ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ СИГНАЛІЗАЦІЙНОГО ПРИЛАДУ «ХМІЛЬ-1»

  • Олександр БАЙКОВ Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького http://orcid.org/0000-0002-4136-5925
  • Михайло ДАРМОРОЗ Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького http://orcid.org/0000-0002-8195-2016
  • Микола ЛИСИЙ Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького http://orcid.org/0000-0002-9858-706X
Ключові слова: сигналізаційний прилад, ефективність експлуатації, сигнальна лінія, шлейф сигналізації, ймовірність виявлення, сигнал тривоги

Анотація

У статті розглянуті питання пропозицій щодо підвищення ефективності експлуатації сигналізаційного приладу «Хміль-1», які були викликані виявленими недоліками при його експлуатації в підрозділах охорони державного кордону. Надані практичні рекомендацій щодо порядку та особливостей експлуатації сигналізаційного приладу з існуючою стаціонарною лінійною частиною ЛС-2. Обґрунтовуючи рекомендації щодо підвищення ефективності експлуатації сигналізаційного приладу «Хміль-1» розглянуто особливості розгортання сигнальної лінії, організації шлейфу охорони із використанням в якості сигнальної лінії стального ізольованого тросика з ізоляцією. Також запропоновано як варіант застосування сигнальної лінії на основі витої пари з ювелірного стального ізольованого тросика і неізольованого стального дроту. Для підвищення ймовірності виявлення розглянуті варіанти організації шлейфів сигналізації: без заземлення у вигляді петлі сигнальної лінії; у прокладанні обох флангів паралельно; у вигляді двох незалежних петель сигнальної лінії; уведенням змінного резистору. Зазначене дозволяє збільшити протяжності ділянки охорони і зменшити вплив землі, забезпечити виявлення і визначення напряму руху порушника. Розглянуто питання щодо вдосконалення будови приладу сигналізаційного, а саме внесення змін в монтажну плату та електричну схему, що дасть змогу запам’ятовувати сигнал тривоги навіть після відновлення цілісності лінійної частини порушником. Зазначено потенційну можливість модернізації сигналізаційного приладу «Хміль-1», який додатково міг би визначати ділянку охорони, наприклад з точністю 50-100 м, формувати сигнал тривоги без порушення цілісності сигнальної лінії, тобто трансформуватися в прилад необривного типу.

Біографії авторів

Олександр БАЙКОВ, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

старший викладач кафедри інженерного забезпечення та технічних засобів охорони кордону

Михайло ДАРМОРОЗ, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидат технічних наук, доцент кафедри інженерного забезпечення та технічних засобів охорони кордону

Микола ЛИСИЙ, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

доктор технічних наук, доцент, професор кафедри інженерного забезпечення та технічних засобів охорони кордону

Посилання

Про використання сигналізаційних приладів : телеграма Адміністрації Державної прикордонної служби України від 04 грудня 2017 року № Т/22-9327. Київ, 2017.

КСП-94 «Хмель-1». ТО и ИЭ. ИКГМ 425512.001 ОФ.

Устройство сигнализационное «Кристалл-2». ТО и ИЭ. П71.270.000. ТО.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Pro vykorystannia syhnalizatsiinykh pryladiv : telehrama Administratsii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy vid 04 hrudnia 2017 roku № T/22-9327 [On the Use of Signaling Devices: Telegram of the State Border Guard Service of Ukraine dated December 04, 2017 No. T / 22-9327]. (2017). Kyiv. [in Ukrainian]

KSP-94 «Hmel-1». TO i IE [Hmel-1 KSP-94. Technical Servicing and Operation Manual]. IKGM 425512.001 OF. [in Russian]

Ustrojstvo signalizacionnoe «Kristall-2». TO i IE [Kristall-2 Signaling Device. Technical Servicing and Operation Manual]. P71.270.000. TO. [in Russian]

Опубліковано
2020-09-17
Як цитувати
БАЙКОВО., ДАРМОРОЗМ., & ЛИСИЙМ. (2020). ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ СИГНАЛІЗАЦІЙНОГО ПРИЛАДУ «ХМІЛЬ-1». Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки, 81(3), 237-246. https://doi.org/10.32453/3.v81i3.472
Розділ
Технічні науки

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають