https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/military_tech/issue/feed Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки 2022-09-20T14:25:30+00:00 Морозов Сергій Миколайович periodyca.nadpsu@ukr.net Open Journal Systems <p>Друковане наукове фахове видання, в якому публікуються наукові статті у галузі військових та технічних наук. Наукові дослідження охоплюють, але не обмежуються такими напрямками: теоретичні та практичні дослідження проблем національної безпеки України, питання організації взаємодії органів Державної прикордонної служби зі Збройними силами України та іншими суб’єктами забезпечення національної безпеки держави під час охорони державного кордону в повсякденних умовах і при ускладненні обстановки, в особливий період та під час виконання завдань територіальної оборони з метою оборони держави та боротьби з тероризмом, теоретичні та експериментальні дослідження технічних засобів (озброєння, військова техніка, транспортні засоби, програмно-технічні комплекси, засоби зв’язку і телекомунікацій, інженерні засоби, логістика), створення і вдосконалення систем, комплексів, зразків агрегатів, нових фізичних принципів і технічних рішень, досягнень інших галузей науки і новітніх технологій. <br>Журнал внесено до "<a href="https://mon.gov.ua/ua/nauka/nauka/atestaciya-kadriv-vishoyi-kvalifikaciyi/naukovi-fahovi-vidannya">Переліку наукових фахових видань України</a>" (Наказ Міністерства освіти і науки України №886 від 02.07.2020) та&nbsp;присвоєно <a href="http://nfv.ukrintei.ua/view/5b1925e27847426a2d0ab3b0">категорію «Б»</a> у галузі військових і технічних наук, за спеціальностями – 251, 252, 253, 254, 255.<br>Видання індексується наукометричною базою даних <a href="https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=67210&amp;lang=en">IndexCopernicus</a> з 2020 року.&nbsp;</p> https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/military_tech/article/view/1076 ВИПУСК 2022-09-19T06:31:28+00:00 Редакція журналу periodyca.nadpsu@ukr.net 2022-08-23T16:22:25+00:00 Авторське право (c) 2022 Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/military_tech/article/view/1077 ТИТУЛ 2022-09-19T06:31:28+00:00 Редакція журналу periodyca.nadpsu@ukr.net 2022-08-23T16:22:32+00:00 Авторське право (c) 2022 Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/military_tech/article/view/1078 ЗМІСТ 2022-09-19T06:31:29+00:00 Редакція журналу periodyca.nadpsu@ukr.net 2022-08-23T16:22:40+00:00 Авторське право (c) 2022 Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/military_tech/article/view/1079 ПЕРЕВІРКА ДЕРЖАВНОЮ ПРИКОРДОННОЮ СЛУЖБОЮ УКРАЇНИ АВТОМОБІЛЬНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ З МЕТОЮ ВИЯВЛЕННЯ ВИКРАДЕНИХ ЯК СКЛАДОВА БОРОТЬБИ З ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ 2022-09-19T06:31:29+00:00 Сергій ГЕТМАНЮК sgetm@ukr.net Артем ЧОРНИЙ chorniart@gmail.com <p>У статті розглядається нормативно-правове забезпечення виконання перевірки Державною прикордонною службою України автомобільних транспортних засобів з метою виявлення викрадених як складова прикордонного контролю та боротьби з організованою злочинністю. У процесі вивчення національного законодавства з прикордонних питань встановлено, що як в процесі охорони “зелених” ділянок державного кордону, так і в пунктах пропуску через державний кордон органи Державної прикордонної служби України беруть участь у боротьбі з організованою злочинністю, окремо в ході виконання однієї зі складових прикордонного контролю, а саме під час перевірки автомобільних транспортних засобів з метою виявлення викрадених. З’ясовано, що повноваження органів Державної прикордонної служби України щодо боротьби з організованою злочинністю реалізуються на державному кордоні України та в межах контрольованих прикордонних районів. Під час виконання Державною прикордонною службою України перевірки транспортних засобів з метою виявлення серед них викрадених можуть бути досягнуті такі завдання боротьби з організованою злочинністю, як: отримання випереджувальної інформації про осіб, причетних до здійснення злочину (у тому числі на території інших держав), недопущення перетинання ними державного кордону України або лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями (Донецька, Луганська області, Автономна Республіка “Крим”), в окремих випадках їх затримання. Висвітлено особливості проведення загальної та повної ідентифікації транспортних засобів закордонного прямування.</p> 2022-08-23T17:08:09+00:00 Авторське право (c) 2022 Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/military_tech/article/view/1080 ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ СУПУТНИКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ В УМОВАХ ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ 2022-09-19T06:31:29+00:00 Роман ГОРОДИСЬКИЙ roman_gorodiskyi@ukr.net Руслан ДАНИЛІВ rmdteacher@gmail.com <p>Стаття присвячена з’ясуванню особливостей застосування супутникового зв’язку в умовах збройної агресії та його ефективності. Розкрито значення космічних знімків. З’ясовано, що дистанційне зондування&nbsp;Землі – це отримання інформації про поверхню Землі з космосу чи повітря із застосуванням властивостей електромагнітних хвиль, що випромінюються, відбиваються, поглинаються чи розсіюються об’єктами зондування, і різнобічне використання цієї інформації в різних галузях. Розглянуто типи дистанційного зондування Землі. З’ясовано роль глобальних навігаційних супутникових систем. Встановлено, що вивчення характерних особливостей сучасних засобів радіоелектронної протидії і зразків обладнання глобальних навігаційних супутникових систем у найрозвиненіших світових державах продемонструвало, що ступінь характеристик військових глобальних навігаційних супутникових систем приймачів має гарантувати коректний розрахунок навігаційних параметрів у разі співвідношення перешкода/сигнал на вході антенного приладу приблизно 80-100 дБ. Розглянуто систему глобального позиціювання. Визначено методи підвищення перешкод до захищеності апаратури глобальних навігаційних супутникових систем.На ведено види, переваги та недоліки систем автономних систем навігації. Розглянуто систему супутників Starlink. Встановлено, що застосування Starlink на тлі гібридної війни й ускладненого та проблематичного доступу до інтернет-з’єднання – виправдане, тому що якість послуги, стійкість інтернет-з’єднання в Україні й швидкість інтернету є відмінною. Так, розгляд стану питань щодо застосування інструментів радіоелектронної протидії й методики захисту навігаційного обладнання від перешкод дає змогу говорити про можливість і доречність формування захищеного від перешкод противника модуля систем супутникової навігації з метою навігаційного забезпечення підрозділів Збройних Сил України із застосуванням пропозицій, які надані в статті.</p> 2022-08-23T17:08:19+00:00 Авторське право (c) 2022 Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/military_tech/article/view/1081 ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 2022-09-19T06:31:30+00:00 Віктор ЗАЛОЖ vzalozh@gmail.com Андрій МАЛЬЦЕВ andromedd74@gmail.com Олексій ГЛУЗДАНЬ Oleksii_Glyzdaan@ukr.net <p>У статті розглянуто методичні підходи до оцінювання організаційної структури управління Державної прикордонної служби України. Ефективність функціонування системи управління Державної прикордонної служби України залежить від ступеня впорядкованості її структурних елементів і забезпечення їх взаємодії під час реалізації функцій із забезпечення безпеки державного кордону. На сьогодні пропонуються різні підходи до оцінювання ефективності організаційних структур управління, а велике різноманіття показників робить цей процес складним і різнобічним. Для нас більший інтерес становить оцінка ефективності організаційної структури управління через комплекс показників, що об’єднують як показники економічності, так і показники ефективності організаційної діяльності. Тому для оцінювання організаційної структури управління Державної прикордонної служби України використано підхід, що заснований на показниках оцінки економічності управлінської діяльності, цільової і функціональної визначеності, раціональності побудови структури та її техніко-організаційного рівня. Методичний підхід оцінювання ефективності організаційної структури управління реалізується в кілька кроків, що пов’язані з обґрунтуванням параметрів (критеріїв) ефективності, визначенням методології їх оцінки, побудові інтегральної оцінки та моделі її розрахунку. Пропонований підхід дозволяє отримати об’єктивні результати оцінювання у вигляді порівняльного рівня ефективності, або кінцевих варіантів організаційної структури управління, або послідовних еволюційних структур при тривалих організаційних змінах, що відображають стратегію змін організаційної структури. Зазначене дозволяє цілеспрямовано та гнучко побудувати процедуру оптимізації організаційної структури управління Державної прикордонної служби України з тим, щоб досягти максимальної відповідності конкретним вимогам.</p> 2022-08-23T17:08:30+00:00 Авторське право (c) 2022 Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/military_tech/article/view/1082 МОДЕЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕДУР З РЕАДМІСІЇ, ПРИМУСОВОГО ПОВЕРНЕННЯ ТА ВИДВОРЕННЯ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА В ПУНКТАХ ПРОПУСКУ 2022-09-19T06:31:30+00:00 Юрій КУЗЬ kuzdps@ukr.net Олександр СОЙКО soal@email.ua Сергій БЄЛАЙ belwz3@ukr.net <p>У статті розглядається діяльність органів та підрозділів охорони державного кордону під час виконання завдань із забезпечення процедур реадмісії, примусового повернення та примусового видворення іноземців та осіб без громадянства в пунктах пропуску через державний кордон України у країни проживання або треті країни. Відповідно до результатів аналізу статистичних даних залишаються загрозливими процеси нелегальної міграції через територію України з метою транзиту або використання її території іноземцями як кінцевого пункту постійного проживання. Загроза нелегальної міжнародної міграції змусила держави певною мірою обмежувати право вільного пересування, оскільки неконтрольовані потоки нелегальних мігрантів несуть країнам соціальні, політичні, економічні втрати, а недосконалість міграційного законодавства використовується для незаконного переправлення осіб через державний кордон. Зазначені обставини обумовили закріплення міжнародно-правових механізмів протидії цьому негативному явищу, одним з яких вважається інститут реадмісії осіб, примусового повернення та примусового видворення.<br>Нормативно-правові документи трактують такі дефініції як “реадмісія”, “примусове повернення”, “примусове видворення” аналогічними за змістом, але діяльність правоохоронних структур, які відповідають за забезпечення цих процедур, різниться. Проблеми органів та підрозділів охорони державного кордону щодо забезпечення реадмісії, примусового повернення та видворення поглиблюються відсутністю чітких алгоритмів роботи органів управління щодо цих видів діяльності. Методичні засади моделювання процесу реадмісії, примусового повернення та примусового видворення іноземців до країн проживання або до третіх країн базуються на загальнонаукових принципах. Розробка моделі роботи органів та підрозділів органів охорони державного кордону включає етапи, основними з яких є визначення об’єкту та цілей моделювання, базових елементів, що досліджуються, нормативних документів та показників, а також ресурсів та результатів роботи. Визначивши ці елементи, можна розробити алгоритмічне забезпечення діяльності органів охорони державного кордону при проведенні процедур з реадмісії, примусового повернення та видворення іноземців та осіб без громадянства в пунктах пропуску через державний кордон. З практичної точки зору, модель та алгоритми процесів реадмісії, примусового повернення та видворення представлена у вигляді послідовності дій органів управління прикордонного загону та підрозділів. При цьому, основними етапами в органах та підрозділах охорони державного кордону є: організаційний, підготовчий та етап виконання процедури. Виконання процедур органами управління, відповідно до розроблених у статті алгоритмів, забезпечить законність дій посадових осіб Держприкордонслужби та уніфікує процес реадмісії, примусового повернення та видворення іноземців та осіб без громадянства у країни проживання та треті країни для органів та підрозділів охорони кордону Держприкордонслужби України.</p> 2022-08-23T17:08:41+00:00 Авторське право (c) 2022 Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/military_tech/article/view/1083 ОБҐРУНТУВАННЯ СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНОЇ СХЕМИ МЕТОДИКИ ВІДБОРУ УПРАВЛІНСЬКИХ КАДРІВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ШТАБУ ОРГАНУ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ 2022-09-19T06:31:31+00:00 Олена КУШНІР lena.kysh@ukr.net Людмила ЛІТВІН kapitly@ukr.net Володимир КИРИЛЕНКО kirilenko09@ukr.net <p>У статті розглянуто результати аналізу досвіду ОСД, представлено загальну класифікацію та визначено умови проведення прикордонних операцій. Розкривається специфіка застосування бойових підрозділів прикордонних загонів, які беруть участь в бойових діях. Розкрито акцент на якості комплектування управління штабу прикордонного підрозділу персоналом, який спроможний приймати рішення в умовах різкої зміни обстановки та необхідності реалізації різних типів прикордонних операцій. Управлінська діяльність розглянута як вид діяльності, від ефективності здійснення якої залежить якість проведення бойової підготовки військ (сил) у мирний період часу, а також буде залежати якість підготовки і ведення бойових дій у воєнний час. Обрана форма організації роботи з якісного комплектування управління штабу забезпечує високу ефективність, продуктивність виконання завдань, максимальне скорочення часу на вирішення основних завдань управління, підвищує якість управління. У статті обґрунтовано структурно-логічну схему методики відбору управлінських кадрів для формування штабу органу охорони державного кордону та розкрито поетапність реалізації основних вузлів процесу відбору та комплекс показників оцінювання психолого-професійної придатності претендентів на заміщення керівної посади. Отримання таких даних надає можливість, за умови використання адекватного критеріального апарату, визначити загальний показник релевантності рішення претендента, його оцінювання та отримати об’єктивні дані щодо спроможності претендента приймати у майбутньому аналогічні реальні рішення. Отримані результати обґрунтовують об’єктивну потребу у подальшому формуванні методики відбору управлінських кадрів для комплектування штабу органу охорони державного кордону.</p> 2022-08-23T17:08:53+00:00 Авторське право (c) 2022 Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/military_tech/article/view/1084 АНАЛІЗ ВПЛИВУ ВИЗНАЧЕНИХ ЧИННИКІВ НА УПРАВЛІННЯ СИЛАМИ І ЗАСОБАМИ ЛОГІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ НЕДОЛІКІВ ЦЬОГО ПРОЦЕСУ 2022-09-19T06:31:31+00:00 Микола ЛИСИЙ lisiy3152@ukr.net Валерій УДОД Udodvaleriy1979@gmail.com <p>Завдання підвищення якості управління силами і засобами логістичного забезпечення в сучасних умовах стає все більш актуальним. Це пов’язано з тим, що дії військ можуть бути ефективними лише за наявності чіткої системи управління військами, відповідності її можливостей і боєготовності бойовим і маневреним можливостям підлеглих військ і умовам, в яких вони діють, а також з наявністю у складі ЗС України сил і засобів логістичного забезпечення, рівень якості управління якими не відповідає підвищеним вимогам щодо управління цими об’єктами в сучасних бойових діях. З метою розв'язання цих проблем визначено чинники (фактори), які суттєво впливають на рівень якості управління та ефективне функціонування сил та засобів логістичного забезпечення. Наведено структурну схему можливих збоїв процесу управління логістичним забезпеченням, причин їх виникнення й наслідків. Проаналізовано математичні складові щодо обґрунтування часткового показника ступеня оперативності виконання завдань з управління логістичним забезпеченням, щоб визначити шляхи підвищення якості управління та нейтралізації та послаблення негативного впливу цих чинників. Досліджено, що рівень показників управління силами та засобами логістичного забезпечення не достатній для забезпечення визначеного рівня ефективності цього виду забезпечення в цілому та є сутєві проблеми за досвідом ведення бойових дій щодо відновлення якості управління цими об’єктами у випадку їх пошкодження. Визначено, що суттєвий вплив на нейтралізацію цих чинників та підвищення якості управління силами і засобами логістичного забезпечення мають заходи із забезпечення швидкого і надійного відновлення порушеного управління після ударів противника, розробка систем і засобів зв’язку з підвищеною надійністю, пропускною спроможністю, швидкодією і достовірністю передачі телеграфної, телефонної та телекодової інформації та покращення підготовки керівних військових кадрів і офіцерів штабів. Отже, вказані в статті недоліки свідчать про те, що проблема впливу показників управління силами і засобами логістики на ефективність логістичного забезпечення в цілому розглядалася не повною мірою. Тому надалі пропонується дослідити наукові підходи оцінювання якості управління системою та їх впливу на ефективність застосування сил та засобів логістичного забезпечення в умовах ведення бойових дій з метою їх удосконалення.</p> 2022-08-23T17:09:27+00:00 Авторське право (c) 2022 Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/military_tech/article/view/1085 НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ АПАРАТ ОЦІНЮВАННЯ УРАЗЛИВОСТІ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ 2022-09-19T06:31:31+00:00 Олександр ЛУЦЬКИЙ LutskiyOL@ukr.net Олександр БІЛЬОВСЬКИЙ lennartoloffson@gmail.com <p>Аналіз сучасних подій, які відбуваються на кордонах Європейського Союзу, свідчить про недосконалість процесів аналізу ризику та неготовність повною мірою прикордонних підрозділів передбачити розвиток обстановки на державному кордоні. Нелегальна міграція створює загрозу національним інтересам будь-якої країни, розвиток подій цього процесу передбачити важко, а нелегальні мігранти використовують нові способи потрапляння до країн призначення. В основу наявної методики роботи органів управління правоохоронних відомств покладено методологію аналізу ризиків, яка запроваджена у країнах Європейського Cоюзу. Проте у ній є проблемні питання, які утруднюють процедури та інтерпретацію результатів аналізу ризику і можуть призвести до зниження якості оцінки обстановки. В удосконаленій методиці оцінювання уразливості застосовуються такі наукові методи дослідження, як: сценарний метод та SWOT-аналіз – для побудови та оцінювання сценаріїв діяльності організованої злочинності; матричний метод – для оцінювання відповідності способів протидії до сценаріїв (ситуацій, способів) дій організованої злочинності; аналітичний метод – для проведення оперативно-тактичних розрахунків спроможностей прикордонних підрозділів щодо виявлення та затримання осіб, причетних до організованої злочинності; метод експертного оцінювання – для оцінювання важливості факторів та параметрів загроз, впливу та уразливості щодо загрози діяльності організованої злочинності. Основним результатом дослідження є удосконалена модель оцінювання уразливості системи охорони державного кордону на ділянці відповідальності прикордонного підрозділу щодо протидії загрозі діяльності організованої злочинності, яка на відміну від наявної додатково враховує сценарії діяльності організованої злочинності та відповідність способів протидії цим сценаріям. Модель передбачає оцінювання уразливості на основі оцінювання кожного фактору, що її визначає.</p> 2022-08-23T17:09:40+00:00 Авторське право (c) 2022 Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/military_tech/article/view/1086 ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ДІЙ ПРИКОРДОННИХ НАРЯДІВ У ПУНКТАХ ПРОПУСКУ (ПУНКТАХ КОНТРОЛЮ) У РІЗНИХ УМОВАХ ОБСТАНОВКИ 2022-09-19T06:31:32+00:00 Володимир НІКІФОРЕНКО vnikiforenko@dpsu.gov.ua Андрій ВІХТЮК AVVikhtiuk@ukr.net Владислав БЛІНДЮК vblindjuk@ukr.net <p>На основі систематизації вимог керівних документів та сучасної практики несення служби прикордонних нарядів у пунктах пропуску через державний кордон (пунктах контролю) надано рекомендації щодо дій персоналу Державної прикордонної служби України у різних умовах обстановки. Зазначено, що в умовах дії в Україні правового режиму воєнного стану вимоги до належного рівня виконання персоналом Державної прикордонної служби України своїх професійних обов’язків стали значно жорсткішими. Сучасні умови несення служби у пунктах пропуску (пунктах контролю) вимагають від прикордонників високої комунікативної компетенції, умінь вирішувати конфліктні та інші проблемні ситуації. Уміння грамотно застосовувати сучасні способи та прийоми дій у різних нестандартних ситуаціях надасть можливості персоналу більш якісно, ефективно та безпечно виконувати завдання з охорони державного кордону. Запропоновано доцільний порядок дій персоналу прикордонних нарядів у різноманітних ситуаціях, які можуть виникати у різних умовах обстановки під час несення служби у пунктах пропуску через державний кордон (пунктах контролю). Звернено особливу увагу на те, що під час виконання службових обов’язків у прикордонних нарядах військовослужбовці повинні діяти відповідно до чинного законодавства та дотримуватись рекомендацій, визначених у відомчих керівних документах. Наголошено на суворому дотриманні правил особистої безпеки під час несення служби у пунктах пропуску (пунктах контролю) та стандартів культури прикордонного контролю, визначених керівними документами. Надані практичні рекомендації можуть використовуватись у професійній підготовці персоналу змін прикордонних нарядів у пунктах пропуску через державний кордон (пунктах контролю) та у подальшому запроваджуватися в оперативно-службову діяльність органів (підрозділів) охорони державного кордону України.</p> 2022-08-23T17:09:50+00:00 Авторське право (c) 2022 Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/military_tech/article/view/1087 КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ПЛАНУВАННЯ ТА ВЕДЕННЯ СУХОПУТНИХ ОПЕРАЦІЙ ЗА СТАНДАРТАМИ НАТО 2022-09-20T14:25:30+00:00 Ігор РОЛІН irolin1964@gmail.com Дмитро КУПРІЄНКО dakupriyenko@gmail.com Володимир МАРУЩЕНКО marushenko0370@gmail.com <p>На основі аналізу сучасної доктрини НАТО щодо сухопутних операцій, змісту базових понять, які застосовуються в державах-членах Північноатлантичного альянсу, висвітлено розбіжності у підходах стосовно управління військовою операцією між пострадянською та західною концепціями. Повномасштабна збройна агресія, яку російська федерація розв’язала і веде проти України, дозволила виявити суттєві недоліки так званих “симетричних дій”, які посідають центральне місце у радянській та пострадянській теорії й практиці воєнного мистецтва. Основу таких дій становить створення потужних угруповань військ (сил) по всій лінії фронту для завдання агресору запобіжного збитку. На відміну від зазначеного, західні (північноатлантичні) концепції ґрунтуються на принципах децентралізованого (цільового) управління (missіоn command), використанні креативного підходу, коли керівники (командири) і підлеглі на всіх рівнях використовуть упорядковану ініціативу, делегування повноважень, керуються насамперед обстановкою (тобто не жорстко дотримуються плану і наказу), активно, прагматично і нестандартно діють в інтересах виконання наміру командира та місії. Розкрито ключові принципи маневреного підходу (manoeuvrist approach) до ведення сухопутних операцій, а також основні ідеї та принципи децентралізованого (цільового) управління (mission command). Показано, що маневрений підхід є ключовою концепцією сучасної західної доктрини сухопутних операцій, який ставить на перший план розуміння ситуації та маніпулювання людською природою, використання вразливих сторін противника, застосування непрямих і оригінальних способів дій та мінімізацію втрат. Цей підхід пропонує швидкі результати або результати значно більші, ніж застосовані ресурси, тому він є привабливим для слабшої сторони кількісно або сторони, яка хоче звести до мінімуму обсяг залучених ресурсів. Зроблено висновки щодо необхідності в процесі створення системи управління силами оборони за євроатлантичними стандартами змінювати не тільки структури та оснащеність органів управління, але й термінологію та процедури у сфері управління військами (силами), а в більш широкому сенсі – також і психологію управління військових керівників (командирів) завдяки уникненню авторитарного стилю керівництва, а також підвищенню ролі ініціативи та самостійності під час виконання оперативних (бойових) завдань.</p> 2022-08-23T17:10:05+00:00 Авторське право (c) 2022 Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/military_tech/article/view/1088 МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ НА КАНАЛАХ ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЙ 2022-09-19T06:31:33+00:00 Олег ФАРІОН foleg71@ukr.net Дмитро КУПРІЄНКО dakupriyenko@gmail.com Володимир МАЛЮГА maluga_v@i.ua <p>У науковій статті узагальнено склад об’єктів інформаційної безпеки та суб’єктів її забезпечення в органах Державної прикордонної служби України. До об’єктів інформаційної безпеки органів Державної прикордонної служби України віднесено інформаційні системи (глобальна автоматизована інформаційна система “Гарт”, її окремі компоненти тощо), свідомість осіб – особового складу Державної прикордонної служби України, їх близьких осіб, морально-психологічний клімат військового колективу. До суб’єктів забезпечення інформаційної безпеки в органах Державної прикордонної служби України належать посадові (службові) особи, які відповідно до законодавства України мають повноваження щодо управління інформаційною безпекою та/або безпосереднього виконання відповідних завдань (функцій). На основі результатів аналізу досвіду забезпечення інформаційної безпеки впродовж 2014–2022 років систематизовано низку чинників, які негативно впливають на стан інформаційної безпеки органів Державної прикордонної служби України через канали інтернет-комунікацій. Надано класифікацію ознак, за якими можна встановити факт порушення інформаційної безпеки через виток інформації на каналах інтернет-комунікацій у результаті встановлення або використання небезпечного програмного продукту. У результаті аналізу негативних наслідків використання каналів Інтернет-комунікацій, узагальнено фактори ризику інформаційної безпеки органів Державної прикордонної служби України та рекомендації щодо протидії їх негативному впливу. На основі проведеного наукового дослідження розроблено та у графічному вигляді представлено методичний підхід щодо забезпечення інформаційної безпеки органів Державної прикордонної служби України на каналах інтернет-комунікацій. Надано опис процесу забезпечення інформаційної безпеки органів Державної прикордонної служби України на каналах інтернет-комунікацій. Визначено, що напрямком подальшого дослідження може бути обґрунтування рекомендацій для особового складу Державної прикордонної служби України та близьких осіб щодо забезпечення діяльності в умовах ведення противником активних інформаційних дій та проведення інформаційних операцій.</p> 2022-08-23T17:10:19+00:00 Авторське право (c) 2022 Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/military_tech/article/view/1089 АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСОВУВАННЯ ДЛЯ УМОВ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ МЕТОДИКИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ЩОДО ПРОГНОЗУВАННЯ ВІДМОВ ПАРКУ ТЕХНІКИ 2022-09-19T06:31:33+00:00 Сергій ГОЛОВНЯ vefil_81@ukr.net Віктор КУПЕЛЬСЬКИЙ vkupelskiy@ukr.net <p>У статті проаналізовано можливості застосування чинної методики Збройних Сил України щодо прогнозування відмов техніки військової частини. Проводився аналіз на адекватність застосування відомої методики для парків техніки Державної прикордонної служби України. Результати аналізу дозволили зробити висновок щодо можливості значного відхилення прогнозованого значення від реальних умов у випадку застосування досліджуваної методики. Передусім такий висновок був зроблений у зв’язку із застосуванням закономірностей, характерних для радянського парку техніки. Зокрема для розрахунків застосовуються такі характеристики, як технічне обслуговування № 1 та № 2, цикл технічного обслуговування, а також марки техніки, виготовлені більше 30–40 років тому. Застосування представленої відомої методики для парків техніки Державної прикордонної служби України, до складу якої входять такі марки, як Land Rover, Renault Duster, Volkswagen Amarok, Volkswagen T5, Ford Ranger, Fiat Ducato, Hyundai HD72, Iveco Traker, може давати значну похибку у зв’язку із невідповідністю статистичних характеристик за безвідмовністю та іншими складовими надійності. Для сучасних марок техніки роботи з техобслуговування не розподілені за роботами технічного обслуговування №1 та №2, а також не згруповані у цикли технічного обслуговування. Усе це створює передумови для пошуку нових шляхів прогнозування відмов (поточних ремонтів) техніки органів охорони державного кордону. У статі запропонований варіант застосування відомих регресійних моделей для прогнозу кількості відмов техніки. У рекомендаціях наданий алгоритм проведення розрахунків з можливою перевіркою якості отриманих регресійних моделей. Зазначено умови, за яких спрощується процес створення регресійних моделей, а також надані рекомендації щодо збору статистичної інформації.</p> 2022-08-23T17:10:32+00:00 Авторське право (c) 2022 Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/military_tech/article/view/1090 УДОСКОНАЛЕНА МОДЕЛЬ ПРОГНОЗУВАННЯ ДИНАМІЧНОЇ ПРОФІЛЬНОЇ ПРОХІДНОСТІ ЗРАЗКА АВТОБРОНЕТАНКОВОЇ ТЕХНІКИ В УМОВАХ УСКЛАДНЕННЯ ОБСТАНОВКИ 2022-09-19T06:31:34+00:00 Микола ЛИСИЙ lisiy3152@ukr.net Максим П’ЯТКОВ maksim-pjatkov@ukr.net <p>В умовах ускладнення обстановки, коли знищена дорожня інфраструктура, виникає завдання щодо прогнозування можливості подолання повздовжніх перешкод в ході руху зразком автобронетанкової техніки (надалі – АБТТ) за різними маршрутами. Водночас важливо здійснити маневр в обмежений час з максимальною швидкістю. На сьогодні відсутня методика, яка враховує динаміку зміни повздовжнього радіуса прохідності, зміну кліренсу зразка автобронетанкової техніки в ході руху. Чинні методики прогнозування прохідності враховують лише статичний кліренс АБТТ. Урахування коливань мас зразка АБТТ буде особливо актуальним у русі на бездоріжжі при ймовірності вогневого ураження, що вимагає руху на максимальних можливих швидкостях, на окремих ділянках маршруту; при проході через пошкоджені греблі, мости, переправи тощо. Усе це обумовлює потребу прогнозування можливості безпечного проходження ділянки маршруту. Крім того, обмеження у часі її проходження при прийнятті рішення потребує приділити увагу точності прогнозування прохідності та простоті отримання даних. Установлено, що динамічна зміна профільної прохідності прямолінійного руху машини має суттєвий вплив на прогнозовану швидкість руху машини маршруті. Прогнозування періодичної зміни прискорення переміщення підресореної маси зразка АБТТ у ході подолання перешкоди усіма мостами дозволяє визначати максимальні допустимі кути профілю перешкоди за умовою достатності зчеплення коліс з дорожнім покриттям та рекомендовану максимальну безпечну швидкість руху машини за умови наявності достатніх достовірних даних щодо характеру профілю дорожнього покриття, його стану та типу, погодних умов та встановлювати аварійно небезпечні ділянки маршруту та обирати оптимальний маршрут руху.</p> 2022-08-23T17:10:44+00:00 Авторське право (c) 2022 Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/military_tech/article/view/1091 КОНЦЕПТУАЛЬНА СХЕМА ГЕНЕРАЦІЇ, СТВОРЕННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО- ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА ЇХ СКЛАДОВИХ В ОПЕРАТИВНО-СЛУЖБОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 2022-09-19T06:31:35+00:00 Євгеній ПРОКОПЕНКО mydocent@gmail.com Юрій КАЛИНОВСЬКИЙ yykalinovsky@gmail.com <p>Дослідження, описані та зображені у науковій статті, розкривають процеси, що передують та обумовлюють своєчасну необхідність (або її відсутність у контексті запропонованої моделі рішення) запровадження інформаційно-телекомунікаційних систем та їх складових в оперативно-службову діяльність Державної прикордонної служби України; вирішують завдання організації та практичного втілення механізму запровадження інформаційно-телекомунікаційних систем в оперативно-службову діяльність Державної прикордонної служби України, від моменту виникнення необхідності до введення в експлуатацію. Результатом роботи є концептуальна схема генерації, створення та впровадження інформаційно-телекомунікаційних систем та їх складових в оперативно-службову діяльність Державної прикордонної служби України. Запропонований механізм та концептуальна схема можуть бути адаптовані під задачі за відповідним напрямом інших силових структур та військових формувань, а також цивільних організацій. На основі проведених досліджень стає раціонально можливим та ефективним процесом&nbsp;пошуку та впровадження концептуально нових рішень&nbsp;у сфері автоматизації управління органами та підрозділами Держприкордонслужби України. Стаття ґрунтується на результатах і висновках, отриманих під час виконання науково-дослідної роботи “Методика запровадження ІТС та їх складових в оперативно-службову діяльність Державної прикордонної служби України” [1].</p> 2022-08-23T17:10:58+00:00 Авторське право (c) 2022 Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/military_tech/article/view/1092 МЕТОДИКА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ СПОСТЕРЕЖЕННЯ В ОПЕРАТИВНО-СЛУЖБОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИКОРДОННОГО ЗАГОНУ 2022-09-19T06:31:35+00:00 Вадим СІВАК vadimsivak@gmail.com Костянтин ЯЦЕНКО mailkod2014@gmail.com Роман ЄВТУШЕНКО Evronew@ukr.net <p>У статті розкрито сутність та зміст методики оцінки ефективності використання технічних засобів спостереження в оперативно-службовій діяльності прикордонного загону, наведені аспекти наукових досліджень, що розкривають процедуру оцінки ефективності використання технічних засобів спостереження в загальній системі інженерно-технічного контролю на кордоні. Методика розроблена для забезпечення успішного вирішення завдань зі створення комплексної та ефективної системи спостереження на ділянці типового відділу прикордонної служби у межах існуючої системи інженерно-технічного контролю. Сутність запропонованої методики полягає у проведенні комплексної оцінки можливостей та основних характеристик існуючих технічних засобів спостереження за визначеними показниками їх використання в оперативно-службовій діяльності прикордонного загону. Методика розрахована для використання фахівцями інженернотехнічних підрозділів та відділів прикордонної служби лінійних сухопутних прикордонних загонів. Новизна методики оцінки ефективності використання технічних засобів спостереження в оперативно-службовій діяльності прикордонного загону полягає в тому, що, на відміну від існуючих, у ній застосовується альтернативний підхід комплексної емпіричної оцінки ефективності використання зразка технічних засобів спостереження для визначення ролі та місця в загальній системи спостереження на ділянці підрозділу охорони кордону.</p> 2022-08-23T17:11:08+00:00 Авторське право (c) 2022 Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/military_tech/article/view/1093 РЕЗОНАНСНІ ПОЗДОВЖНЬО-КУТОВІ КОЛИВАННЯ КОЛІСНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ІЗ НЕЛІНІЙНОЮ ХАРАКТЕРИСТИКОЮ СИСТЕМИ ПІДРЕСОРЮВАННЯ 2022-09-19T06:31:35+00:00 Богдан СОКІЛ sokil_bi@ukr.net Ярослав РОМАНЧУК romanchuky@ukr.net Марія СОКІЛ mariia.b.sokil@lpnu.ua Андрій БАРАНОВ bavkp@i.ua <p>Побудовано математичну модель динаміки підресореної маси колісних транспортних засобів (КТЗ) із нелінійною силовою характеристикою системи підресорювання маси за умови руху останніх уздовж шляху з впорядкованою системою нерівностей, яка зводиться до нелінійного неавтономного диференціального рівняння другого порядку. На базі загальних ідей методів збурень, адаптованих стосовно математичної моделі таких систем, побудовано асимптотичний розв’язок побудованої математичної моделі поздовжньо-кутових коливань КТЗ. Отримано рівняння у стандартному вигляді, які описують визначальні параметри коливань підресореної маси. Їх особливістю є те, що власна частота поздовжньо-кутових коливань вказаної частини суттєво залежить від їх амплітуди, тобто вони суттєво відрізняються від випадку динаміки підресореної маси із квазі лінійними силовими характеристиками системи підресорювання. Досліджено закономірності зміни амплітуди і частоти коливань у нерезонансному та резонансному випадках залежно від функцій, які описують шлях, а також від нелінійних силових характеристик демпферних пристроїв і амортизаторів. Отримані умови виникнення резонансних коливань і математичні залежності між їх основними параметрами. Знайдено критичне значення швидкості руху КТЗ уздовж шляху з впорядкованою системою нерівностей для уникнення резонансних поздовжньо-кутових коливань підресореної маси. Обговорюються перспективні напрями подальших досліджень стосовно військово-прикладних аспектів досліджуваної проблеми, а також можливі узагальнення розробленої методики та одержаних результатів.</p> 2022-08-23T17:11:18+00:00 Авторське право (c) 2022 Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/military_tech/article/view/1094 АНАЛІЗ ПОНЯТІЙНОГО АПАРАТУ СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТУ ТЕХНІКИ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 2022-09-19T06:31:36+00:00 Сергій ШАФОРОСТ shaforost.s@gmail.com <p>У статті розглянуто необхідність змін формувань понять та визначень системи технічного обслуговування і ремонту автомобільної та бронетанкової техніки Державної прикордонної служби України. У запропонованих змінах ураховано постійне оновлення парку техніки. З метою підтримання постійної готовності техніки органів та підрозділів охорони кордону до застосування за призначенням пропонується зменшити облікову кількість видів технічного обслуговування шляхом форматування системи технічного обслуговування і ремонту відповідно до вимог заводів-виробників сучасних зразків транспортних засобів. У ході роботи був проведений аналіз керівних документів, які визначають функціонування системи технічного обслуговування і ремонту техніки в Державній прикордонній службі України, та технічної документації заводів-виробників зразків техніки, які використовуються органами та підрозділами охорони кордону. Крім того, проведено порівняння ключових моментів, що стосуються підтримання транспортних засобів у постійній готовності до використання, та відображаються у вивчених документах. З метою формування єдиного підходу до системи технічного обслуговування і ремонту автомобільної та бронетанкової техніки Державної прикордонної служби України, забезпечення переходу на новітні зразки техніки пропонується відмовитись від розподілу видів технічного обслуговування на технічне обслуговування № 1 та технічне обслуговування № 2. Також запропоновано ввести поняття регламентоване технічне обслуговування для машин повсякденного використання, чого наразі не передбачено діючими наказами, при цьому вимагається технічною літературою заводів-виробників. Запропоновані зміни необхідно використовувати під час формування планових та звітних документів з питань автомобільного та бронетанкового забезпечення, здійснення обслуговування машин Державної прикордонної служби України, контролю за якістю виконання операцій з підтримання готовності техніки до використання за призначенням.</p> 2022-08-23T17:11:33+00:00 Авторське право (c) 2022 Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/military_tech/article/view/1095 ВИХІДНІ ВІДОМОСТІ 2022-09-19T06:31:36+00:00 Редакція журналу periodyca.nadpsu@ukr.net <p>-</p> 2022-08-23T17:11:39+00:00 Авторське право (c) 2022 Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки