МОДЕЛЬ ОЦІНКИ МОЖЛИВОСТЕЙ РЕМОНТНОГО ПІДРОЗДІЛУ ОРГАНУ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ ЩОДО НАДАННЯ ПОСЛУГ ЦИВІЛЬНИМ ОРГАНІЗАЦІЯМ З ВІДНОВЛЕННЯ ТЕХНІКИ

  • Сергій Головня Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0002-8504-1199
  • Дмитро Ефендієв Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0002-8698-093X
  • Олег Чиж Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0001-6414-8248
Ключові слова: ремонтний підрозділ, надання послуг, спеціальний фонд, технічна готовність, відновлення техніки

Анотація

У статті висвітлено модель оцінки здатності ремонтного підрозділу надавати послуги на договірній основі. У моделі враховано ймовірність надання послуг на договірній основі в умовах завантаженості ремонтного підрозділу. З метою незниження готовності власного парку техніки під час надання послуг у моделі заплановано оцінкутехнічної готовності техніки органу охорони державного кордону. Пропонується визначати частку надлишкових виробничих можливостей, які можуть бути спрямовані на потреби приватних осіб та організацій. Передбачена можливість перерахунку сил та засобів ремонтного підрозділу залежно від потрібного рівня наповнення спеціального фонду військової частини. Порядок проведення розрахунків пропонується розділити на 2 етапи: на першому етапі з’ясовувати, чи здатний ремонтний підрозділ обслуговувати власну техніку на заданому рівні готовності, а на другому за наявності залишкових виробничих засобів оцінювати можливість із заданою ймовірністю надавати послуги на договірній основі. В основі моделі був використаний математичний апарат теорії масового обслуговування, що враховує можливість одночасного надходження багатьох заявок (неординарний поток) та надає можливість прогнозувати виробничі можливості ремонтного підрозділу. Крім того, розроблено алгоритм проведення оцінки можливостей ремонтного підрозділу з надання послуг, який дозволяє приймати рішення щодо можливості надання послуг, а також моделювати умови, за яких ремонтний підрозділ може надавати послуги на договірній основі. Запропоновано розроблену модель використовувати для оцінки доцільності надавання послуг силами та засобами ремонтного підрозділу військової частини на договірній основі фізичним особам та організаціям. Крім того, ця модель може застосовуватись для обґрунтування штатів ремонтних підрозділів з урахуванням потреб власного парку військової техніки та необхідності наповнення спеціального фонду з метою подальшого розвитку матеріальної бази ремонтного підрозділу.

Біографії авторів

Сергій Головня, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри транспортних засобів та інженерного забезпечення охорони державного кордону

Дмитро Ефендієв, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

слухач факультету підготовки керівних кадрів

Олег Чиж, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

старший викладач кафедри транспортних засобів та інженерного забезпечення охорони державного кордону

Посилання

Система технічного обслуговування та ремонтування техніки. Терміни та визначення понять: ДСТУ 9050:2020 від 01 квіт. 2021 р. URL: http://shop.uas.org.ua/ua/sistema-tehnichnogo-obslugovuvannja-ta-remontuvannja-tehnikitermini-ta-viznachennja-ponjat.html (дата звернення: 18.11.2021).

Бюджетний кодекс України : Закон України від 8 лип. 2010 р. № 4318-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/2456-17 (дата звернення: 18.11.2021).

Hong J., Kim B., Oh S. The relationship benefits of auto maintenance and repair service: a case study of Korea. Behavioral Sciences, 2020. Vol. 10. No. 7. pp. 115–125. URL : https://doi.org/10.3390/bs10070115.

Alencar V., Rooke F., Cocca M., Vassio L., Almeida J., Vieira A. Characterizing client usage patterns and service demand for car-sharing systems. Information Systems. 2021. Vol. 98. pp. 101–112. URL : https://doi.org/10.1016/j.is.2019.101448.

Parameshwaran R., Srinivasan, P., Punniyamoorthy M. An integrated approach for performance enhancement in automobile repair shops. International Journal of Business Excellence, 2010. Vol. 3. no. 1. pp. 77-104. URL : https://doi.org/10.1504/IJBEX.2010.02949

Rajuwar M., Kalita, D. Simulation of Queuing System for Car Service Center using Arena Simulation Software. International Journal of Production Engineering, 2018. Vol. 4. no. 2. pp. 1–12. URL : https://doi.org/10.37628/ijpe.v4i2.649

Про затвердження Інструкції з автомобільного та бронетанкового забезпечення в Державній прикордонній службі України : наказ Міністерства внутрішніх справ від 9 лип. 2018 р. № 577. URL https://zakon.rada.gov.ua/go/z0886-18 (дата звернення: 18.11.2021).

Gorodnov V. The analytical description of final probabilities for states of queuing systems with input flow of groups of requirements. Radio Electronics, Computer Science, Control. 2019. Vol. 4. pp. 25–37. URL : https://doi.org/10.15588/1607-3274-2019-4-3.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Systema tekhnichnoho obsluhovuvannia ta remontuvannia tekhniky. Terminy ta vyznachennia poniat [Ukraine National Standard. System of maintenance and repair of equipment. Terms and definitions]. (2020). DSTU 9050-2020. Natsionalnyj Standart Ukrainy. Kyiv : Retrieved from: http://shop.uas.org.ua/ua/sistema-tehnichnogo-obslugovuvannja-ta-remontuvannja-tehniki-termini-taviznachennja-ponjat.html (accessed 18 november 2021). [in Ukrainian]

Biudzhetnyi kodeks Ukrainy [Budget code of Ukraine]. (2010). Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/go/2456-17 (accessed 18 november 2021). [in Ukrainian]

Hong J., Kim B., Oh S. et al. (2020). The relationship benefits of auto maintenance and repair service: a case study of korea. Behavioral Sciences, 10(7), 115. Retrieved from : https://doi.org/10.3390/bs10070115 [in English]

Alencar V. A., Rooke F., Cocca M., Vassio L., et al. (2021). Characterizing client usage patterns and service demand for car-sharing systems. Information Systems, 98. Retrieved from : https://doi.org/10.1016/j.is.2019.101448 [in English]

Parameshwaran R., Srinivasan P., Punniyamoorthy M. et. al. (2010). An integrated approach for performance enhancement in automobile repair shops. International Journal of Business Excellence, no. 3(1), pp. 77–104. Retrieved from https://doi.org/10.1504/IJBEX.2010.02949 [in English]

Rajuwar, M. K., & Kalita, D. et. al. (2018). Simulation of queuing system for car service center using arena simulation software. International Journal of Production Engineering, no. 4(2), pp. 1–12. Retrieved from: https://doi.org/10.37628/ijpe.v4i2.649 [in English]

Nakaz Ministerstva vnutrishnikh sprav № 577 “Pro zatverdzhennia Instruktsii z avtomobilnoho ta bronetankovoho zabezpechennia v Derzhavnii prykordonnii sluzhbi Ukrainy”[Order of the Ministry of the Interior on approval of the Instruction on automobile and armored support in the State Border Guard Service of Ukraine activity no. 577]. (2018). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/go/z0886-18 (accessed 18 november 2021). [in Ukrainian]

Gorodnov V. P. (2019). The analytical description of final probabilities for states of queuing systems with input flow of groups of requirements. Radio Electronics, Computer Science, Control, vol. 4, pp. 25–37. Retrieved from: https://doi.org/10.15588/1607-3274-2019-4-3. [in English]

Опубліковано
2022-04-16
Як цитувати
ГоловняС., ЕфендієвД., & ЧижО. (2022). МОДЕЛЬ ОЦІНКИ МОЖЛИВОСТЕЙ РЕМОНТНОГО ПІДРОЗДІЛУ ОРГАНУ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ ЩОДО НАДАННЯ ПОСЛУГ ЦИВІЛЬНИМ ОРГАНІЗАЦІЯМ З ВІДНОВЛЕННЯ ТЕХНІКИ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки, 86(4), 143-158. https://doi.org/10.32453/3.v86i4.901
Розділ
Технічні науки