https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/military_tech/issue/feed Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки 2022-04-23T11:34:17+00:00 Daria Arziantseva nadpsu_visnyk@ukr.net Open Journal Systems <p>Друковане наукове фахове видання, в якому публікуються наукові статті у галузі військових та технічних наук. Наукові дослідження охоплюють, але не обмежуються такими напрямками: теоретичні та практичні дослідження проблем національної безпеки України, питання організації взаємодії органів Державної прикордонної служби зі Збройними силами України та іншими суб’єктами забезпечення національної безпеки держави під час охорони державного кордону в повсякденних умовах і при ускладненні обстановки, в особливий період та під час виконання завдань територіальної оборони з метою оборони держави та боротьби з тероризмом, теоретичні та експериментальні дослідження технічних засобів (озброєння, військова техніка, транспортні засоби, програмно-технічні комплекси, засоби зв’язку і телекомунікацій, інженерні засоби, логістика), створення і вдосконалення систем, комплексів, зразків агрегатів, нових фізичних принципів і технічних рішень, досягнень інших галузей науки і новітніх технологій. <br>Журнал внесено до "<a href="https://mon.gov.ua/ua/nauka/nauka/atestaciya-kadriv-vishoyi-kvalifikaciyi/naukovi-fahovi-vidannya">Переліку наукових фахових видань України</a>" (Наказ Міністерства освіти і науки України №886 від 02.07.2020). <br>Науковому виданню присвоєно <a href="http://nfv.ukrintei.ua/view/5b1925e27847426a2d0ab3b0">категорію «Б»</a> у галузі військових і технічних наук, за спеціальностями – 251, 252, 253, 254, 255.</p> https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/military_tech/article/view/946 ВИПУСК 2022-04-23T11:33:56+00:00 Редакція журналу nauka.nadpsu@gmail.com 2022-04-16T18:51:37+00:00 Авторське право (c) 2022 Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/military_tech/article/view/947 ТИТУЛ 2022-04-23T11:34:09+00:00 Редакція журналу nauka.nadpsu@gmail.com 2022-04-16T18:51:46+00:00 Авторське право (c) 2022 Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/military_tech/article/view/948 ЗМІСТ 2022-04-17T11:21:12+00:00 Редакція журналу nauka.nadpsu@gmail.com 2022-04-16T18:51:48+00:00 Авторське право (c) 2022 Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/military_tech/article/view/838 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО РОЗРОБКИ ТЕХНОЛОГІЧНИХ СХЕМ ПРОПУСКУ ОСІБ, ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ТА ВАНТАЖІВ ЧЕРЕЗ ДЕРЖАВНИЙ КОРДОН 2022-04-17T11:21:17+00:00 Віктор Березюк viktor.bereziuk@gmail.com Максим Токарчук tok_maximus@ukr.net Вадим Бойко vadim.vadyan84@gmail.com Віктор Колесніков victorkoless87@gmail.com <p>У статті розглядаються методичні рекомендації штабу прикордонного загону щодо єдиного порядку розробки технологічних схем пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів через державний кордон, як інструменту втілення інновацій в умовах передбачуваного скорочення часу на проведення контрольних операцій та прикордонних формальностей. Чинна нормативно-правова база, яка регламентує організацію та здійснення прикордонного контролю, існуючі технологічні процеси в пунктах пропуску через державний кордон надають можливість окреслити коло проблематики щодо вдосконалення прикордонно-митних формальностей у здійсненні пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів через державний кордон України. Збільшення пасажиро-транспортного потоку, застаріла інфраструктура пунктів пропуску, недосконала система технологічних процесів в пунктах пропуску, яка призводить до дублювання контрольних операцій, а також недостатнє технічне оснащення для ефективного здійснення контрольних операцій призводять до утворення значних черг та дискомфорту для подорожніх при перетинанні державного кордону. Відповідно до законодавства технологічною схемою пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів визначаються взаємодія контрольних органів і служб, загальний порядок та послідовність проведення всіх видів контролю в пункті пропуску через державний кордон. Практика свідчить про присутність представників санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного контролю в пунктах пропуску через державний кордон України, що у свою чергу призводить до збільшення часу при проведенні контрольних операцій. У статті розкрито рекомендації щодо складу комісії, яку пропонується створити для розробки технологічних схем пропуску, запропоновано основні розділи, які має відображати зміст технологічної схеми, а також послідовність роботи щодо розробки, погодження та введення в дію технологічних схем. Це дозволяє вдосконалити організацію та здійснення прикордонного контролю в пунктах пропуску через державний кордон.</p> 2022-04-16T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2022 Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/military_tech/article/view/932 ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ СІМЕЙ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ В УМОВАХ ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ ОБСТАВИН 2022-04-17T11:21:13+00:00 Сергій Бєлай belwz3@ukr.net Володимир Васищев volodia.vvs.1977@gmail.com Іван Ліпатов lipatov51@ukr.net Андрій Бубенець bubenec92@gmail.com <p>Стаття присвячена вивченню актуальних проблемних питань соціального захисту сімей військовослужбовців, як одного з напрямів соціальної політики Збройних Сил України та Національної гвардії України. Представлені основні аспекти соціальної політики держави стосовно задоволення соціальних потреб, інтересів військовослужбовців та членів їх сімей. Визначені основні закони та інші нормативноправові акти, що регламентують питання соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей. Проаналізовано становлення системи соціального захисту з моменту набуття Україною незалежності, визначені проблемні питання, які мали місце до подій 2014 року, та зазначені ті позитивні зміни в соціальній політиці держави щодо питань соціального захисту військових, які відбулись після 2014 року. Автори звертають увагу на нові завдання, що має вирішувати система соціального захисту, в умовах збройного конфлікту в окремих регіонах Донецької та Луганської областей. Описана методика емпіричного дослідження, що проводилось влітку 2021 року на базі військових частин Східного та Південного територіальних об’єднань Національної гвардії України. Представлені результати опитування щодо визначення проблемних питань в організації соціального захисту сімей військовослужбовців в умовах кризових ситуацій техногенного, природного чи воєнного характеру. Опитування дозволило визначити основні проблемні питання системи соціального захисту сімей військовослужбовців: недостатній рівень соціальної захищеності родини під час довготривалих відряджень військовослужбовця; відсутність відчуття у членів сімей соціальної захищеності під час виконання військовослужбовцем службово-бойових завдань у відриві від пункту постійної дислокації; неволодіння інформацією процедури евакуації сім’ї військовослужбовця у разі виникнення на території регіону надзвичайних ситуацій техногенного, природного або воєнного характеру.</p> 2022-04-16T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2022 Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/military_tech/article/view/862 МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ 2022-04-17T11:21:17+00:00 Сергій Зюман s.fin@ukr.net Тетяна Яковлєва yaktan@ukr.net <p>На основі дослідження автором розроблено методичні підходи проведення внутрішнього аудиту в державному секторі. У результатід ослідження питань функціонування системи внутрішнього аудиту в державному секторі обґрунтовано та запропоновано рекомендації з підготовки та проведення внутрішнього аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади. Рекомендації запропоновано з метою удосконалення єдиних підходів до провадження діяльності з внутрішнього аудиту в державному секторі та в інших головних розпорядниках коштів державного бюджету, їх територіальних органах та бюджетних установах, що належать до сфери їх управління, оцінки якості такого аудиту. Пропонується здійснювати планування діяльності з внутрішнього аудиту на підставі ризик-орієнтованого підходу з метою зосередження діяльності з внутрішнього аудиту на найбільш ризикових сферах, функціях, процесах. При плануванні враховувати необхідність орієнтування внутрішнього аудиту на здійснення системного аналізу й оцінки ефективності, результативності та якості виконання завдань, функцій, бюджетних програм, надання адміністративних послуг, ступеня виконання і досягнення цілей тощо. Це дозволяє частково усунути невідповідність між необхідністю впровадження відповідно до європейського аналога системи державного внутрішнього фінансового контролю, загальноприйнятих міжнародних норм і стандартів, упровадження внутрішнього аудиту в державному секторі та можливістю держави щодо реалізації цих заходів.</p> 2022-04-16T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2022 Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/military_tech/article/view/925 ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ТА НАДАННЯ ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ В КОНТРОЛЬНИХ ПУНКТАХ В’ЇЗДУ-ВИЇЗДУ З ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИМИ ТЕРИТОРІЯМИ ДОНЕЦЬКОЇ, ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ ТА АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ 2022-04-17T11:21:14+00:00 Володимир Кириленко kirilenko09@ukr.net Сергій Кметь sergiy_kmet@ukr.net <p>Стаття присвячена емпіричному ретроспективному аналізу агресивної політики (розв’язаних збройних агресій, війн) з боку колишнього Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Російської Федерації, результатом якої були сформовані “політії” – невизнані, частково визнані держави або змінено курс історичного розвитку держав, а також досвіду іноземних держав щодо здійснення прикордонної політики на прикладі кордону між Мексикою та США. Обґрунтовано, що способи реалізації функцій підрозділами Державної прикордонної служби України (ДПСУ) в контрольних пунктах в’їзду-виїзду (КПВВ) з тимчасово окупованими територіями у Донецькій та Луганській областях та на адміністративному кордоні з тимчасово окупованими територіями Автономної Республіки Крим повинні корелюватися з необхідністю забезпечення прикордонної складової національної безпеки України для її об’єктів. Розкрито необхідність прийняття обґрунтованих додаткових контрдій щодо недопущення можливості реалізації виявлених загроз щодо можливих протиправних дій незаконних збройних формувань. Визначено завдання при виникненні нових загроз у КПВВ у результаті імплементації прийнятих нормативно-правових актів, які регламентують правила перетину громадянами “внутрішніх кордонів” та необхідності впровадження додаткових заходів щодо облаштування КПВВ з анексованими територіями України. Розкрито специфіку виконання завдань, які покладені на прикордонні підрозділи в КПВВ. Автор статті акцентує на тому, що позитивне вирішення проблем, які виникли в результаті територіального конфлікту, пристосування до сучасних умов можливе в тому випадку, якщо буде враховано історичний досвід іноземних держав. Розкрито необхідність проведення додаткових досліджень для подальшого вдосконалення загальнодержавної системи контролю та надання гуманітарної допомоги в КПВВ на лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО), пошуку нових, науково-обґрунтованих підходів до облаштування КПВВ, формування в них складу елементів службового порядку прикордонних нарядів.</p> 2022-04-16T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2022 Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/military_tech/article/view/897 РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ НАЯВНИХ СИСТЕМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАПОБІГАННЯ ЗАГРОЗАМ У ПРИКОРДОННІЙ СФЕРІ 2022-04-17T11:21:15+00:00 Борис Олексієнко nauka.nadpsu@gmail.com Сергій Бочаров 281918@ukr.net <p>Дослідження проблем національної безпеки України у прикордонній сфері як складової цілісної системи національної безпеки держави вимагає чіткого визначення та вибору шляхів підвищення можливостей для своєчасного запобігання загрозам на міжнародному рівні (у прикордонному аспекті). Світова практика наявних систем запобігання загрозам найбільш уразливих сфер безпеки держави свідчить про доцільність узагальнення основних елементів цих систем, визначення факторів, що знижують загрози саме воєнної безпеки, які реалізуються через прикордонну сферу. Це пов’язано із тим, що невоєнні загрози можуть спричинити катастрофічні збитки не тільки на національному, але й регіональному і міжнародному рівнях. Вивчення проблем національної безпеки спирається на використання системного підходу, який необхідний для з’ясуваннясуті , місця, ролі теорії безпеки в системі наукових знань, визначення змісту і співвідношення вихідних понять і аналізу факторів небезпеки. У науковій статті висвітлено аналіз існуючих систем протидії й запобігання загрозам національної безпеки деяких країн світу з узагальненням основних елементів цих систем найбільш вразливих секторів безпеки з відповідним розмежуванням їх спрямованості за сферами життєдіяльності, визначено основні напрями функціонування держави, які активно використовуються для реалізації переважної більшості загроз, фактори, що знижують загрози саме воєнної безпеки, які реалізуються через прикордонну сферу. Дослідження проведено з використанням теоретичного та емпіричного методів з метою досягнення розуміння єдиного системного підходу до протидії загрозам, що забезпечується шляхом вивчення та аналізу міжнародного досвіду, зокрема нормативно-правового, організаційного і методичного забезпечення, необхідного для формування системи моніторингу безпеки, а також визначення комплексного підходу до протидії загрозам, зокрема здійснення пошуку нових підходів і рішень у сфері забезпечення прикордонної безпеки. Використані методи дослідження сприяли застосуванню евристичного методу подальших досліджень для вирішення прогностичних і конструктивних завдань.</p> 2022-04-16T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2022 Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/military_tech/article/view/894 СТРАТЕГІЧНИЙ КРИМІНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТЕРОРИСТИЧНОЇ ЗАГРОЗИ ПРИКОРДОННІЙ БЕЗПЕЦІ ТА ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ ВПЛИВУ ЇЇ ЧИННИКІВ НА СТАН ІНТЕГРОВАНОГО УПРАВЛІННЯ КОРДОНАМИ В ПУНКТАХ ПРОПУСКУ ДЛЯ МІЖНАРОДНОГО СПОЛУЧЕННЯ 2022-04-17T11:21:15+00:00 Дмитро Поліщук polischykdm@gmail.com <p>У науковій статті наведено порівняльні діаграми та інші результати аналізу даних за 2016-2020 роки щодо правопорушень, які мають пряме або опосередковане відношення до терористичної діяльності. За допомогою методу стратегічного кримінального аналізу проаналізовано терористичну загрозу прикордонній безпеці України за її реальними та потенційними чинниками. Здійснено розподіл чинників терористичної загрози на зовнішні та внутрішні. Синтезовано низку видів кримінальних правопорушень, що сприяють виникненню та поширенню терористичної діяльності на державному кордоні України. На підставі аналізу звітів Генеральної прокуратури України за 2016-2020 роки щодо кримінальних правопорушень та результатів їх досудових розслідувань встановлено, що серед виявлених на державному кордоні кримінальних правопорушень, пов’язаних із терористичною діяльністю, існує різний ступень впливу на виникнення та поширення терористичної загрози прикордонній безпеці. Представлено прийняті в Україні кольорові коди (сірий, синій, жовтий, червоний), відповідно до значень коефіцієнтів рівня впливу терористичної загрози. Наведено результати аналізу терористичної загрози за її рівнями, щодо обласних адміністративних одиниць територіального устрою України. За допомогою методу експертного оцінювання проаналізовано рівень терористичної загрози за видами кримінальних правопорушень, виявленими у пунктах пропуску для міжнародного сполучення на різних ділянках відповідальності регіональних управлінь Державної прикордонної служби України. Отримано висновок, що стратегічний кримінальний аналіз терористичної загрози прикордонній безпеці дозволяє визначити ступінь впливу її чинників на стан інтегрованого управління кордонами в пунктах пропуску через державний кордон України для міжнародного сполучення. Зазначено, що у подальшому науковому дослідженні доцільно проаналізувати завдання суб’єктів інтегрованого управління кордонами та виявити проблемні питання щодо забезпечення прикордонної безпеки України.</p> 2022-04-16T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2022 Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/military_tech/article/view/893 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ БОРОТЬБИ З ДИВЕРСІЙНО-РОЗВІДУВАЛЬНИМИ ГРУПАМИ В УМОВАХ ВИСОКОЇ ЙМОВІРНОСТІ ВОГНЕВОГО УРАЖЕННЯ ПРОТИВНИКОМ 2022-04-17T11:21:16+00:00 Олег Фаріон olegfarion@gmail.com Олександр Андрощук asa_20_1968@ukr.net Геннадій Радіонов geshadocent2@gmail.com <p>У науковій статті окреслено актуальність питання та необхідність наукового пошуку перспективних способів для ведення спеціальних заходів (дій) щодо боротьби з диверсійно-розвідувальними групами. На основі аналізу досвіду країн-членів НАТО щодо боротьби з диверсійно-розвідувальними групами узагальнено основні заходи та розкрито форми тактичного маневру. За результатом аналізу локальних військових конфліктів акцентовано увагу на ефективне використання безпілотних літальних апаратів для ведення розвідки та знищенняоб’ ктів противника. Подано основні завдання прикордонних загонів Державної прикордонної служби України, що виконуються для боротьби з диверсійно-розвідувальними групами. Розкрито типову побудову службово-бойового порядку прикордонного загону, призначення його елементів та основні способи дій для ведення спеціальних заходів з пошуку та ліквідації диверсійно-розвідувальних груп. Встановлено, що в умовах високої ймовірності вогневого ураження противником службово-бойовий порядок для проведення спеціальних заходів з пошуку та ліквідації диверсійно-розвідувальної групи необхідно побудувати за такими елементами, як група прикриття напрямків ймовірного руху диверсійно-розвідувальної групи та резерв. Наведено варіанти зразків безпілотних авіаційних літальних апаратів, що є на озброєнні в прикордонних загонах Державної прикордонної служби України. На основі аналізу досвіду боротьби диверсійно-розвідувальними групами та тактико-технічних характеристик безпілотних літальних апаратів, які є на озброєнні прикордонних загонів Державної прикордонної служби України та доданих сил і засобів, визначено низку перспективних способів ведення спеціальних заходів для пошуку та ліквідації диверсійно-розвідувальної групи.</p> <p>&nbsp;</p> 2022-04-16T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2022 Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/military_tech/article/view/892 РОЗРАХУНОК ТЕРМІНІВ ПРОВЕДЕННЯ ТЕХНІЧНИХ ОБСЛУГОВУВАНЬ МАШИН ІНЖЕНЕРНОГО ОЗБРОЄННЯ ЗА КРИТЕРІЄМ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ 2022-04-17T11:21:16+00:00 Олександр Волох oleks5014@gmail.com Вадим Нероба vadym.rostislavovich@ukr.net <p>Виконання сучасних вимог до якості та технічного рівня військової техніки і отримання на основі цього найбільшої її ефективності можливо при максимальному використанні конструктивних, виробничих та експлуатаційних способів забезпечення якості виробів. Основним показником ефективності машин інженерного озброєння є ступінь виконання завдання, який залежить як від рівня їх безвідмовності, закладеного в конструкцію під час виробництва, так і від часу, проведеного у працездатному стані. Тому слід вважати, що чим більше часу машина проведе у працездатному стані і менше – у станах, обумовленими простоями через профілактично-відновлювальні роботи, тим вища якість (ефективність) її функціонування. Під час аналізу систем експлуатації виробів військового призначення виникає задача визначення оптимальних значень термінів проведення планових профілактичних заходів для підтримання заданого рівня працездатності. У статті отримано розрахункове співвідношення для визначення періодичності технічних обслуговувань за критерієм ефективності функціонування машин інженерного озброєння. Для формального опису ефективності функціонування машини введено поняття локальної та інтегральної ефективностей функціонування. Локальна ефективність являє собою ступінь виконання завдання машиною за короткий проміжок часу і залежить від безвідмовності машини та витрат часу на профілактично-відновлювальні роботи. Відповідно, інтегральна ефективність характеризує ступінь виконання завдання за час (період) експлуатації машини. Таке розрахункове співвідношення показує зміну інтегральної ефективності під час використання стратегії технічного обслуговування із проведенням тільки відновлювальних робіт (після відмови) та із проведенням, крім цього, планово-попереджувальних робіт. Визначення оптимальної періодичності технічного обслуговування машини проводиться за умови максимізації інтегральної ефективності. Оригінальність цієї методики полягає у можливості корегування існуючих періодичностей технічного обслуговування та визначенні нових при заданій їх кількос</p> 2022-04-16T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2022 Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/military_tech/article/view/901 МОДЕЛЬ ОЦІНКИ МОЖЛИВОСТЕЙ РЕМОНТНОГО ПІДРОЗДІЛУ ОРГАНУ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ ЩОДО НАДАННЯ ПОСЛУГ ЦИВІЛЬНИМ ОРГАНІЗАЦІЯМ З ВІДНОВЛЕННЯ ТЕХНІКИ 2022-04-17T11:21:14+00:00 Сергій Головня vefil81@gmail.com Дмитро Ефендієв axestum@gmail.com Олег Чиж chizh_oleh@i.ua <p>У статті висвітлено модель оцінки здатності ремонтного підрозділу надавати послуги на договірній основі. У моделі враховано ймовірність надання послуг на договірній основі в умовах завантаженості ремонтного підрозділу. З метою незниження готовності власного парку техніки під час надання послуг у моделі заплановано оцінкутехнічної готовності техніки органу охорони державного кордону. Пропонується визначати частку надлишкових виробничих можливостей, які можуть бути спрямовані на потреби приватних осіб та організацій. Передбачена можливість перерахунку сил та засобів ремонтного підрозділу залежно від потрібного рівня наповнення спеціального фонду військової частини. Порядок проведення розрахунків пропонується розділити на 2 етапи: на першому етапі з’ясовувати, чи здатний ремонтний підрозділ обслуговувати власну техніку на заданому рівні готовності, а на другому за наявності залишкових виробничих засобів оцінювати можливість із заданою ймовірністю надавати послуги на договірній основі. В основі моделі був використаний математичний апарат теорії масового обслуговування, що враховує можливість одночасного надходження багатьох заявок (неординарний поток) та надає можливість прогнозувати виробничі можливості ремонтного підрозділу. Крім того, розроблено алгоритм проведення оцінки можливостей ремонтного підрозділу з надання послуг, який дозволяє приймати рішення щодо можливості надання послуг, а також моделювати умови, за яких ремонтний підрозділ може надавати послуги на договірній основі. Запропоновано розроблену модель використовувати для оцінки доцільності надавання послуг силами та засобами ремонтного підрозділу військової частини на договірній основі фізичним особам та організаціям. Крім того, ця модель може застосовуватись для обґрунтування штатів ремонтних підрозділів з урахуванням потреб власного парку військової техніки та необхідності наповнення спеціального фонду з метою подальшого розвитку матеріальної бази ремонтного підрозділу.</p> 2022-04-16T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2022 Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/military_tech/article/view/888 МЕТОДИКА МОНІТОРИНГУ РОЗВИТКУ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ, СПРИЧИНЕНОЇ АВАРІЄЮ НА ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУДАХ, ДО ЛІКВІДАЦІЇ ЯКОЇ ЗАЛУЧАЮТЬСЯ СИЛИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ 2022-04-17T11:21:16+00:00 Олександр Онопріенко alex.vog@ukr.net Костянтин Споришев spor_kos@ukr.net Юрій Бєлашов belashov.yura2@ukr.net Ігор Луговський Lugovskoy.i@ukr.net <p>Проведено аналіз наявних методик прогнозування розвитку надзвичайних ситуацій на гідротехнічних спорудах. Ці методики дають змогу оцінити наслідки аварії на гідротехнічних спорудах у конкретних умовах обстановки. Проте для виконання службово-бойових завдань Національної гвардії України в умовах виникнення надзвичайної ситуації, спричиненої аварією на гідротехнічній споруді, є потреба у розробленні методики, яка б дозволила визначати необхідні показники та критерії для успішного планування службових (службово-бойових) дій сил Національної гвардії України, що залучатимуться для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Розроблена методика моніторингу надзвичайної ситуації, спричиненої аварією на гідротехнічній споруді, дасть можливість офіцерам управління військових частин Національної гвардії України приймати обґрунтовані рішення щодо виконання службовобойових завдань, здійснювати оцінювання району майбутніх дій в умовах надзвичайної ситуації. Ця методика, на відміну від відомих, ураховує масштабність загроз руйнування гідротехнічних споруд, можливі наслідки проходу хвилі пориву, модель втрат серед цивільного населення, що потрапляє в зону катастрофічногозатоплення, а також ураховує можливість ускладнення оперативної обстановки через збільшення прорану в тілі гідротехнічної споруди. Методика дозволяє отримати вихідні дані для планування дій сил Національної гвардії України, що залучаються до виконання однієї з функцій Національної гвардії України з участі у підтриманні або відновленні правопорядку в районах виникнення особливо тяжких надзвичайних ситуацій техногенного чи природного характеру (стихійного лиха, катастроф, особливо великих пожеж, застосування засобів ураження, пандемій, панзоотій тощо), що створюють загрозу життю та здоров’ю населення. Надалі зазначена методика дасть змогу вирішити задачу щодо кількісного складу сил Національної гвардії України, що братимуть участь в умовах виникнення надзвичайної ситуації.</p> 2022-04-16T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2022 Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/military_tech/article/view/922 АНАЛІЗ ЗМІНИ ТЯГОВО-ШВИДКІСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ БРОНЕТРАНСПОРТЕРА БТР-70Т ПРИ ЗАСТОСУВАННІ БІОДИЗЕЛЬНОГО ПАЛЬНОГО 2022-04-17T11:21:14+00:00 Сергій Псьол psolsergij@gmail.com Леся Войцехович lesya2001best@gmail.com <p>Питання застосування альтернативного пального для транспорт-<br>них засобів є важливим і актуальним. Доцільність використання<br>альтернативного пального визначається економічними та еколо-<br>гічними чинниками. Проблематика застосування альтернативного<br>пального актуальна і для автобронетанкової техніки органів охо-<br>рони державного кордону, але даних щодо впливу такого пального на експлуатаційні властивості зразків бронетанкової техніки недо-<br>статньо.<br>Для дослідження обрано модернізований бронетранспортер<br>БТР-70Т, який надійшов на оснащення органів охорони кордону.<br>Ця машина оснащена двома дизельними чотиритактними чоти-<br>рициліндровими двигунами з турбонаддувом. Як альтернативне<br>пальне пропонується використовувати біодизель. Перевагою цього<br>пального є його доступність, можливість використання місцевих<br>ресурсів, відсутність потреби у переобладнанні двигуна.<br>Для дослідження впливу біодизеля на тягово-швидкісні властивос-<br>ті бронетранспортера запропоновано методику, яка ґрунтується на<br>комбінації методів теплового розрахунку поршневих двигунів вну-<br>трішнього згорання, способів побудови швидкісних характеристик<br>поршневих двигунів та методів тягового розрахунку колісних ма-<br>шин. За вихідні дані для дослідження використано дані щодо хіміч-<br>них і фізичних властивостей біодизельного пального, тактико-тех-<br>нічні характеристики бронетранспортера та технічні характеристи-<br>ки застосованих двигунів.<br>Під час дослідження враховано вплив елементарного складу біо-<br>дизельного пального та його теплотворної здатності на потужність<br>двигунів, побудовано зовнішні швидкісні характеристики двигуна<br>для випадків застосування традиційного та альтернативного паль-<br>ного, побудовано і досліджено відповідні тягові і динамічні харак-<br>теристики бронетранспортера.<br>У результаті дослідження встановлено, що біодизельне пальне може<br>застосовуватись на модернізованих бронетрнаспортерах, але при<br>цьому прогнозується зниження крутного моменту та потужності<br>двигунів приблизно на п’ять процентів. Коефіцієнт пристосовува-<br>ності двигуна за крутним моментом та за частотою обертання змі-<br>ниться несуттєво. Прогнозується деяке погіршення тягових і швид-<br>кісних властивостей машини, які, однак, не мають принципового<br>характеру, але потребують врахування як під час організації опе-<br>ративно-службової діяльності, так і під час водіння досліджуваних<br>машин.</p> 2022-04-16T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2022 Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/military_tech/article/view/945 КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОДИНАМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ 2022-04-17T11:21:13+00:00 Лілія Трасковецька tlmlily52018@gmail.com <p>Робота присвячена комп’ютерному моделюванню систем, що змінюються з часом. У процесі пізнання та практичної діяльності людство широко використовує різноманітні моделі. Моделювання – це універсальний метод наукового пізнання, який базується на побудові, дослідженні та використанні моделей об’єктів і явищ. Найбільш важливим різновидом моделей є математичні моделі. До їхньої основи покладено припущення про те, що всі параметри досліджуваного об’єкта можна подати у кількісному вигляді й описати математичними співвідношеннями. Унаслідок широкого впровадження обчислювальної техніки і відповідного програмного забезпечення методи математичного моделювання поширилися в повсякденній практиці. Комп’ютерна реалізація дослідження складних математичних моделей ґрунтується на основі чисельних методів. Тому сучасне математичне моделювання завжди передбачає застосування чисельних методів аналізу та комп’ютерних обчислювальних експериментів. Водночас значення аналітичних методів з розвитком ЕОМ і обчислювальної математики ніяк не зменшується. Великі можливості проведення математичного моделювання відкриває, наприклад, матрична система комп’ютерної математики MATLAB у дослідженні складних технічних процесів, які характеризуються нелінійністю та багатогранністю зв’язків між елементами. Система пристосована до будь-якої галузі науки й техніки,міст ить засоби, які особливо зручні для електро- і радіотехнічних обчислень (операції з комплексними числами, матрицями, векторами й поліномами, опрацювання даних, аналіз сигналів, моделювання динамічних процесів і цифрова фільтрація). У роботі обґрунтовано динаміку процесів у лінійному колі (електричному фільтрі), побудовано математичну модель, що відображає процес протікання електричного струму в колі, у вигляді системи диференціальних рівнянь другого порядку. Отриману систему диференціальних рівнянь розв’язано аналітичним методом. Крім того, на основі вбудованих в MATLAB чисельних алгоритмів розв’язування звичайних диференціальних рівнянь побудовано наближений розв’язок математичної моделі, що відображає зміну струму в колі залежно від часу. Поряд з цим, використовуючи пакет імітаційного моделювання Simulink, складено структурну модель, яка повністю імітує роботу електричного фільтру. Розв’язок диференціального рівняння можна побачити на віртуальному осцилографі, який дозволяє представити результати моделювання у вигляді часових графіків або у вигляді чисел, графіків, таблиць.</p> 2022-04-16T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2022 Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/military_tech/article/view/949 ВИХІДНІ ВІДОМОСТІ 2022-04-23T11:34:17+00:00 Редакція журналу nauka.nadpsu@gmail.com <p>Вихідні дані</p> 2022-04-16T18:51:57+00:00 Авторське право (c) 2022 Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: військові та технічні науки