., Казарін Б. А. та ін. Практика использования георадарных технологий при обследовании тоннелей. Наука и прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту. Серія : транспортне будівництво. Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна, 2008. № 21. С. 113-117.

Бабій Ю. О. Удосконалення декомпозиції загроз і небезпек національній безпеці держави у прикордонній сфері. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : військові та технічні науки. Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2016. № 4(70). С. 185-196.

Бабій Ю. О., Лисий М. І., Балицький І. І. Декомпозиція загроз і небезпек у сфері прикордонної безпеки. Збірник наукових праць Військової академії. Одеса : Вид-во ВА, 2016. № 2(6). С. 127-132.

Про основи національної безпеки України: Закон України від 19 червня 2003 р. № 964-IV //Відомості Верховної Ради України. - 2003, № 39. - С. 351.

Прикордонники України і Росії виявили трубопровід прокладений між Луганською та Ростовською областями. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/news/prikordonniki-ykraini-i-rosii-vijavili-tryboprovid-prokladenij-mizh-lyganskojuta-rostovskoju-oblastjami/ (дата звернення: 10.10.2019).

На Луганщині виявили два трубопроводи та базу накопичення паливно-мастильних матеріалів. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/news/nalyganshhini-vijavili-dva-tryboprovodi-ta-bazy-nakopichennja-palivno-mastilnihmaterialiv--/ (дата звернення: 10.10.2019).

На кордоні з Молдовою прикордонники виявили 2 спиртопроводи. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/news/na-kordoni-z-moldovoju-prikordonnikivijavili-2-spirtoprovodi--/ (дата звернення: 10.10.2019).

На Луганщині прикордонники виявили 150-метровий трубопровід. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/news/na-lyganshhini-prikordonniki-vijavili-150-metrovij-tryboprovid--/ (дата звернення: 10.10.2019).

На Луганщині виявили підпільний трубопровід для перекачування пального. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/news/na-lyganshhini-vijavili-pidpilnijtryboprovid-dlja-perekachyvannja-palnogo/ (дата звернення: 10.10.2019).

Прикордонники вперше цього року виявили на Луганщині підпільний трубопровід. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/news/prikordonniki-vpershecogo-roky-vijavili-na-lyganshhini-pidpilnij-tryboprovid/ (дата звернення: 10.10.2019).

Прикордонники сканують ґрунт в пошуках підпільних «нафтогонів» URL: https://dpsu.gov.ua/ua/news/prikordonniki-skanyjut-%D2%91rynt-vposhykah-pidpilnih-%C2%ABnaftogoniv%C2%BB/ (дата звернення: 10.10.2019). № 2(80)

На Луганщині прикордонники за допомогою спеціального обладнання виявили два підпільні трубопроводи. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/news/ na-lyganshhini-prikordonniki-za-dopomogoju-specialnogo-obladnannja-vijavilidva-pidpilni-tryboprovodi-/ (дата звернення: 10.10.2019).

На Луганщині попереджено дві спроби облаштування підпільних трубопроводів. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/news/na-lyganshhinipoperedzheno-dvi-sprobi-oblashtyvannja-pidpilnih-tryboprovodiv/ (дата звернення: 10.10.2019).

Прикордонники виявили два підпільних трубопроводи. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/news/prikordonniki-vijavili-dva-pidpilnih-tryboprovodi/ (дата звернення: 10.10.2019).

На Буковині викрили незаконний трубопровід для перекачки спирту. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/news/Na-Bukovini-vikrili-nezakonniy-truboproviddlya-perekachki-spirtu-/ (дата звернення: 10.10.2019).

До місця накопичення пального вів підпільний «нафтогін». URL: https://dpsu.gov.ua/ua/news/do-miscja-nakopichennja-palnogo-viv-pidpilnij-%C2%ABnaftogin%C2%BB/ (дата звернення: 10.10.2019).

На Луганщині виявили підпільну базу накопичення пального та підземний трубопровід. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/news/na-lyganshhini-vijavilipidpilny-bazy-nakopichennja-palnogo-ta-pidzemnij-tryboprovid/ (дата звернення: 10.10.2019).

Із дна Дністра прикордонники витягли 230-метровий трубопровід. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/news/iz-dna-dnistra-prikordonniki-vitjagli--230-metrovij-tryboprovid-/ (дата звернення: 10.10.2019).

Поблизу українсько-російського кордону виявили трубопровід. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/news/poblizy-ykrainsko-rosijskogo-kordony-vijavilitryboprovid/(дата звернення: 10.10.2019).

На Вінниччині знову виявили майже 200 метрів трубопроводу. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/news/na-vinnichchini-znovy-vijavili-majzhe-200-metrivtryboprovody/(дата звернення: 10.10.2019).

На Луганщині відкопали 100 метрів трубопроводу, яким правопорушники намагалися перекачувати пальне. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/news/na-lyganshhini-vidkopali-100-metriv-tryboprovody-jakim-pravoporyshnikinamagalisja-perekachyvati-palne/ (дата звернення: 10.10.2019).

Біля кордону продовжують знаходити підпільні нафтогони. URL:https://dpsu.gov.ua/ua/news/bilja-kordony-prodovzhyjut-znahoditi-pidpilni--naftogoni/ (дата звернення: 10.10.2019).

Прикордонники «виловили» 2 кілометри трубопроводу та400 літрів спирту. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/news/prikordonniki-%C2%ABvilovili%C2%BB-2-kilometri-tryboprovody-ta-400-litriv-spirty-/ (датазвернення: 10.10.2019).

Прикордонники Могилів-Подільського загону знищили черговий спиртопровід. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/news/prikordonnikimogiliv-podilskogo-zagony-znishhili-chergovij-spirtoprovid/ (дата звернення:10.10.2019).

Прикордонники «виловили» 300 метрів трубопроводу. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/news/prikordonniki-%C2%ABvilovili%C2%BB-300-metrivtryboprovody/(дата звернення: 10.10.2019).

На кордоні прикордонник виявили черговий трубопровід. URL:https://dpsu.gov.ua/ua/news/na-kordoni-prikordonnik-vijavili-chergovijtryboprovid/(дата звернення: 10.10.2019).

На українсько-російському кордоні виявили підпільний трубопровід. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/news/na-ykrainsko-rosijskomy-kordoni-vijavilipidpilnij-tryboprovid/ (дата звернення: 10.10.2019).

В Луганській області прикордонники виявили трубопровід для незаконного перекачування ПММ. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/news/v-lyganskijoblasti-prikordonniki-vijavili-tryboprovid-dlja-nezakonnogo-perekachyvannja--pmm/ (дата звернення: 10.10.2019).

На Луганщині продовжуються заходи з виявлення підпільних трубопроводів. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/news/na-lyganshhini-prodovzhyjutsjazahodi-z-vijavlennja-pidpilnih-tryboprovodiv/ (дата звернення: 10.10.2019).

На Луганщині прикордонники виявили трубопровід для переміщення ПММ. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/news/na-lyganshhini-prikordonnikivijavili-tryboprovid-dlja-peremishhennja-pmm/ (дата звернення: 10.10.2019).

На Харківщині знешкоджено ще один трубопровід, яким правопорушники планували перекачувати пальне. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/news/na-harkivshhini-zneshkodzheno-shhe-odin-tryboprovid-jakim-pravoporyshnikiplanyvali-perekachyvati-palne-/ (дата звернення: 10.10.2019).

Прикордонники виявили прокладений через річку Дністер трубопровід. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/news/prikordonniki-vijavili-prokladenijcherez-richky-dnister-tryboprovid/ (дата звернення: 10.10.2019).

На Буковині за допомогою георадару виявили трубопровід. URL:https://dpsu.gov.ua/ua/news/na-bykovini-za-dopomogoju-georadary-vijavilitryboprovid--/(дата звернення: 10.10.2019).

На кордоні з Молдовою прикордонники затримали українця, який заливав спирт в каністри із трубопровода. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/news/video-na-kordoni-z-moldovoju-prikordonniki-zatrimali-ykraincja-jakij-zalivavspirt-v-kanistri-iz-tryboprovoda-/ (дата звернення: 10.10.2019).

На Луганщині прикордонники та співробітники СБУ виявили один з найдовших трубопроводів для переміщення контрабандного пального. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/news/na-lyganshhini-prikordonniki-ta-spivrobitniki-sbyvijavili-odin-z-najdovshih-tryboprovodiv-dlja-peremishhennja-kontrabandnogopalnogo/(дата звернення: 10.10.2019).

На кордоні з РФ виявлено черговий трубопровід для переміщенняконтрабандного пального. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/news/na-kordoni-z-rfvijavleno-chergovij-tryboprovid-dlja-peremishhennja-kontrabandnogo-palnogo/(дата звернення: 10.10.2019).

На Луганщині виявили трубопровід, який проходив на глибині 2 метрів з РФ до України. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/news/na-lyganshhini-vijavilitryboprovid-jakij-prohodiv-na-glibini-2-metriv-z-rf-do-ykraini/ (дата звернення: 10.10.2019).

Cпівробітники Держприкордонслужби спільно з ДФС та СБУ проводять спеціальні заходи по недопущенню переміщення палива через кордон.

URL: https://dpsu.gov.ua/ua/news/video-cpivrobitniki-derzhprikordonslyzhbi-spilno-z-dfs-ta-sby-provodjat-specialni-zahodi-po-nedopyshhennjuperemishhennja-paliva-cherez-kordon-/ (дата звернення: 10.10.2019).

На Луганщині прикордонники демонтували трубопроводи та комунікації, що вели до баз накопичення. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/news/nalyganshhini-prikordonniki-demontyvali-tryboprovodi-ta-komynikacii-shho-velido-baz-nakopichennja/ (дата звернення: 10.10.2019).

На Луганщині правоохоронці виявили на глибині 1,5 метра трубопровід з РФ до України. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/news/VIDEO-Na-Luganshchini-pravoohoronci-viyavili-na-glibini-15-metra-truboprovid-z-RF-do-Ukraini/ (дата звернення: 10.10.2019).

На Луганщині прикордонники виявили підпільний трубопровід. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/news/Na-Luganshchini-prikordonniki-viyavilipidpilniy-truboprovid/ (дата звернення: 10.10.2019).

Підпільну підземну комунікацію виявили прикордонники на Луганщині. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/news/VIDEO-Pidpilnu-pidzemnukomunikaciyu-viyavili-prikordonniki-na-Luganshchini/ (дата звернення: 10.10.2019).

В Одеській області прикордонники виявили підпільний трубопровід. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/news/V-Odeskiy-oblasti-prikordonniki-viyavilipidpilniy-truboprovid-/ (дата звернення: 10.10.2019).

На Одещині прикордонники викрили трубопровід, який готували для незаконної перекачки спирту. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/news/Na-Odeshchini-prikordonniki-vikrili-truboprovid-yakiy-gotuvali-dlya-nezakonnoiperekachki-spirtu/ (дата звернення: 10.10.2019).

Українські та молдовські прикордонники виявили з обох боків кордону майже кілометр трубопроводу. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/news/Ukrainski-ta-moldovski-prikordonniki-viyavili-z-oboh-bokiv-kordonu-mayzhekilometr-truboprovodu/ (дата звернення: 10.10.2019).

Прикордонники України та Молдови виявили на кордоні трубопровід для переміщення спирту. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/news/Prikordonniki-Ukraini-ta-Moldovi-viyavili-na-kordoni-truboprovid-dlya-peremishchennyaspirtu/(дата звернення: 10.10.2019).

На кордоні з Молдовою прикордонники Могилів-Подільського загону виявили спиртопровід. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/news/VIDEONa-kordoni-z-Moldovoyu-prikordonniki-Mogiliv-Podilskogo-zagonu-viyavilispirtoprovid/(дата звернення: 10.10.2019).

На Одещині правоохоронці виявили майже два кілометри трубопроводів. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/news/Na-Odeshchini-pravoohoronciviyavili-mayzhe-dva-kilometri-truboprovodiv/ (дата звернення: 10.10.2019).

На Харківщині прикордонники виявили та демонтували підземний трубопровід через державний кордон. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/news/NaHarkivshchini-prikordonniki-viyavili-ta-demontuvali-pidzemniy-truboprovidcherezderzhavniy-kordon/ (дата звернення: 10.10.2019).

На Луганщині правоохоронці виявили підземний трубопровід для незаконного переміщення ПММ з РФ. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/news/NaLuganshchini-pravoohoronci-viyavili-pidzemniy-truboprovid-dlya-nezakonnogoperemishchennya-PMM-z-RF/ (дата звернення: 10.10.2019).

На Харківщині виявили трубопровід, яким правопорушники намагалися перекачувати пальне. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/news/na-harkivshhinivijavili-tryboprovid-jakim-pravoporyshniki-namagalisja-perekachyvati-palne-/(дата звернення: 10.10.2019).

На Буковині прикордонники виявили трубопровід для переміщення сигарет. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/news/Na-Bukovini-prikordonniki-viyavilitruboprovid-dlya-peremishchennya-sigaret/ (дата звернення: 10.10.2019).

Довідка про застосування георадарів протягом 2019 року. Адміністрація державної прикордонної служби. Київ, 2019. С. 2.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Ohlyad stanu prykordonnoyi sluzhby u 2018 rotsi. [2018 Border Guard Survey]/ Administration of the State Border Service. Kyiv: 2019. 14 p. [in Ukrainian].

Alexandrov P. N. (2016). Teoreticheskiye osnovy georadarnogo metoda. [The theoretical basis of the georadar method]. Moscow, 100 p. [in Russian].

Abramovich A. A. (2012). Georadar. [Georadars]. Proceedings of the National University of Lviv Polytechnic. Series: Radio Electronics and Telecommunications. Lviv: Issue of Lviv Polytechnic, № 738. 49-54 р. [in Ukrainian].

Bukin O. V. (2018). Bahatochastotne koherentne radiozonduvannya pidpoverkhnevoho seredovyshcha. [Multifrequency coherent subsurface radio sounding]: diss. cand. physical mat. Sciences: 01.04.03 / Institute of Radiophysics and Electronics. A. Ya. Usikov. Kharkiv, 160 p. [in Ukrainian].

Kazarin A. B., Кazarin B. A. and others. (2008). Praktika ispol’zovaniya georadarnykh tekhnologiy pri obsledovanii tonneley. [The practice of using georadar technologies in tunnel surveys] Science and the progress of transport. Bulletin of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport. Series: transport construction. Dnepropetrovsk: Publishing House of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport Academician V. Lazaryan, № 21. 113-117 p. [in Russian].

Babiy YU. O. (2016). Udoskonalennya dekompozytsiyi zahroz i nebezpek natsional'niy bezpetsi derzhavy u prykordonniy sferi. [Improving the decomposition of threats and dangers to the national security of the state in the border area] Collection of scientific papers of the National Academy of State Border Guard Service of Ukraine. Series: Military and Technical Sciences. Khmelnitsky: Issue of NADPSU, № 4 (70). p. 185-196. [in Ukrainian].

Babiy YU. O., Lysyy M. I., Balyts'kyy I. I. (2016). Dekompozytsiya zahroz i nebezpek u sferi prykordonnoyi bezpeky. [Decomposition of threats and dangers in the field of border security] Collection of scientific works of the Military Academy. Odessa: Issue of the VA, № 2 (6). p. 127-132. [in Ukrainian].

Pro osnovy natsional'noyi bezpeky Ukrayiny [On the Fundamentals of National Security of Ukraine]: Law of Ukraine of June 19, 2003 No. 964-IV // Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine. - 2003, N 39. – 351 p.

Prykordonnyky Ukrayiny i Rosiyi vyyavyly truboprovid prokladenyy mizh Luhans'koyu ta Rostovs'koyu oblastyamy. [Border guards of Ukraine and Russia find pipeline between Lugansk and Rostov regions]. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/news/ prikordonniki-ykraini-i-rosii-vijavili-tryboprovid-prokladenij-mizh-lyganskojuta-rostovskoju-oblastjami/ (Appointment Date: 10.10.2019) [in Ukrainian].

Na Luhanshchyni vyyavyly dva truboprovody ta bazu nakopychennya palyvno-mastyl'nykh materialiv. [Two pipelines and base of accumulation of fuel and lubricants found in Luhansk region]. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/news/nalyganshhini-vijavili-dva-tryboprovodi-ta-bazy-nakopichennja-palivno-mastilnihmaterialiv--/(Appointment Date: 10.10.2019) [in Ukrainian].

Na kordoni z Moldovoyu prykordonnyky vyyavyly 2 spyrtoprovody. [Border guards found 2 alcohol pipelines at the border with Moldova]. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/news/na-kordoni-z-moldovoju-prikordonniki-vijavili-2-spirtoprovodi--/ ment Date: 10.10.2019) [in Ukrainian].

Na Luhanshchyni prykordonnyky vyyavyly 150-metrovyy truboprovid.[In the Luhans k region, border guards discovered a 150-meter pipeline]. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/news/na-lyganshhini-prikordonniki-vijavili-150-metrovijtryboprovid--/(Appointment Date: 10.10.2019) [in Ukrainian].

Na Luhanshchyni vyyavyly pidpil'nyy truboprovid dlya perekachuvannya pal'noho. [An underground pipeline for pumping fuel was discovered in the Luhansk region]. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/news/na-lyganshhini-vijavili-pidpilnijtryboprovid-dlja-perekachyvannja-palnogo/ (Appointment Date: 10.10.2019) [in Ukrainian].

Prykordonnyky vpershe ts'oho roku vyyavyly na Luhanshchyni pidpil'nyy truboprovid. [For the first time this year, border guards found an undergroundpipeline i the Luhansk region]. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/news/prikordonnikivpershe-cogo-roky-vijavili-na-lyganshhini-pidpilnij-tryboprovid/ (Appointment Date: 10.10.2019) [in Ukrainian].

Prykordonnyky skanuyut' grunt v poshukakh pidpil'nykh «naftohoniv». [Border guards scan soil in search of underground oil gases]. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/news/prikordonniki-skanyjut-%D2%91rynt-v-poshykah-pidpilnih-%C2%ABnaftogoniv%C2%BB/ (Appointment Date: 10.10.2019) [in Ukrainian].

Na Luhanshchyni prykordonnyky za dopomohoyu spetsial'noho obladnannya vyyavyly dva pidpil'ni truboprovody. [In the Luhansk region, border guards discovered two underground pipelines with the help of special equipment]. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/news/na-lyganshhini-prikordonniki-za-dopomogojuspecialnogo-obladnannja-vijavili-dva-pidpilni-tryboprovodi-/ (Appointment Date: 10.10.2019) [in Ukrainian].

Na Luhanshchyni poperedzheno dvi sproby oblashtuvannya pidpil'nykh truboprovodiv. [In the Luhansk region two attempts of arrangement of underground pipelines were prevented]. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/news/nalyganshhini-poperedzheno-dvi-sprobi-oblashtyvannja-pidpilnih-tryboprovodiv/(Appointment Date: 10.10.2019) [in Ukrainian].

Prykordonnyky vyyavyly dva pidpil'nykh truboprovody. [Border guards found two underground pipelines]. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/news/prikordonniki-vijavili-dva-pidpilnih-tryboprovodi/ (Appointment Date: 10.10.2019) [in Ukrainian].

Na Bukovyni vykryly nezakonnyy truboprovid dlya perekachky spyrtu. [An illegal pipeline for pumping alcohol was exposed in Bukovina]. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/news/Na-Bukovini-vikrili-nezakonniy-truboprovid-dlya-perekachkispirtu-/(Appointment Date: 10.10.2019) [in Ukrainian].

Do mistsya nakopychennya pal'noho viv pidpil'nyy «naftohin». [Underground «oil» drove to the place of accumulation of fuel]. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/news/do-miscja-nakopichennja-palnogo-viv-pidpilnij-%C2%ABnaftogin%C2%BB/ (Appointment Date: 10.10.2019) [in Ukrainian].

Na Luhanshchyni vyyavyly pidpil'nu bazu nakopychennya pal'noho tapidzemnyy tr uboprovid. [In the Luhansk region found underground underground storage and underground pipeline]. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/news/nalyganshhini-vijavili-pidpilny-bazy-nakopichennja-palnogo-ta-pidzemnijtryboprovid/ (Appointment Date: 10.10.2019) [in Ukrainian].

Iz dna Dnistra prykordonnyky vytyahly 230-metrovyy truboprovid. [Border guards pulled a 230-meter pipeline from the bottom of the Dniester]. URL: psu.gov.ua/ua/news/iz-dna-dnistra-prikordonniki-vitjagli--230-metrovijtryboprovid-/ (Appointment Date: 10.10.2019) [in Ukrainian].

Poblyzu ukrayins'ko-rosiys'koho kordonu vyyavyly truboprovid. [A pipeline was discovered near the Ukrainian-Russian border]. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/news/poblizy-ykrainsko-rosijskogo-kordony-vijavili-tryboprovid/ (Appointment Date: 10.10.2019) [in Ukrainian].

Na Vinnychchyni znovu vyyavyly mayzhe 200 metriv truboprovodu. [Nearly 200 meters of pipeline have been found again in Vinnytsia region]. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/news/na-vinnichchini-znovy-vijavili-majzhe-200-metrivtryboprovody/(Appointment Date: 10.10.2019) [in Ukrainian].

Na Luhanshchyni vidkopaly 100 metriv truboprovodu, yakym pravoporushnyky namahalysya perekachuvaty pal'ne. [In Luhansk region 100 meters of the pipeline were dug, which the offenders tried to pump fuel]. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/news/na-lyganshhini-vidkopali-100-metriv-tryboprovodyjakim-pravoporyshniki-namagalisja-perekachyvati-palne/ (Appointment Date: 10.10.2019) [in Ukrainian].

Bilya kordonu prodovzhuyut' znakhodyty pidpil'ni naftohony. [Underground oil pipelines continue to be found near the border]. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/news/bilja-kordony-prodovzhyjut-znahoditi-pidpilni--naftogoni/ (Appointment Date: 10.10.2019) [in Ukrainian].

Prykordonnyky «vylovyly» 2 kilometry truboprovodu ta 400 litriv spyrtu. [The border guards caught 2 kilometers of pipeline and 400 liters of alcohol]. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/news/prikordonniki-%C2%ABvilovili%C2%BB-2-kilometri-tryboprovody-ta-400-litriv-spirty-/ (Appointment Date: 10.10.2019) [in Ukrainian].

Prykordonnyky Mohyliv-Podil's'koho zahonu znyshchyly cherhovyy spyrtoprovid. [The border guards of the Mogilev-Podilsky detachment destroyed the next alcohol pipeline]. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/news/prikordonnikimogiliv-podilskogo-zagony-znishhili-chergovij-spirtoprovid/ (Appointment Date: 10.10.2019) [in Ukrainian].

Prykordonnyky «vylovyly» 300 metriv truboprovodu. [The border guards caught 300 meters of the pipeline]. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/news/prikordonniki-%C2%ABvilovili%C2%BB-300-metriv-tryboprovody/(Appointment Date: 10.10.2019) [in Ukrainian].

Na kordoni prykordonnyk vyyavyly cherhovyy truboprovid. [A border pipeline was discovered at the border by a border guard]. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/news/na-kordoni-prikordonnik-vijavili-chergovij-tryboprovid/ (Appointment Date: 10.10.2019) [in Ukrainian].

Na ukrayins'ko-rosiys'komu kordoni vyyavyly pidpil'nyy truboprovid. [An underground pipeline was discovered at the Ukrainian-Russian border]. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/news/na-ykrainsko-rosijskomy-kordoni-vijavili-pidpilnijtryboprovid/ (Appointment Date: 10.10.2019) [in Ukrainian].

V Luhans'kiy oblasti prykordonnyky vyyavyly truboprovid dlya nezakonnoho perekachuvannya PMM. [In the Luhansk region, border guards found a pipeline for illegal pumping of PMM]. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/news/v-lyganskij-oblastiprikordonniki-vijavili-tryboprovid-dlja-nezakonnogo-perekachyvannja--pmm/ (Appointment Date: 10.10.2019) [in Ukrainian].

Na Luhanshchyni prodovzhuyut'sya zakhody z vyyavlennya pidpil'nykh truboprovodiv. [Measures to detect underground pipelines continue in the Luhansk region]. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/news/na-lyganshhini-prodovzhyjutsjazahodi-z-vijavlennja-pidpilnih-tryboprovodiv/ (Appointment Date: 10.10.2019) [in Ukrainian].

Na Luhanshchyni prykordonnyky vyyavyly truboprovid dlya peremishchennya PMM. [In the Luhansk region, border guards found a pipeline to move PMMs]. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/news/na-lyganshhini-prikordonnikivijavili-tryboprovid-dlja-peremishhennja-pmm/ (Appointment Date: 10.10.2019) [in Ukrainian].

Na Kharkivshchyni zneshkodzheno shche odyn truboprovid, yakym pravoporushnyky planuvaly perekachuvaty pal'ne. [In Kharkiv another pipeline thatoff enders planned to pump fuel was destroyed]. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/news/na-harkivshhini-zneshkodzheno-shhe-odin-tryboprovid-jakim-pravoporyshnikiplanyvali-perekachyvati-palne-/ (Appointment Date: 10.10.2019) [in Ukrainian].

Prykordonnyky vyyavyly prokladenyy cherez richku Dnister truboprovid. [Border guards found a pipeline laid across the Dniester River]. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/news/prikordonniki-vijavili-prokladenij-cherez-richky-dnistertryboprovid/(Appointment Date: 10.10.2019) [in Ukrainian].

Na Bukovyni za dopomohoyu heoradaru vyyavyly truboprovid. [A pipeline was discovered in Bukovyna using a radar radar]. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/news/na-bykovini-za-dopomogoju-georadary-vijavili-tryboprovid--/ (Appointment Date: 10.10.2019) [in Ukrainian].

Na kordoni z Moldovoyu prykordonnyky zatrymaly ukrayintsya, yakyy zalyvav spyrt v kanistry iz truboprovoda. [At the border with Moldova, border guards detained a Ukrainian who poured alcohol into canisters from a pipeline]. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/news/video-na-kordoni-z-moldovoju-prikordonnikizatrimali-ykraincja-jakij-zalivav-spirt-v-kanistri-iz-tryboprovoda-/ (Appointment Date: 10.10.2019) [in Ukrainian].

Na Luhanshchyni prykordonnyky ta spivrobitnyky SBU vyyavyly odyn z naydovshykh truboprovodiv dlya peremishchennya kontrabandnoho pal'noho. [In the Luhansk region, border guards and SBU staff found one of the longest pipelines to move smuggled fuel]. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/news/na-lyganshhiniprikordonniki-ta-spivrobitniki-sby-vijavili-odin-z-najdovshih-tryboprovodivdlja-peremishhennja-kontrabandnogo-palnogo/ (Appointment Date: 10.10.2019)[in Ukr ainian].

Na kordoni z RF vyyavleno cherhovyy truboprovid dlya peremishchennyakontraba ndnoho pal'noho. [On the border with the Russian Federation the next pipeline for transfer of smuggled fuel is revealed]. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/news/na-kordoni-z-rf-vijavleno-chergovij-tryboprovid-dlja-peremishhennjakontrabandnogo-palnogo/ (Appointment Date: 10.10.2019) [in Ukrainian].

Na Luhanshchyni vyyavyly truboprovid, yakyy prokhodyv na hlybyni 2 metriv z RF do Ukrayiny. [In the Luhansk region found a pipeline that passed at a depth of 2 meters from the Russian Federation to Ukraine]. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/news/na-lyganshhini-vijavili-tryboprovid-jakij-prohodiv-na-glibini-2-metriv-z-rf-do-ykraini/ (Appointment Date: 10.10.2019) [in Ukrainian].

Cpivrobitnyky Derzhprykordonsluzhby spil'no z DFS ta SBU provodyat' spetsial'ni zakhody po nedopushchennyu peremishchennya palyva cherez kordon. [Employees of the State Border Service together with the State Fiscal Service and the Security Service of Ukraine carry out special measures to prevent the movement of fuel across the border]. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/news/video-cpivrobitniki-derzhprikordonslyzhbi--spilno-z-dfs-ta-sby-provodjat-specialni-zahodi-po-nedopyshhennju-peremishhennjapaliva-cherez-kordon-/ (Appointment Date: 10.10.2019) [in Ukrainian].

Na Luhanshchyni prykordonnyky demontuvaly truboprovody ta komunikatsiyi, shcho vely do baz nakopychennya. [In the Luhansk region, border guards dismantled pipelines and communications leading to accumulation bases]. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/news/na-lyganshhini-prikordonniki-demontyvalitryboprovodi-ta-komynikacii-shho-veli-do-baz-nakopichennja/ (Appointment Date: 10.10.2019) [in Ukrainian].

Na Luhanshchyni pravookhorontsi vyyavyly na hlybyni 1,5 metra truboprovid z RF do Ukrayiny. [In the Luhansk region, militiamen found a pipeline from the Russian Federation to Ukraine at a depth of 1.5 meters]. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/news/VIDEO-Na-Luganshchini-pravoohoronci-viyavili-naglibini-15-metra-truboprovid-z-RF-do-Ukraini/ (Appointment Date: 10.10.2019) [in Ukrainian].

Na Luhanshchyni prykordonnyky vyyavyly pidpil'nyy truboprovid. [In the Luhansk region, border guards discovered an underground pipeline]. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/news/Na-Luganshchini-prikordonniki-viyavili-pidpilniytruboprovid/(Appointment Date: 10.10.2019) [in Ukrainian].

Pidpil'nu pidzemnu komunikatsiyu vyyavyly prykordonnyky na Luhanshchyni. [Border guards in the Luhansk region found underground underground communication]. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/news/VIDEOPidpilnu-pidzemnu-komunikaciyu-viyavili-prikordonniki-na-Luganshchini/(Appointment Date: 10.10.2019) [in Ukrainian].

V Odes'kiy oblasti prykordonnyky vyyavyly pidpil'nyy truboprovid. [Border guards found an underground pipeline in the Odessa region]. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/news/V-Odeskiy-oblasti-prikordonniki-viyavili-pidpilniy-truboprovid-/ (Appointment Date: 10.10.2019) [in Ukrainian].

Na Odeshchyni prykordonnyky vykryly truboprovid, yakyy hotuvaly dlya nezakonnoyi perekachky spyrtu. [In Odessa region, border guards opened a pipeline that was being prepared for illegal pumping of alcohol]. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/news/Na-Odeshchini-prikordonniki-vikrili-truboprovid-yakiy-gotuvali-dlyanezakonnoi-perekachki-spirtu/ (Appointment Date: 10.10.2019) [in Ukrainian].

Ukrayins'ki ta moldovs'ki prykordonnyky vyyavyly z obokh bokiv kordonu mayzhe kilometr truboprovodu. [Ukrainian and Moldovan border guards found almost a kilometer of pipeline on both sides of the border]. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/news/Ukrainski-ta-moldovski-prikordonniki-viyavili-z-oboh-bokivkordonu-mayzhe-kilometr-truboprovodu/ (Appointment Date: 10.10.2019) [in Ukrainian].

Prykordonnyky Ukrayiny ta Moldovy vyyavyly na kordoni truboprovid dlya peremishchennya spyrtu. [The border guards of Ukraine and Moldova found a pipeline for moving alcohol at the border]. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/news/Prikordonniki-Ukraini-ta-Moldovi-viyavili-na-kordoni-truboprovid-dlyaperemishchennya-spirtu/ (Appointment Date: 10.10.2019) [in Ukrainian].

Na kordoni z Moldovoyu prykordonnyky Mohyliv-Podil's'koho zahonuvyyavyly spyrtoprovid. [At the border with Moldova, border guards of the Mogilev-Podilsky detachment found an alcohol pipeline]. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/news/VIDEO-Na-kordoni-z-Moldovoyu-prikordonniki-Mogiliv-Podilskogozagonu-viyavili-spirtoprovid/ (Appointment Date: 10.10.2019) [in Ukrainian].

Na Odeshchyni pravookhorontsi vyyavyly mayzhe dva kilometry truboprovodiv. [In Odesa, law enforcement officers found nearly two kilometers of pipelines]. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/news/Na-Odeshchini-pravoohoronciviyavili-mayzhe-dva-kilometri-truboprovodiv/ (Appointment Date: 10.10.2019) [in Ukrainian].

Na Kharkivshchyni prykordonnyky vyyavyly ta demontuvaly pidzemnyy truboprovid cherez derzhavnyy kordon. [In Kharkiv border guards identified and dismantled an underground pipeline across the state border]. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/news/Na-Harkivshchini-prikordonniki-viyavili-ta-demontuvali-pidzemniytruboprovid-cherez-derzhavniy-kordon/ (Appointment Date: 10.10.2019) [in Ukrainian].

Na Luhanshchyni pravookhorontsi vyyavyly pidzemnyy truboprovid dlya nezakonnoho peremishchennya PMM z RF. [In the Luhansk region militiamen found the underground pipeline for illegal movement of PMM from the Russian Federation]. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/news/Na-Luganshchini-pravoohoronciviyavili-pidzemniy-truboprovid-dlya-nezakonnogo-peremishchennya-PMM-z-RF/ (Appointment Date: 10.10.2019) [in Ukrainian].

Na Kharkivshchyni vyyavyly truboprovid, yakym pravoporushnyky namahalysya perekachuvaty pal'ne. [In Kharkiv region found a pipeline that offenders tried to pump fuel]. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/news/na-harkivshhinivijavilitryboprovid-jakim-pravoporyshniki-namagalisja-perekachyvati-palne-/ (Appointment Date: 10.10.2019) [in Ukrainian].

Na Bukovyni prykordonnyky vyyavyly truboprovid dlya peremishchennya syharet. [In Bukovina, border guards found a pipeline to move cigarettes]. URL: https://dpsu.gov.ua/ua/news/Na-Bukovini-prikordonniki-viyavili-truboproviddlya-peremishchennya-sigaret/ (Appointment Date: 10.10.2019) [in Ukrainian].

Dovidka pro zastosuvannya heoradariv protyahom 2019 roku. [Certificate of use of radar radars during 2019]/ Administration of the State Border Service. Kyiv, 2019. 2 р. [in Ukrainian].

Опубліковано
2020-02-23
Як цитувати
ШинкарукО., ЛисийМ., БабійЮ., & ЧукановА. (2020). АНАЛІЗ СТАНУ ПРОТИПРАВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ДЕРЖАВНОМУ КОРДОНІ УКРАЇНИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЗАСОБІВ ПІДПОВЕРХНЕВОЇ КОНТРАБАНДИ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки, 80(2), 364-403. https://doi.org/10.32453/3.v80i2.210
Розділ
Технічні науки

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають