СПЕЦИФІЧНІ АСПЕКТИ ВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНОВІЙСЬКОВОГО БОЮ В РАЙОНІ РОЗМІЩЕННЯ ПІДЗЕМНИХ ОБ’ЄКТІВ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА УМОВИ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ПІДРОЗДІЛАМИ, ТА ОСОБЛИВОСТІ ДІЙ У ПІДЗЕМНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Ключові слова: воєнні дії, загальновійськовий бій, підготовка під- розділів, підземний об’єкт, підземне середовище, підземна споруда; тактичний рівень

Анотація

Досвід світових та локальних війн, збройних конфліктів та антитерористичних операцій свідчить про те, що середовище, у якому ведеться загальновійськовий бій, на додаток до наземно-повітряної складової доволі часто має підземні складові – об’єкти штучного та природного походження, розташовані нижче рівня земної поверхні в районі ведення дій. Також відомим і доведеним на практиці є той факт, що якісна, всебічна та завчасна підготовка підрозділів до майбутніх дій є чи не найважливішою умовою успішного виконання ними покладених на них завдань. Попри очевидну важливість комплексної готовності та спроможності військових підрозділів до дій у складних умовах сучасного загальновійськового бою, деякі питання бойової підготовки вважаються непріоритетними та залишаються недостатньо вивченими. Одним із таких питань можна вважати підготовку підрозділів до виконання завдань в обставинах, які вимагають ефективно діяти не лише над поверхнею землі, але й в об’єктах під землею, тобто вести бій у середовищі, підземну складову якого не можна ігнорувати. Стаття має на меті привернути увагу дослідників воєнного мистецтва до проблем організації та ведення сучасного загальновійськового бою, його складного характеру, який не виключає необхідності та можливості діяти у підземному просторі. У статті розглянуті окремі питання впливу підземного середовища на воєнні дії тактичного рівня, надаються рекомендації командирам підрозділів щодо організації та ведення бою у середовищі із підземною складовою. На основі тактичних прийомів, які використовуються у збройних силах провідних країн світу, наводяться приклади типових бойових завдань для військовослужбовців різних спеціальностей, сформульовані поради щодо практичного застосування озброєння та військової техніки, надаються пропозиції щодо обладнання, наявність якого в особового складу є бажаною під час виконання завдань під землею. Обґрунтовано потребу у залученні сил і засобів різних родів військ, наголошено на складності організації та підтримання безперервного й надійного управління підрозділами, а також взаємодії між ними та ін.

Біографії авторів

Володимир Суслов, Військова академія

старший викладач кафедри тактики та загальновійськових дисциплін

Ярослав Король, Військова академія

кандидат педагогічних наук, заступник начальника кафедри тактики та загальновійськових дисциплін

Валерій Осипенко, Військова академія

кандидат військових наук, доцент, доцент кафедри тактики та загальновійськових дисциплін

Посилання

ATP 3-21.51 Subterranean Operations. Washington, DC : Headquarters, Dept. of the Army, 2019. 228 с.

ВКДП 7(3)-00(01).01 Керівництво “Дії в урбанізованій місцевості”. Центр оперативних стандартів і методики підготовки Збройних Сил України, Головне управління підготовки Збройних Сил України, 2019. 252 c.

ATP 3-06 (MCTP 12-10B) Urban Operations. Washington, DC : Headquarters, Dept. of the Army, 2017. 128 с.

Cox M. Army Is Spending Half a Billion to Train Soldiers to Fight Underground. Military.com. URL: https://www.military.com/dailynews/2018/06/24/army-spending-half-billion-train-troops-fight-underground. html (дата звернення: 01.02.2021).

South T. The subterranean battlefield: Warfare is going underground, into dark, tight spaces. Military Times . URL: https://www.militarytimes.com/news/your-army/2019/02/26/the-subterranean-battlefield-warfare-is-goingunderground-into-dark-tight-spaces/ (дата звернення: 01.02.2021).

Dostri O. The Buildup of Forces for IDF Underground Warfare. The Jerusalem Institute for Strategy and Security . URL: https://jiss.org.il/en/dostri-idf-underground-warfare/ (дата звернення: 01.02.2021).


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

ATP 3-21.51 Subterranean Operations. Washington, DC : Headquarters, Dept. of the Army, 2019. 228 с. [in English]

VKDP 7(3)-00(01).01 Manual “Dii v urbanizovanii mistsevosti” [“Urban Operations”]. Tsentr operatyvnykh standartiv i metodyky pidhotovky Zbroinykh Syl Ukrainy, Holovne upravlinnia pidhotovky Zbroinykh Syl Ukrainy, 2019. 252 p. [in Ukrainian]

ATP 3-06 (MCTP 12-10B) Urban Operations. Washington, DC : Headquarters, Dept. of the Army, 2017. 128 с. [in English]

Cox M. Army Is Spending Half a Billion to Train Soldiers to Fight Underground. Military.com. URL: https://www.military.com/daily-news/2018/06/24/armyspending-half-billion-train-troops-fight-underground.html (дата звернення: 01.02.2021). [in English]

South T. The subterranean battlefield: Warfare is going underground, into dark, tight spaces. Military Times . URL: https://www.militarytimes.com/news/yourarmy/2019/02/26/the-subterranean-battlefield-warfare-is-going-undergroundinto-dark-tight-spaces/ (дата звернення: 01.02.2021). [in English]

Dostri O. The Buildup of Forces for IDF Underground Warfare. JISS . URL: https://jiss.org.il/en/dostri-idf-underground-warfare/ (дата звернення: 01.02.2021). [in English]

Опубліковано
2021-09-12
Як цитувати
СусловВ., КорольЯ., & ОсипенкоВ. (2021). СПЕЦИФІЧНІ АСПЕКТИ ВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНОВІЙСЬКОВОГО БОЮ В РАЙОНІ РОЗМІЩЕННЯ ПІДЗЕМНИХ ОБ’ЄКТІВ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА УМОВИ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ПІДРОЗДІЛАМИ, ТА ОСОБЛИВОСТІ ДІЙ У ПІДЗЕМНОМУ СЕРЕДОВИЩІ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки, 84(1), 100-118. https://doi.org/10.32453/3.v84i1.806
Розділ
Військові науки

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають