НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЗАХИЩЕНОСТІ

  • Микола ЛИСИЙ Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
  • Анатолій МИСИК Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького http://orcid.org/0000-0003-2378-9887
  • Володимир ДАЧКОВСЬКИЙ Національний університет оборони України імені Івана Черняховського http://orcid.org/0000-0003-1480-5021
  • Яна ГОРБАЧОВА Національний університет оборони України імені Івана Черняхівського http://orcid.org/0000-0002-1652-2941
Ключові слова: озброєння та військова техніка, рівень захищеності, вибухонебезпечні предмети, засоби ураження

Анотація

У статті визначено, що аналіз застосування підрозділів та військових частин в ході ведення бойових дій на території Донецької та Луганської областей виявив, що ремонтно-відновлювальні частини (підрозділи) стикнулись з великою кількість ремонтного фонду зразків озброєння і військової техніки, які отримували пошкодження через низький рівень захищеності. Найбільшу частку пошкоджень зразки озброєння та військової техніки отримали від вибухонебезпечних предметів та від засобі ураження кінетичної дії. Тому, для вирішення даної проблеми в статті досліджено напрямки розвитку озброєння та військової техніки з підвищеним рівнем захищеності від засобів ураження.

Сутністю даної статті є проведення аналізу тенденцій розвитку озброєння і військової техніки Сухопутних військ, а саме шляхи підвищення їх захищеності від засобів ураження.

У статті розглянуто напрямки розвитку та основні конструктивні особливості бойових броньованих машин типу MRAP щодо забезпечення захисту від засобів ураження. Визначено класифікацію бойових броньованих машин типу MRAP за масо-габаритними показниками та особливості підходів щодо підвищення їх рівня захищеності. Розглянуто досвід ряду провідних країн світу та оборонного-промислового комплексу України щодо розроблення бойових броньованих машин з підвищеним рівнем захищеності. Основною особливістю розроблених бойових броньованих машин є те, що днище їх корпусу виконано V-подібної форми. Крім того, розглянуто інші науково-технічні підходи щодо підвищенні рівня захищеності бойових броньованих машин, особливу увагу з яких заслуговують використання додаткового бронювання багатошаровою бронзою та встановлення броньованої капсули всередині корпусу бойової броньованої машини. При цьому, розглянуті підходи щодо підвищення рівня захищеності озброєння і військової техніки, у першу чергу, визначаються вимогами щодо захисту екіпажу (десанту) і лише у другу – вимогами по збереженню працездатності машини, а збереження життя і здоров’я екіпажу може бути забезпечене при виконанні ряду певних умов, що наведені у висновках даної статті.

Біографії авторів

Микола ЛИСИЙ, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

доктор технічних наук, доцент, професор кафедри інженерного забезпечення та технічних засобів охорони кордону

Анатолій МИСИК, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

професор кафедри національної безпеки (сфера прикордонної діяльності) та управління, доктор військових наук, доцент

Володимир ДАЧКОВСЬКИЙ, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

кандидат технічних наук доцент кафедри технічного забезпечення інституту забезпечення військ (сил) та інформаційних технологій

Яна ГОРБАЧОВА, Національний університет оборони України імені Івана Черняхівського

ад’юнкт кафедри технічного забезпечення інституту забезпечення військ (сил) та інформаційних технологій

Посилання

Тимошенко Р.І. Оновлення парку озброєння та військової техніки - шлях до боєздатності Збройних Сил України. Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського 2016, № 3(58), C. 6–11

Чепков І.Б., Луханін М.І., Борохвостов І.В. Основні аспекти методології формування та супроводження реалізації середньострокових програм озброєння в умовах особливого періоду. Озброєння та військова техніка, 2016, №4(12), С. 3–8.

Гріненко О.І., Устименко О.В., Кутовий О.П. Проблеми забезпечення Збройних Сил України озброєнням та військовою технікою у ході ведення бойових дій. Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, 2016, № 2, С. 87–94.

Грубель М.Г., Крайник Л.В., Хоменко В.П. Дослідження конструктивних особливостей та тактико-технічних характеристик бойових броньованих машин типу MRAP. Системи озброєння і військова техніка, 2018, №1(53), С. 7–19.

Deulgaonkar, V.R. Finite element analysis and experimental simulation of chassis mounted platform for off-road wheeled combat and transport utility vehicles. International Journal of Vehicle Structures and Systems, 2018, vol. 10(1)•April 2018, p. 11. DOI: 10.4273/ijvss.10.1.14

Коваль В.В. До питання порівняльного оцінювання однотипних зразків озброєння і військової техніки РХБ захисту військ. Системи озброєння і військова техніка, 2010, № 3(23). С. 37–39.

Дачковський В.О., Овчаренко І.В. Аналіз розвитку бойових броньованих машин. Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони, 2016, №2 (26), С. 127–131.

Костюк В.В., Русіло П.О., Варванець Ю.В., Калінін О.М. Основні критерії щодо створення перспективного сімейства вітчизняних бойових колісних машин. Системи озброєння і військова техніка, 2016, № 1(45). С. 25–28.

Бойко Г.О., Бісик С.П. Деякі дані сучасного стану й тенденцій розвитку колісних бойових броньованих машин. Озброєння та військова техніка, 2014, №3, С. 20–24.

Лобко М.М., Агапов В.В., Ротарь К.М., Фокін В.І., Удод А.В. Військово-політичний, стратегічний, оперативний і тактичний зміст локальних воєн і збройних конфліктів / Лобко М.М., К.: 2001, 228 с.

Пальчук М.М., Лобко М.М., Агапов В.В., Поліщук В.Н., Удод А.В. Досвід бойового застосування військ, зброї і військової техніки в локальних війнах і збройних конфліктах. К.: 2001, 118 с.

Телелим В.М., Загорім О.М., Стрижевський В.В. Досвід створення та застосування угрупувань військ (сил) у локальних війнах і збройних конфліктах другої половини ХХ на початку ХХІ століття. К.: НУОУ, 2012, 336 с.

Mine Resistant Ambush Protected (MRAP) Vehicle, URL: http://www.globalsecurity.org/ military/ systems/ ground/mrap.htm

Cristopfer J. Lamb, Matthew J. Schmidt, Berit G. Fitzsimmons MRAPs, Irregular Warfare, and Pentagon Reform. Joint Force Quarterly, issue 55. 2009. Р.14–15.

Терещенко А.М., Прилипа О.О., Бахмат В.Г. Аналіз стану озброєння та військової техніки та перспективи його розвитку. Проблеми розвитку озброєння та військової техніки Збройних Сил України. К.:, НУОУ, 2019, С. 149–154.

Mine Resistant Ambush Protected (MRAP) Vehicle Program, URL: http://www.globalsecurity.org/military/systems/ground/mrap-proc.htm (дата звернення: 12.12.2019)

Кимаев А.М. Противоминная защита современных бронированных машин – пути решения и примеры реализации. URL: http://maxpark.com /community/14/content/1524275 (дата звернення: 12.12.2019).

Гребеник О.М. Щодо питання підвищення захищеності військової автомобільної техніки. Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України, 2013, № 1(47), С. 77–81.

Пат. 89968 Україна, МПК' (2009) F 41 Н 7/02. Легка броньована колісна машина / Купрієнко О.М., Лапицький С.В., Голуб В.А., Бісик С.П., Ларін О.Ю., Чеченкова О.Л.; заявник і володар патенту Купрієнко О.М.. – № u201312968; заяв. 8.11.2013; опубл. 12.05.2014, Бюл. № 9.

Пат. 90006 Україна, МПК' (2009) F 41 Н 5/00. Броньова перешкода / Яблоков В.В., Грибачов М.В., Челобітченко О. О., Даценко І.П., Курбан В.А., Бублій В.А., Сахно В.П., Куровська Т.Ю.; заявник і володар патенту НУОУ. – № u201313912; заяв. 29.11.2013; опубл. 12.05.2014, Бюл. № 9.

Пат. 62508 Україна, МПК' (2009) F 41 Н 5/00. Багатошарова броня / Василенко О.В., Яблоков В.В., Шуригін О.В., Грибачов М.В., Сахно В.П., Даценко І.П.; заявник і володар патенту ЦНДІ ОВТ ЗСУ. – № u201205184; заяв. 26.04.2011; опубл. 25.08.2011, Бюл. № 16.

Пат. 132190 Україна, МПК (2009) F41H5/04. Захисний екран бойових броньованих машин / Дачковський В.О., Куровська Т.Ю., Сампір О.М. – заявник і володар патенту Дачковський В.О. – № u201809885; заяв. 03.10.2018; опубл. 11.02.2019; Бюл. № 3/2019.

Пат. 98190 Україна, МПК (2009) F41H7/02. Захисний екран корпусу броньованого автомобіля від кумулятивних реактивних гранат та куль/ Дачковський В.О., Даценко І.П., Мельник Б.О., Ткач О.Є., Бойко О.Л. – заявник і володар патенту Дачковський В.О. – № u201410031; заяв. 12.09.2014; опубл. 27.04.2015; Бюл. № 8.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Tymoshenko R.I. Onovlennya parku ozbroyennya ta viysʹkovoyi tekhniky - shlyakh do boyezdatnosti Zbroynykh Syl Ukrayiny. [Updating of the Arms and Military Equipment Park is a way to combat the Armed Forces of Ukraine]. Proceedings of the Center for Military-Strategic Studies of Ivan Chernyakhovsky National University of Defense of Ukraine, 2016, № 3 (58), р. 6–11. [in Ukrainian].

Chepkov, I.B., Lukhanin M.I., Borokhvostov I.V. Osnovni aspekty metodolohiyi formuvannya ta suprovodzhennya realizatsiyi serednʹostrokovykh prohram ozbroyennya v umovakh osoblyvoho periodu. [Main Aspects of Methodology of Formation and Support of Implementation of Medium-Term Arms Programs in Special Period Conditions]. Weapons and military equipment, 2016, №4 (12), р. 3–8. [in Ukrainian].

Grinenko, O.I. Ustimenko O.V., Kutovyi O.P. Problemy zabezpechennya Zbroynykh Syl Ukrayiny ozbroyennyam ta viysʹkovoyu tekhnikoyu u khodi vedennya boyovykh diy. [Problems of providing the Armed Forces of Ukraine with weapons and military equipment during the conduct of hostilities]. Proceedings of the Center for Military-Strategic Studies of Ivan Chernyakhovsky National University of Defense of Ukraine, 2016, № 2, p. 87–94. [in Ukrainian].

Grubel M.G., Krajnik L.V., Khomenko V.P. Doslidzhennya konstruktyvnykh osoblyvostey ta taktyko-tekhnichnykh kharakterystyk boyovykh bronʹovanykh mashyn typu MRAP [Investigation of design features and tactical and technical characteristics of MRAP type armored combat vehicles]. Weapons systems and military equipment, 2018, №1 (53), p. 7–19. [in Ukrainian].

Deulgaonkar V.R. Finite element analysis and experimental simulation of a chassis mounted platform for off-road wheeled combat and transport utility vehicles. International Journal of Vehicle Structures and Systems, 2018, vol. 10 (1) аpril 2018, p. 11. DOI: 10.4273 / ijvss.10.1.14[in Germany].

Koval V.V. Do pytannya porivnyalʹnoho otsinyuvannya odnotypnykh zrazkiv ozbroyennya i viysʹkovoyi tekhniky RKHBZ zakhystu viysʹk. [On the issue of comparative evaluation of the same types of weapons and military equipment of the RCB of the protection of troops]. Weapons systems and military equipment, 2010, № 3 (23). р.37–39. [in Ukrainian].

Dachkovskyі V.O., Ovcharenko, I.V. Analiz rozvytku boyovykh bronʹovanykh mashyn. [Analysis of the development of combat armored vehicles]. Modern information technologies in the field of security and defense, – 2016, – №2 (26), p. 127–131. [in Ukrainian].

Kostyuk, V.V., Rusilo, P.A., Varvanets, Yu.V., Kalinin O.M. Osnovni kryteriyi shchodo stvorennya perspektyvnoho simeystva vitchyznyanykh boyovykh kolisnykh mashyn. [The main criteria for the creation of a promising family of domestic combat vehicles]. Weapons systems and military equipment, 2016, № 1 (45). p. 25–28. [in Ukrainian].

Boyko, G.O., Bisik, S.P. Deyaki dani suchasnoho stanu y tendentsiy rozvytku kolisnykh boyovykh bronʹovanykh mashyn. [Some data on the current status and trends of wheeled armored combat vehicles]. Weapons and military equipment, 2014, №3, p. 20–24. [in Ukrainian].

Lobko M.M., Agapov V.V., Rotar K.M., Fokin V.I., Udod A.V. Viysʹkovo-politychnyy, stratehichnyy, operatyvnyy i taktychnyy zmist lokalʹnykh voyen i zbroynykh konfliktiv. [Military-political, strategic, operational and tactical content of local wars and armed conflicts]. K .: 2001, 228 p. [in Ukrainian].

Palchuk M.M., Lobko M.M., Agapov V.V., Polishchuk V.N., Udod A.V. Dosvid boyovoho zastosuvannya viysʹk, zbroyi i viysʹkovoyi tekhniky v lokalʹnykh viynakh i zbroynykh konfliktakh. [Experience of combat use of troops, weapons and military equipment in local wars and armed conflicts]. K.: 2001, 118 p. [in Ukrainian].

Telelim V.M., Zagorim O.M., Strizhevsky V. Dosvid stvorennya ta zastosuvannya uhrupuvanʹ viysʹk (syl) u lokalʹnykh viynakh i zbroynykh konfliktakh druhoyi polovyny XX na pochatku XXI stolittya. [Experience of Creation and Application of Troops (Forces) Groups in Local Wars and Armed Conflicts of the Second Half of the Twentieth Century at the Beginning of the 21st Century]. K.: NGOs, 2012, 336 p. [in Ukrainian].

Mine Resistant Ambush Protected (MRAP) Vehicle, Access Mode. URL: http://www.globalsecurity.org/military/systems/ground / mrap.htm (Аppointment Date: 12.12.2019) [in USA].

Cristopfer J. Lamb, Matthew J. Schmidt, Berit G. Fitzsimmons MRAPs, Irregular Warfare, and the Pentagon Reform. Joint Force Quarterly, issue 55, 2009, р.14–15. [in Germany].

Tereshchenko A.M., Prilypa O.O., Bakhmat V.G. Analiz stanu ozbroyennya ta viysʹkovoyi ekhniky ta perspektyvy yoho rozvytku. [Analysis of the state of armaments and military equipment and prospects for its development]. Problems of development of arms and military equipment of the Armed Forces of Ukraine. K.:, NUОU, 2019, р. 149–154. [in Ukrainian].

Mine Resistant Ambush Protected (MRAP) Vehicle Program, Access Mode. URL: http://www.globalsecurity.org/military/systems/ground/mrap-proc.htm (Аppointment Date: 12.12.2019). [in USA].

Kimaev A.M. Protivominnaya zashchita sovremennykh bronirovannykh mashin – puti resheniya i primery realizatsii. [Mine protection of modern armored vehicles - solutions and examples of implementation]. URL: http://maxpark.com/community/14/content/ 1524275. (Аppointment Date: 12.12.2019). [in Russian].

Grebenik O.M. Shchodo pytannya pidvyshchennya zakhyshchenosti viysʹkovoyi avtomobilʹnoyi tekhniky. [On the question of increasing the security of military motor vehicles]. Proceedings of the Center for Military-Strategic Studies of the National University of Defense of Ukraine, NUOU. 2013, № 1 (47) p. 77–81. [in Ukrainian].

Pat. 89968 Ukraine, IPC '(2009) F 41 N 7/02. Lehka bronʹovana kolisna mashyna. [Light armored wheeled car ]. / Kuprienko O.M., Lapitsky S.V., Golub V.A., Bisik S.P., Larin O.J., Chechenkova O.L.; applicant and patent holder O.M. Kuprienko - no. u201312968; applications 08.11.2013; publ. 12.05.2014, Bul. № 9. [in Ukrainian].

Pat. 90006 Ukraine, IPC '(2009) F 41 H 5/00. Bronʹova pereshkoda. [Armor obstacle] / ablokov V.V., Gribachov M.V., Chelobitchenko O.O., Datsenko I.P., Kurban V.A., Bubli V.A., Sakhno V.P., Kurovska T.Yu. ; applicant and patent holder of NUOU. - № u201313912; applications 11/29/2013; publ. 12/05/2014, Bul. № 9. [in Ukrainian].

Pat. 62508 Ukraine, IPC '(2009) F 41 H 5/00. Bahatosharova bronya. [Multi-layer armor] / Vasilenko O.V., Yablokov V.V., Shurygin O.V., Gribachov M.V., Sakhno V.P., Datsenko I.P.; the applicant and the patent holder of the CCI of the AF Armed Forces. - № u201205184; applications 26.04.2011; publ. 08.25.2011, Bul. № 16. [in Ukrainian].

Pat. 132190 Ukraine, IPC (2009) F41H5 / 04. Zakhysnyy ekran boyovykh bronʹovanykh mashyn. [The protective screen of combat armored vehicles] / Dachkovskyi V.O., Kurovska T.Yu., Sampir O.M. - applicant and patent holder Dachkovsky V.O. - № u201809885; applications 03.10.2018; publ. 11.02.2019; Bul. № 3/2019. [in Ukrainian].

Pat. 98190 Ukraine, IPC (2009) F41H7/02. Zakhysnyy ekran korpusu bronʹovanoho avtomobilya vid kumulyatyvnykh reaktyvnykh hranat ta kulʹ. [Armored car body shield screen from cumulative grenades and bullets] / Dachkovskyi V.O., Datsenko I.P., Melnyk B.O., Tkach O.E., Boyko O.L. – applicant and patent holder Dachkovskyi V.A. - № u201410031; applications 12.09.2014; publ. 04.27.2015; Bul. № 8. [in Ukrainian].

Опубліковано
2020-09-17
Розділ
Технічні науки

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають