Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • Зміст статті відповідає проблематиці журналу.
  • Стаття не була раніше опублікована, а також не подана на розгляд і публікацію до іншого журналу.
  • Стаття містить всі структурні елементи (постановка проблеми, аналіз останніх досліджень і публікацій, мета, виклад основного матеріалу, висновки і перспективи подальших досліджень).
  • Форматування виконано згідно вимог.
  • Файл статті має бути поданий у форматі .doc/.docx

Керівництво для авторів

  Вимоги до оформлення статей DOC PDF приклади оформлення статей див. у поточному опублікованому номері журналу
  Шаблон рукопису DOC    
  Керівництво з оформлення літератури ДСТУ APA основна бібліографія оформлюється за ДСТУ, транслітерована - за APA
  Експертний висновок DOC PDF висновок завіряється гербовою печаткою закладу, в якому працює експерт
  Акт наданих послуг DOC PDF шаблон і зразок оформлення акту

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, вказані користувачами на сайті цього журналу, будуть використані виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.