КЛАСИФІКАЦІЯ МОДЕЛЕЙ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ЗАРУБІЖНИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

  • Оксана ПРИШЛЯК Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка https://orcid.org/0000-0003-3108-502X
Ключові слова: міжкультурна компетентність, міжкультурна взаємодія, моделі міжкультурної компетентності, композиційні, коорієнтаційні, причинно-наслідкові моделі, адаптаційні та моделі розвитку

Анотація

У статті схарактеризовано моделі міжкультурної компетентності, розроблені закордонними дослідниками та основні  підходи до їх класифікацій. Оскільки соціально-етнічне середовище сучасної України об’єктивно стає все більше полікультурним, це актуалізує потребу у формуванні міжкультурної компетентності у майбутніх фахівців. У процесі дослідження нами виявлено різні підходи до розв’язання зазначеної проблеми, що й покладено в основу розуміння сутності моделей формування міжкультурної компетентності зарубіжними дослідниками. Виявлено, що питання пошуку спільних складових, нових підходів до осмислення різних моделей міжкультурної компетентності набуває не лише теоретичного значення, але й все більш необхідним є побудови практичних компонентів як основи розгортання процесу набуття міжкультурної компетентності.

 Автором розглянуто провідні групи моделей міжкультурної компетентності: композиційні моделі (сompositional models), які відображають характеристику складових міжкультурної взаємодії; коорієнтаційні моделі (сo-orientational models), що характеризують міжособистісні взаємовідносини суб’єктів міжкультурної взаємодії;  моделі розвитку (developmental models), що характеризують процес формування міжкультурної компетентності на підставі врахуванням часового виміру міжкультурної взаємодії; адаптаційні моделі (adaptational models), що  розкривають пристосування та адаптацію людей, залучених до процесу міжкультурної взаємодії;  причинно-наслідкові моделі (causal path models), що розкривають і характеризують взаємозв’язки компонентів процесу міжкультурної комунікації. Виявлено, що аналіз і співставлення різних моделей міжкультурної компетентності може допомогти суттєво просунутися в розв’язанні проблеми міжкультурного діалогу, формуванні толерантності, більш ефективній підготовці фахівців до професійної діяльності у міжкультурному середовищі.

Біографія автора

Оксана ПРИШЛЯК , Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

кандидат педагогічних наук,  доцент, кафедра іноземних мов

Посилання

Bloom B.S. Taxonomy of educational objectives, handbook 1: The cognitive domain. New York: David McKay, 1956. 216 p.

Havinghurst R.J. The cosial competence of middle-aged people. Genetic Psychology Monographs, №56, 1957. P. 297-375.

Spitzberg B.H., Cupach W.R. Interperpersonal communicative competence. Beverly Hills CF: Sage Publications, Inc., 1984. 100 p.

Spitzberg B.H., Changnon, G. Conceptualizing intercultural competence. In D.K. Deardorff (Ed.), The SAGE Handbook of Intercultural Competence. Thousand Oaks, CA: Sage, 2009. P. 2-52.

King P. M., Baxter Magolda M. B. A developmental model of intercultural maturity. Journal of College Student Development, 46, 2005. P.571–592.

Bennett M. J. A developmental approach to training for intercultural sensitivity. International Journal of Intercultural Relations, 10, 1986. P.179–196.

Bennett M.J. Becoming interculturally competent. The Intercultural Development Research Institute. Becoming interculturally competent. In J.S. Wurzel (Ed.) Toward multiculturalism: A reader in multicultural education. Newton, MA: Intercultural Resource Corporation, 2004. P. 13

Kim Y. Y. Communication and cross-cultural adaptation: An integrative theory. Philadelphia: Multilingual Matters, 1988. 233 p.

Berry J. W., Kim U., Power S., Young M., Bujaki M. Acculturation in plural societies. Applied Psychology: An International Review, 38, 1989. P. 185–206.

Navas M., García M. C., Sánchez J., Rojas A. J. Relative acculturation extended model (RAEM): New contributions with regard to the study of acculturation. International Journal of Intercultural Relations, 29, 2005. P.21–37.

Navas M., Rojas A. J., García M., Pumares P. Acculturation strategies and attitudes according to the relative acculturation extended model (RAEM): The perspectives of natives versus immigrants. International Journal of Intercultural Relations, 31, 2007. P. 67–86.

Arasaratnam L. A. Further testing of a new model of intercultural communication competence. Paper presented at the annual meeting of the International Communication Association, New York, NY, 2008. P. 66–73.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Bloom B.S. (1956) Taxonomy of educational objectives, handbook 1: The cognitive domain. New York: David McKay, 216 p. [in English]

Havinghurst R.J. (1957) The cosial competence of middle-aged people. Genetic Psychology Monographs, №56. P. 297-375. [in English]

3 Spitzberg B.H., Cupach W.R. (1984) Interperpersonal communicative competence. Beverly Hills CF: Sage Publications, Inc., 100 p. [in English]

Spitzberg B.H., Changnon, G. (2009) Conceptualizing intercultural competence. In D.K. Deardorff (Ed.), The SAGE Handbook of Intercultural Competence. Thousand Oaks, CA: Sage, P. 2-52. [in English]

King P. M., Baxter Magolda M. B. (2005). A developmental model of intercultural maturity. Journal of College Student Development, 46, P.571–592. [in English]

Bennett M. J. (1986). A developmental approach to training for intercultural sensitivity. International Journal of Intercultural Relations, 10, P.179–196. [in English]

Bennett M.J. (2004) Becoming interculturally competent. The Intercultural Development Research Institute. Becoming interculturally competent. In J.S. Wurzel (Ed.) Toward multiculturalism: A reader in multicultural education. Newton, MA: Intercultural Resource Corporation, P. 13. [in English]

Kim Y. Y. (1988). Communication and cross-cultural adaptation: An integrative theory. Philadelphia: Multilingual Matters. 233 p. [in English]

Berry J. W., Kim U., Power S., Young M., Bujaki M. (1989) Acculturation in plural societies. Applied Psychology: An International Review, 38, P. 185–206. [in English]

Navas M., García M. C., Sánchez J., Rojas A. J. (2005) Relative acculturation extended model (RAEM): New contributions with regard to the study of acculturation. International Journal of Intercultural Relations, 29, P.21–37. [in English]

Navas M., Rojas A. J., García M., Pumares P. (2007). Acculturation strategies and attitudes according to the relative acculturation extended model (RAEM): The perspectives of natives versus immigrants. International Journal of Intercultural Relations, 31, 67–86. [in English]

Arasaratnam L. A. (2008) Further testing of a new model of intercultural communication competence. Paper presented at the annual meeting of the International Communication Association, New York, NY. P. 66–73. [in English]

Опубліковано
2020-05-31
Номер
Розділ
Статті