ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПІДРОЗДІЛІВ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК ЗС УКРАЇНИ В ПОЛЬОВИХ УМОВАХ

Ключові слова: добування, очищення та знезараження води, водопостачання, засоби польового водопостачання, дегазація води, інженерне забезпечення, РХБ захист

Анотація

Обладнання пунктів водопостачання, добування, очищення та контроль якості води є одним із важливих та складних комплексних завдань забезпечення бою.

За поглядами військових фахівців армій країн НАТО вода - один з найважливіших продуктів логістики, необхідний для підтримки військових операцій. Вода необхідна для гідратації, приготування їжі, медикаментозного лікування, гігієни, будівництва, проведення спеціальної обробки, обслуговування та багатьох додаткових завдань. Але у зв’язку з розвитком світової промисловості, урбанізації територій та в наслідок збройних конфліктів спостерігається все більш інтенсивне забруднення поверхневих та ґрунтових вод. Особливо небезпечна наявність у джерелах води побутових і промислових стічних вод, в наслідок чого вода набуває ознак епідемічної небезпеки. При обмеженому доступі до води завжди існує небезпека для здоров’я людини в наслідок її вживання з неперевірених джерел.

В бойових умовах не може бути впевненості у тому, що вода придатна до вживання. Особливо це важливо в разі  застосування противником зброї масового ураження. Тому вода повинна бути завжди очищена. Її очищення проводиться на пунктах водопостачання. Пункти водопостачання обладнуються підрозділами інженерних військ за участю представників служби РХБ захисту і медичної служби. Системи очищення видаляють із сирої води зважені тверді речовини, мікробіологічні забруднення та небажані хімічні речовини. Обробка води передбачає очищення води з сировинного джерела, дегазацію та дезінфекцію (знезараження) очищеної води для досягнення встановлених норм. Тобто це дуже важливе комплексне завдання від виконання якого залежить здоров’я військовослужбовця та боєздатність підрозділу в цілому.

У статті розглядаються питання водопостачання військових підрозділів в польових умовах. За матеріалами відкритих вітчизняних та закордонних джерел оцінено сучасний стан та тенденції розвитку засобів польового водопостачання. Визначено основні проблемні питання водопостачання військових підрозділів ЗС України в польових умовах та напрями їх розв’язання.

Біографії авторів

Ярослав КОРОЛЬ, Військова академія

кандидат педагогічних наук, заступник начальника кафедри тактики та загальновійськових дисциплін

Юрій ЛІСНІЧЕНКО, Військова академія

кандидат педагогічних наук, начальник кафедри тактики та загальновійськових дисциплін

Геннадій БОЙКО, Військова академія

старший викладач кафедри тактики та загальновійськових дисциплін

Посилання

Демідчик Ф., Ситнік В., Івах А. Проблемні питання польового водопостачання військ і шляхи їх вирішення. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України №1 (71). Військові та технічні науки. Хмельницький: НАДПСУ, 2017. С.46-62.

Кучер М.О., Огороднійчук І.В., Козак Н.Д., Полторак М.Ф. Особливості водозабезпечення військовослужбовців в польових умовах. Проблеми військової охорони здоров'я. 2017. Вип. 47. С. 144-148.

Army Techniques Publication ATP 4-44/MCRP 3-17.7Q. Water Support Operations. 2015.

NATO Standard AMedP-4.9. Requirements for water potability during field operations and in emergency situations.2013.

Xiaolei Qu, Pedro J.J. Alvarez, Qilin Li. Applications of nanotechnology in water and wastewater treatment. Water Research, 2013, v.47 - Р. 393-3946.

Perreault F., Tousley M. E., Elimelech M. Thin-film composite polyamide membranes functionalized with biocidal graphene oxide nanosheets. Environ. Sci. Technol. Lett. 2014, v.1 - Р. 71-76.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Demidchyk F., Sytnik V., Ivah A. (2017). Problemni pytannia polovoho vodopostachannia viisk i shliakhy yikh vyrishennia. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy № 1 (71). Військові та технічні науки. [Problems of field troops and supply solutions. Collection of scientific works of the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine № 1 (71). Series: Military and Technical Sciences] Khmelnytskyi: NADPSU. P.46-62. [in Ukrainian]

Kucher М.О., Ohorodniichuk І.V., Kozak N.D., Poltorak М.F. (2017). Osoblyvosti vodozabezpechennia viiskovosluzhbovtsiv v polovykh umovakh. Problemy viiskovoi okhorony zdorovia [Peculiarities of military personnel water supply in field conditions. Problems of military health care]. Ed. 47. P. 144-148. [in Ukrainian]

Army Techniques Publication ATP 4-44/MCRP 3-17.7Q. Water Support Operations. 2015.

NATO Standard AMedP-4.9. Requirements for water potability during field operations and in emergency situations.2013.

Xiaolei Qu, Pedro J.J. Alvarez, Qilin Li. (2013). Applications of nanotechnology in water and wastewater treatmentю Water Research. v.47 - Р. 393-3946.

Perreault F., Tousley M. E., Elimelech M. (2014). Thin-film composite polyamide membranes functionalized with biocidal graphene oxide nanosheets. Environ. Sci. Technol. Lett. v.1 Р. 71-76.

Опубліковано
2020-09-17
Як цитувати
КОРОЛЬЯ., ЛІСНІЧЕНКОЮ., & БОЙКОГ. (2020). ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПІДРОЗДІЛІВ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК ЗС УКРАЇНИ В ПОЛЬОВИХ УМОВАХ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки, 81(3), 376-390. https://doi.org/10.32453/3.v81i3.482
Розділ
Технічні науки

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають