Том 81 № 3 (2019)

Рекомендовано до друку рішенням ученої ради Національної академії Державної прикордонної служби України від 28.08.2019, протокол № 18

Опубліковано: 2020-09-17

Випуск

Військові науки

Технічні науки