Том 85 № 2-3 (2021)

Рекомендовано до друку рішенням ученої ради Національної академії Державної прикордонної служби України від 27.08.2021, протокол № 16

Опубліковано: 2022-04-14

Випуск

Військові науки

Технічні науки