ПРОФЕСІЙНА КОМУНІКАТИВНА ВЗАЄМОДІЯ ВИКЛАДАЧІВ ЗІ СТУДЕНТАМИ У СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

Ключові слова: професійна комунікативна взаємодія, викладач, студент, освітній процес, педагогічне спілкування

Анотація

У статті виокремлено сукупність психолого-педагогічних умов, які сприяють успішному вирішенню проблеми формування особистості сучасного фахівця. Це: 1) всебічне та поглиблене вивчення студентів, їх індивідуальних особливостей, видів діяльності, до яких вони схильні; 2) чітка (економна) організація спілкування на іспиті; 3) організація спілкування не лише на інформаційному, а й на дискусійному рівнях; 4) прояв доброзичливого ставлення викладача до студентів, що має проявлятися у мовленні, міміці, жестах; 5) формування високих мотивів навчальної діяльності у майбутніх фахівців. зазначено У роботі уточнено поняття «педагогічне спілкування», котре трактуєтьсяяк система обмеженої соціально-психологічної взаємодії викладача зістудентами, змістом якої є обмін інформацією, здійснення навчального впливу, організація взаємовідносин із використанням комутативних засобів. У статті охарактеризованосукупність вербальних (мовленнєвих) та невербальних засобів комунікації (жестів, міміки), які взаємодіють у системі професійного педагогічного спілкування. Виокремлено два типи ініціативи викладача, яка виступає найважливішим комунікативним завданням педагога в системі педагогічного спілкування: 1) викладач відкрито виступає ініціатором спілкування; 2) він / вона виступає як прихований ініціатор діяльності, йу цьому разіустудентів виникає враження, що вони самі є ініціаторами цієї діяльності.

Біографія автора

Сергій Данилюк , Bohdan Khmelnytsky National University at Cherkasy

Доктор педагогічних наук, професор, кафедра педагогічних наук, відділ педагогічного та соціокультурного менеджменту

Посилання

Bambaeeroo, F., and Shokrpour, N. (2017). The Impact of the Teachers’ Non-Verbal Communication on Success in Teaching.Journal of Advances in Medical Education & Professionalism.April. 5(2).51-59.

Dagarin Fojkar, M. (2005).Classroom Interaction and Communication Strategies in Learning English as a Foreign Language.ELOPE: English Language Overseas Perspectives and Enquiries. 1. 127. 10.4312/elope.1.1-2.127-139.

Kwon, J. B. (2019).Communicative Interactions with Teachers in K-12 Online Courses: From the Student Perspective. Lansing, MI: Michigan Virtual University. Retrieved fromhttps://mvlri.org/research/publications/communicative-interactions-with-teachers-in-k-12-online-courses-from-the-student-perspective/

McArthur, J. A. and Bostedo-Conway,K. (2012). Exploring the Relationship between Student-Instructor Interaction on Twitter and Student Perceptions of Teacher Behaviors.International Journal of Teaching and Learning in Higher Education.Volume 24.Number 3.286-292.

Silver, F. (2018). Why Is It Important for Teachers to Have Good Communication Skills?Retrieved fromhttps://work.chron.com/important-teachers-good-communication-skills-10512.html.

Sparks, S. D. (2019). Why Teacher-Student Relationships Matter: New Findings Shed Light on Best Approaches. Retrieved fromhttps://www.edweek.org/ew/articles/2019/03/13/why-teacher-student-relationships-matter.html.

Sunitha, S. J. (2016). Communication and Classroom Interaction.Retrieved fromhttp://sunithasusanbinu.blogspot.com/2016/11/module-3-communication-and-classroom.html.

Waldeck, J. H. (2016). Untangling the Web of Student-Teacher Communication.Retrieved fromhttps://www.facultyfocus.com/articles/teaching-and-learning/untangling-web-student-teacher-communication/

Wordu, N. Ch., Oji, E. W. (2018). Enhancing Teacher-Learner Communication Strategies in the Classroom for Effective Lesson Delivery in the 21st Century.Global Journal of Human-Social Science: Linguistics & Education. Volume 18.Issue 7. Retrieved fromhttps://socialscienceresearch.org/index.php/GJHSS/article/download/2611/2500/

Опубліковано
2020-05-31
Номер
Розділ
Статті