КОНТЕНТ-АНАЛІЗ УРОКІВ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ В НАГІРНОМУ КАРАБАСІ ЩОДО ВОГНЕВОЇ ПІДТРИМКИ ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАНЬ АЗЕРБАЙДЖАНУ В НАСТУПАЛЬНИХ ДІЯХ

Ключові слова: контент-аналіз, збройний конфлікт, наступальні дії, вогнева підтримка, Нагірний Карабах

Анотація

Здобуті уроки застосування військ (сил) у збройних конфліктах останнього десятиріччя показують, що актуальним науковим завданням воєнної науки в цілому та військового управління зокрема є дослідження ведення наступальних дій у сучасних умовах ведення збройної боротьби. Водночас контент-аналіз ведення збройної боротьби протиборчими сторонами в ході збройного конфлікту в Нагірному Карабасі восени 2020 року показав, що вирішальним чинником виконання завдань загальновійськовими формуваннями в наступальних діях залишається ретельно спланована та вчасно реалізована їх вогнева підтримка. Метою статті є висвітлення результатів контент-аналізу змісту джерел із пошукової системи “Google” здобутих уроків збройного конфлікту в Нагірному Карабасі щодо вогневої підтримки військових формувань Азербайджану в наступальних діях. Результати аналізу ведення контрнаступальної операції “Залізний кулак” показали, що головним засобом вогневої підтримки загальновійськових формувань Азербайджану в наступальних діях були безпілотні літальні апарати та артилерійські підрозділи. Обсяг завдань вогневої підтримки військових формувань Азербайджану в таких діях, що був покладений на артилерійські підрозділи, становив 35…45 % від загального. Передусім це пов’язано з тим, що для досягнення мети вогневої підтримки разом з артилерією застосовувалися боєприпаси, що баражують, та безпілотні літальні апарати. Одночасно, попри кількісну та якісну перевагу в силах і засобах вогневої підтримки, темп наступу протягом перших п’яти – шести діб становив 1…1,5 км на добу. Живучості артилерії як основного засобу вогневої підтримки під час атаки (прориву) позицій (оборонних рубежів) було досягнуто завдяки постійному маневруванню з метою зміни вогневих позицій. Тобто уроки збройного конфлікту в Нагірному Карабасі свідчать, що наступ залишається основним видом воєнних дій для досягнення мети збройної боротьби. Артилерійські підрозділи залишаються головними військовими формуваннями, які здатні забезпечити цілодобову результативну вогневу підтримку військових формувань у наступальних діях. Виконання завдання завоювання та утримання вогневої переваги може здійснюватися протягом декількох днів, а прорив оборонних рубежів у сучасних збройних конфліктах триватиме декілька тижнів.

Біографії авторів

Юрій Репіло, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

доктор військових наук, професор, професор кафедри ракетних військ і артилерії

Олег Головченко, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

ад’юнкт кафедри ракетних військ і артилерії

Олексій Іщенко, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського

ад’юнкт кафедри ракетних військ і артилерії

Посилання

Стратегия непрямых действий (Энциклопедия военного искусства) / сост. С. Переслегин, Р. Исмаилов. Москва : ООО “Изд-во АСТ”; Санкт-Петербург : Terra Fantastica, 1999. 656 с.

Репіло Ю. Є. Бойове застосування ракетних військ і артилерії: досвід, реальність і перспективи : монографія. Київ : НАОУ, 2006. 280 с.

Погляди провідних фахівців НАТО на вогневу підтримку з закритих вогневих позицій : монографія / Ю. Є. Репіло, С. М. Салкуцан, О. М. Шевченко та ін. Київ : НУОУ імені Івана Черняховського, 2018. 196 с.

Майстренко О. В. Взаємовплив можливостей військових формувань щодо вогневого ураження противника: монографія. Київ : НУОУ імені Івана Черняховського, 2017. 180 с.

Ураження незаконних збройних формувань підрозділами ракетних військ і артилерії : навч. посіб. / В. В. Яковенко, О. В. Майстренко, І. Д. Волков та ін. Львів : АСВ, 2013. 172 с.

Біла книга антитерористичної операції на Сході України (2014 – 2016) / за заг. ред. І. Руснака. Київ : НУОУ імені Івана Черняховського, 2017. 162 с. URL: https://nuou.org.ua/assets/journals/bila_knyga/bila-knyha-ato.pdf (дата звернення : 02.09.2020).

У міноборони Вірменії озвучили особливості поранень під час конфлікту в Нагірному Карабасі. URL: https://cutt.ly/KcacmsN (дата звернення : 29.03.2021).

Коростельов В. А. Застосування безпілотних авіаційних комплексів у Нагірному Карабасі. Розвиток ракетних військ і артилерії – вимога часу : зб. тез доп. наук.-техн. конф. (м. Суми, 3–4 груд. 2020 р.). Суми : НДЦ РВіА, 2020. С. 47–48.

Волков І. Д. Аналіз застосування ракетних військ і артилерії Збройними Силами Азербайджану та Вірменії у збройному конфлікті в Нагірному Карабасі. Розвиток ракетних військ і артилерії – вимога часу : зб. тез доп. наук.-техн. конф. (м. Суми, 3–4 груд. 2020 р.). Суми : НДЦ РВіА, 2020. С. 17–18.

Забродський М. Нагірний Карабах: результати війни і уроки для України. URL: https://www.ukrmilitary.com/2020/11/karabah-ukraina.html (дата звернення : 20.11.2020).

Мифы и реальность неприступной “линии Оганяна”. URL: https://cutt.ly/GcjSgAo (дата звернення : 29.09.2020).

Топчий И. Карабах-2020. Военно-аналитический разбор. URL: https://cutt.ly/OxNprTO (дата звернення : 12.02.2021).

Michael Kofman and Leonid Nersisyan. The second Nagorno-Karabakh war, two weeks in. URL: https://cutt.ly/RcjOMmD (дата звернення : 12.11.2020).

Панченко Ю., Сидоренко С. Карабах, не схожий на Донбас: 8 відповідей на запитання про нову війну на Кавказі. URL: https://cutt.ly/BcjZ1TM (дата звернення : 10.10.2020).

The Military Balance: Vol 120‚ No 1 – Taylor & Francis Online. URL: https://www.tandfonline.com/toc/tmib20/120/1?nav=tocList (дата звернення : 01.10.2020).

Center for strategic & international studies. The Air and Missile War in Nagorno-Karabakh: Lessons for the Futer of Strike and Defense. URL: https://cutt.ly/zcBEysK (дата звернення : 11.10.2020).

Чем воюют: каким оружием располагают Ереван и Баку. URL: https://cutt.ly/mxAhBRX (дата звернення : 30.03.2021).

Рустамадзе А. Не “Байрактаром” единым – Часть 2. Артиллерия. URL: https://cutt.ly/SxX9PTV (дата звернення : 10.03.2021).

Нагірний Карабах: підтверджені втрати Азербайджану та Вірменії. URL: https://cutt.ly/GxPD7ft (дата звернення : 10.01.2021).

Defense Express. Головна / Армії & Війни. Перші уроки війни за Карабах: коли високоточна зброя змінює правила гри. URL: https://cutt.ly/JcjMmfA (дата звернення : 11.10.2020).

Zachary Kallenborn. Drones are proving to have a destabilizing effect, which is why conter-drones systems should be a key part of us military aid to partners. URL: https://cutt.ly/UcBb6sP (дата звернення : 01.02.2021).

Yair Ramati. Military Lessons: Armenia-Azerbaijan conflict. URL: https://cutt.ly/GcBDVG0 (дата звернення : 03.03.2021).

American Enterprise Institute. Defending Taiwan: Lessons from the 2020 Nagorno-Karabakh War. URL: https://cutt.ly/scBPEYK (дата звернення : 11.10.2020).

Війна за Нагірний Карабах: історія, причини 30-річного конфлікту та до чого тут Росія. URL: https://cutt.ly/9cjGGob (дата звернення : 10.10.2020).

Defense Express. Головна / Армії & Війни. Бої за Карабах за 8 та 9 жовтня: безкарний “розстріл” російської зброї та прорив оборони (оновлено). URL: https://cutt.ly/zcjBxGV (дата звернення : 11.10.2020).

American Enterprise Institute. Defending Taiwan: Lessons from the 2020 Nagorno-Karabakh War. URL: https://cutt.ly/zcjBxGV (дата звернення : 11.10.2020).

Gustav Gressel. Military lessons from Nagorno-Karabakh: Reason for Europe to worry. URL: https://cutt.ly/5cBxzwz (дата звернення : 01.12.2020).

Nicole Thomas, LTC Matt Jamison, CAPT(P) Kendall Gamber, and Derek Walton. What the United States Military Can Learn from the Nagorno-Karabakh War. URL: https://cutt.ly/McBRCUA (дата звернення : 05.04.2021).

Dr Anil Kumar Lal in Rakshak India. Azerbaijan-Armenia war: Lessons for the military. URL: https://cutt.ly/acBYHOp (дата звернення : 30.12.2020).


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Strategiya nepryamykh deystviy (Entsiklopediya voennogo iskusstva) / Sost. S. Pereslegin, R. Ismailov. Moskva : OOO “Izd-vo AST”; SPb. : Terra Fantastica, 1999. 656 s. [in Russian].

Repilo Yu. Ye. Boiove zastosuvannia raketnykh viisk i artylerii: dosvid, realnist i perspektyvy: monohrafiia. Kyiv: NAOU, 2006. 280 s. [in Ukrainian]

Pohliady providnykh fakhivtsiv NATO na vohnevu pidtrymku z zakrytykh vohnevykh pozytsii : monohrafiia / Yu. Ye. Repilo, S. M. Salkutsan, O. M. Shevchenko ta in. Kyiv : NUOU imeni Ivana Cherniakhovskoho, 2018. 196 s. [in Ukrainian]

Maistrenko O. V. Vzaiemovplyv mozhlyvostei viiskovykh formuvan shchodo vohnevoho urazhennia protyvnyka: monohrafiia. Kyiv : NUOU imeni Ivana Cherniakhovskoho, 2017. 180 s. [in Ukrainian]

Urazhennia nezakonnykh zbroinykh formuvan pidrozdilamy raketnykh viisk i artylerii : navch. posib. / V. V. Yakovenko, O. V. Maistrenko, I. D. Volkov ta in. Lviv : ASV, 2013. 172 s. [in Ukrainian]

Bila knyha antyterorystychnoi operatsii na Skhodi Ukrainy (2014 – 2016) / za zah. red. I. Rusnaka. Kyiv : NUOU imeni Ivana Cherniakhovskoho, 2017. 162 s. URL: https://nuou.org.ua/assets/journals/bila_knyga/bila-knyha-ato.pdf (access date: 02.09.2020). [in Ukrainian]

U minoborony Virmenii ozvuchyly osoblyvosti poranen pid chas konfliktu v Nahirnomu Karabasi. URL: https://cutt.ly/KcacmsN (access date: 29.03.2021). [in Ukrainian]

Korostelov V. A. Zastosuvannia bezpilotnykh aviatsiinykh kompleksiv u Nahirnomu Karabasi. Rozvytok raketnykh viisk i artylerii – vymoha chasu : zb. tez dop. nauk.-tekhn. konf. (m. Sumy, 3–4 hrud. 2020 r.). Sumy : NDTs RViA, 2020. S. 47–48. [in Ukrainian]

Volkov I. D. Analiz zastosuvannia raketnykh viisk i artylerii Zbroinymy Sylamy Azerbaidzhanu ta Virmenii u zbroinomu konflikti v Nahirnomu Karabasi. Rozvytok raketnykh viisk i artylerii – vymoha chasu : zb. tez dop. nauk.-tekhn. konf. (m. Sumy, 3–4 hrud. 2020 r.). Sumy : NDTs RViA, 2020. S. 17–18. [in Ukrainian]

Zabrodskyi M. Nahirnyi Karabakh: rezultaty viiny i uroky dlia Ukrainy. URL: https://www.ukrmilitary.com/2020/11/karabah-ukraina.html (access date: 20.11.2020). [in Ukrainian]

Mify i realnost nepristupnoy “linii Oganyana”. URL: https://cutt.ly/GcjSgAo (access date: 29.09.2020). [in Russian]

Topchiy I. Karabakh-2020. Voenno-analiticheskiy razbor. URL: https://cutt.ly/OxNprTO (access date: 12.02.2021). [in Russian]

Michael Kofman and Leonid Nersisyan. The second Nagorno-Karabakh war, two weeks in. URL: https://cutt.ly/RcjOMmD (access date: 12.11.2020). [in English]

Panchenko Yu., Sydorenko S. Karabakh, ne skhozhyi na Donbas: 8 vidpovidei na zapytannia pro novu viinu na Kavkazi. URL: https://cutt.ly/BcjZ1TM (access date: 10.10.2020). [in Ukrainian]

The Military Balance: Vol 120‚ No 1 – Taylor & Francis Online. URL: https://www.tandfonline.com/toc/tmib20/120/1?nav=tocList (access date: 01.10.2020). [in English]

Center for strategic & international studies. The Air and Missile War in Nagorno-Karabakh: Lessons for the Futer of Strike and Defense. URL: https://cutt.ly/zcBEysK (access date: 11.10.2020). [in English]

Chem voyuyut: kakim oruzhiem raspolagayut Yerevan i Baku. URL: https://cutt.ly/mxAhBRX (access date: 30.03.2021). [in Russian]

Rustamadze A. Ne “Bayraktarom” edinym. Chast 2. Artilleriya. URL: https://cutt.ly/SxX9PTV (access date: 10.03.2021). [in Russian]

Nahirnyi Karabakh: pidtverdzheni vtraty Azerbaidzhanu ta Virmenii. URL: https://cutt.ly/GxPD7ft (access date: 10.01.2021). [in Ukrainian].

Defense Express. Holovna / Armii & Viiny. Pershi uroky viiny za Karabakh: koly vysokotochna zbroia zminiuie pravyla hry. URL: https://cutt.ly/JcjMmfA (access date: 11.10.2020). [in Ukrainian]

Zachary Kallenborn. Drones are proving to have a destabilizing effect, which is why conter-drones systems should be a key part of us military aid to partners. URL: https://cutt.ly/UcBb6sP (access date: 01.02.2021). [in English]

Yair Ramati. Military Lessons: Armenia-Azerbaijan conflict. URL: https://cutt.ly/GcBDVG0 (access date: 03.03.2021). [in English]

American Enterprise Institute. Defending Taiwan: Lessons from the 2020 Nagorno-Karabakh War. URL: https://cutt.ly/scBPEYK (access date: 11.10.2020). [in English]

Viina za Nahirnyi Karabakh: istoriia, prychyny 30-richnoho konfliktu ta do choho tut Rosiia. URL: https://cutt.ly/9cjGGob (access date: 10.10.2020). [in Ukrainian]

Defense Express. Holovna / Armii & Viiny. Boi za Karabakh za 8 ta 9 zhovtnia: bezkarnyi “rozstril” rosiiskoi zbroi ta proryv oborony (onovleno). URL: https://cutt.ly/zcjBxGV (access date: 11.10.2020). [in Ukrainian].

American Enterprise Institute. Defending Taiwan: Lessons from the 2020 Nagorno-Karabakh War. URL: https://cutt.ly/zcjBxGV (access date: 11.10.2020). [in English]

Gustav Gressel. Military lessons from Nagorno-Karabakh: Reason for Europe to worry. URL: https://cutt.ly/5cBxzwz (access date: 01.12.2020). [in English]

Nicole Thomas, LTC Matt Jamison, CAPT(P) Kendall Gamber, and Derek Walton. What the United States Military Can Learn from the NagornoKarabakh War. URL: https://cutt.ly/McBRCUA (access date: 05.04.2021). [in English]

Dr Anil Kumar Lal in Rakshak India. Azerbaijan-Armenia war: Lessons for the military. URL: https://cutt.ly/acBYHOp (access date: 30.12.2020). [in English]

Опубліковано
2021-09-12
Як цитувати
РепілоЮ., ГоловченкоО., & ІщенкоО. (2021). КОНТЕНТ-АНАЛІЗ УРОКІВ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ В НАГІРНОМУ КАРАБАСІ ЩОДО ВОГНЕВОЇ ПІДТРИМКИ ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАНЬ АЗЕРБАЙДЖАНУ В НАСТУПАЛЬНИХ ДІЯХ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки, 84(1), 86-99. https://doi.org/10.32453/3.v84i1.805
Розділ
Військові науки