Редакційна колегія

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Діденко О. В., доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник НДВ НАДПСУ

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

 1. Блощинський І. Г. доктор педагогічних наук, професор, начальник кафедри перекладу;
 2. Балендр А. В. кандидат педагогічних наук, доцент, докторант докторантури;
 3. Морська Л.І. доктор педагогічних наук, професор, Львівський національний університет імені Івана Франка, кафедра іноземних мов для природничих факультетів, професор кафедри;
 4. Москаленко О.І. доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри англійської мови, Національний авіаційний університет, м. Київ;
 5. Каленський А. А., доктор педагогічних наук, доцент, Інститут професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України, лабораторія науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах, завідувач лабораторії;
 6. Ковальчук В. І., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри професійної освіти та технологій  сільськогосподарського виробництва
 7. Тогочинський О. М., доктор педагогічних наук, професор, Академія Державної пенітенціарної служби України, ректор академії
 8. Rastislav Metruk, PaedDr. PhD, Teaching English as a foreign Language, University of Zilina, faculty of Humanities, Department of English Language and Literature (викладач англійської мови як іноземної, Університет Жиліна, факультет гуманітарних наук, кафедра англійської мови та літератури);
 9. Лупаренко Л. А., кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник НДВ НАДПСУ
 10. Білявець С. Я. доктор педагогічних наук; заступник ректора з наукової роботи (проректор) НАДПСУ;
 11. Сінкевич С. В. кандидат педагогічних наук, доцент; доцент кафедри загальновійськових дисциплін НАДПСУ;
 12. Мірошніченко В. І. доктор педагогічних наук, доцент; начальник кафедри педагогіки та соціально-економічних дисциплін НАДПСУ;
 13. Почекалін І. М. кандидат педагогічних наук; начальник факультету іноземних мов і гуманітарних дисциплін НАДПСУ;
 14. Карпушина М. Г. кандидат педагогічних наук, доцент; доцент кафедри перекладу НАДПСУ;
 15. Бабич О. В. кандидат педагогічних наук; викладач кафедри англійської мови НАДПСУ;
 16. Галімов А.В. доктор педагогічних наук, професор; головний науковий співробітник НДВ НАДПСУ;
 17. Тушко К. Ю. кандидат педагогічних наук, доцент; доцент кафедри педагогіки та соціально-економічних дисциплін НАДПСУ.