Том 82 № 1 (2020)

Рекомендовано до друку рішенням ученої ради Національної академії Державної прикордонної служби України від 14.04.2020, протокол № 12

Опубліковано: 2021-02-14

Випуск

Військові науки

Технічні науки