Про журнал

     

ISSN: 2617-8222 (Print)
ISSN: 2617-8230 (Online)
Рік заснування: 1994
Періодичність публікації: Виходить 4 рази на рік
Засновник: Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
Реєстрація у ДАК України: Наказ № 1528 від 29.12.2014 р.
Тематика: методика навчання і виховання у закладах вищої освіти, порівняльна педагогіка, професійна педагогіка, військова педагогіка, інноваційні технології навчання, міждисциплінарні дослідження міжкультурної комунікації. До опублікування у журналі рекомендуються оригінальні рецензовані статті теоретичного та експериментального характеру.
УДК 37:004
Наукова сфера: освітні, педагогічні науки