Том 79 № 1 (2019)

Рекомендовано до друку рішенням ученої ради Національної академії Державної прикордонної служби України від 28.01.2019, протокол № 7

Опубліковано: 2020-06-02

Випуск

Військові науки

Технічні науки