Галузь та проблематика

     

ISSN: 2617-5991 (Online) УДК 37:004
Наукова сфера: освітні, педагогічні науки
Тематика: методика навчання і виховання у закладах вищої освіти, порівняльна педагогіка, професійна педагогіка, військова педагогіка, інноваційні технології навчання, міждисциплінарні дослідження міжкультурної комунікації. До опублікування у журналі рекомендуються оригінальні рецензовані статті теоретичного та експериментального характеру.
Реєстрація у ДАК України: Наказ № 1528 від 29.12.2014 р.
Періодичність публікації: Виходить 5 разів на рік
Засновник: Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
Рік заснування: 2014