ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО ПРОВЕДЕННЯ ЕКЗАМЕНУ З КУРСАНТАМИ НАПРЯМУ АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ РЕСУРСІВ GOOGLE ТА ZOOM

  • Сергій ГОЛОВНЯ Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького
  • Сергій ПСЬОЛ Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького
  • Анатолій МАШТАЛЕР Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького
Ключові слова: дистанційне навчання, google документ, zoom, екзамен, програмне забезпечення

Анотація

У статті представлена технологія організації та проведення екзамену в умовах дистанційного навчання. Розкриті загальні підходи, що треба враховувати під час віддаленого прийняття звітностей. Представлено дистанційний варіант класичного варіанту екзамену, що здається за білетами. Для інструментального забезпечення запропоновано застосовувати такі програмні продукти як Google, Zoom, TeamViewer. Застосування представлених програмних продуктів дозволить реалізувати запропоновану технологію дистанційного прийняття екзамену в умовах будь-якого навчального закладу. Технологію проведення екзамену у дистанційній формі представлено за етапами: підготовки екзаменаційних білетів, організаційних заходів та безпосередньо проведення самого екзамену. Розглянута процедура створення білетів за допомогою Google диска, Google документа та Google таблиці. Представлена можливість автоматизації процесу доступу до білетів за рахунок використання інструменту гіперсилок Google таблиць. Запропоновано механізм обмеження доступу сторонніх осіб до матеріалів білетів під час проведення екзамену. Надано варіант організації спільної роботи членів екзаменаційної комісії під час проведення екзамену та перевірки результатів складання іспиту з використанням електронного журналу у Google таблиці. Представлено варіант організації екзамену, який дозволить забезпечити адекватність перевірки знань курсантів, мінімізувати ймовірність не відповідності матеріалів екзамену результатам навчання, визначених робочими навчальними програмами. Запропоновано підхід, що обмежує тролінг під час застосування програми Zoom, а також зменшує шанс зриву екзамену у результаті доступу до програми Zoom сторонніх осіб. На основі технічних можливостей програми Zoom описаний порядок дій щодо зменшення негативного впливу сторонніх осіб, а також обмеження їх доступу до інструментів програми Zoom.

Біографії авторів

Сергій ГОЛОВНЯ, Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри транспортних засобів та спеціальної техніки

Сергій ПСЬОЛ, Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького

Кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри транспортних засобів та спеціальної техніки

Анатолій МАШТАЛЕР, Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри транспортних засобів та спеціальної техніки

Посилання

Burgess, J. R. D., & Russell, J. E. A. (2003). The effectiveness of distance learning initiatives in organizations. Journal of Vocational Behavior, 63(2), 289–303. doi.org/10.1016/S0001-8791(03)00045-9.

El-Bakry, H., & Mastorakis, N. (2008). Realization of E-University for distance learning. WSEAS Transactions on Computers, 8(1), 17–31. Retrieved from http://surl.li/ejhe.

Kalinina, L., & Noskov, M. (2013). Curriculum for the course ‘Using google services in teachers’ work’ for full-time and distance learning. Theory and Methods of Educational Management, 11. Retrieved from http://tme.umo.edu.ua/docs/11/3.pdf.

Mellati, M., & Khademi, M. (2015). The Impacts of distance interactivity on learners’ achievements in online mobile language learning: Social software and participatory learning. International Journal of Web-Based Learning and Teaching Technologies, 10(3), 19–35. doi.org/10.4018/ijwltt.2015070102.

Moore, J. L., Dickson-Deane, C., & Galyen, K. (2011). e-Learning, online learning, and distance learning environments: Are they the same? The Internet and Higher Education, 14(2), 129–135. doi.org/10.1016/j.iheduc.2010.10.001.

Богачков, Ю. Н., Букач, А. В., & Ухань, П. С. (2020). Комплексне застосування google classroom для створення варіативних дистанційних курсів. Information Technologies and Learning Tools, 76(2), 290–303. doi.org/10.33407/itlt.v76i2.3338.

Бондаренко, Т. В. (2020). Освітні можливості використання геоінформаційних ресурсів google в процесі візуалізації навчальної інформації. Information Technologies and Learning Tools, 76(2), 96–107. doi.org/10.33407/itlt.v76i2.2718.

Головня, С. (2015). Рекомендації щодо використання програмного забезпечення google під час дистанційного навчання слухачів напряму Автомобільний транспорт. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 3. Retrieved from http://scholar.google.com.ua/citations?user=pGNfHOEAAAAJ&hl=ru Retrieved from.

Firmansyah, F. H., Sari, I. P., Permana, F. C., & Hernawan, A. H. (2020). Development of Interactive Learning Media Based on Google Application for Distance Learning in Universitas Pendidikan Indonesia. Advances in Social Science, Education and Humanities Research, 401, 185–190. doi.org/10.2991/assehr.k.200204.034.

Logofătu, B., & Vişan, A. (2015). New trends in the educational area. Case study regarding the usability of google apps tools within the department for distance learning. The International Scientific Conference eLearning and Software for Education, 2, 526–531. doi.org/0002001515


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Burgess, J. R. D., & Russell, J. E. A. (2003). The effectiveness of distance learning initiatives in organizations. Journal of Vocational Behavior, 63(2), 289–303. doi.org/10.1016/S0001-8791(03)00045-9. [in English]

El-Bakry, H., & Mastorakis, N. (2008). Realization of E-University for distance learning. WSEAS Transactions on Computers, 8(1), 17–31. Retrieved from http://surl.li/ejhe. [in English]

Logofătu, B., & Vişan, A. (2015). New trends in the educational area. Case study regarding the usability of google apps tools within the department for distance learning. The International Scientific Conference eLearning and Software for Education, 2, 526–531. doi.org/0002001515. [in English]

Mellati, M., & Khademi, M. (2015). The Impacts of Distance Interactivity on Learners’ Achievements in Online Mobile Language Learning: Social Software and Participatory Learning. International Journal of Web-Based Learning and Teaching Technologies, 10(3), 19–35. doi.org/10.4018/ijwltt.2015070102. [in English]

Moore, J. L., Dickson-Deane, C., & Galyen, K. (2011). e-Learning, online learning, and distance learning environments: Are they the same? The Internet and Higher Education, 14(2), 129–135. doi.org/10.1016/j.iheduc.2010.10.001. [in English]

Bogachkov, Yu. N., Bukach, A. V., & Uhan, P. S. (2020). Kompleksne zastosuvannya google classroom dlya stvorennya variativnih distantsiynih kursiv. Information Technologies and Learning Tools, 76(2), 290–303. doi.org/10.33407/itlt.v76i2.3338. [in Ukrainian]

Bondarenko, T. V. (2020). Osvitni mozhlivosti vikoristannya geoinformatsiynih resursiv google v protsesi vizualizatsiyi navchalnoyi informatsiyi. Information Technologies and Learning Tools, 76(2), 96–107. doi.org/10.33407/itlt.v76i2.2718. [in Ukrainian]

Holovnya, S. (2015). Rekomendatsiyi schodo vikoristannya programnogo zabezpechennya google pid chas distantsiynogo navchannya sluhachiv napryamu Avtomobilniy transport. Visnik Natsionalnoyi akademiyi Derzhavnoyi prikordonnoyi sluzhbi Ukrayini, 3. Retrieved from http://scholar.google.com.ua/citations?user=pGNfHOEAAAAJ&hl=ru. [in Ukrainian]

Firmansyah, F. H., Sari, I. P., Permana, F. C., & Hernawan, A. H. (2020). Development of Interactive Learning Media Based on Google Application for Distance Learning in Universitas Pendidikan Indonesia. Advances in Social Science, Education and Humanities Research, 401, 185–190. doi.org/10.2991/assehr.k.200204.034. [in English]

Kalinina, L., & Noskov, M. (2013). Curriculum for the course ‘Using google services in teachers’ work’ for full-time and distance learning. Theory and Methods of Educational Management, 11. Retrieved from http://tme.umo.edu.ua/docs/11/3.pdf. [in English]

Опубліковано
2021-01-16
Розділ
Статті