ІНТЕГРОВАНЕ ПОЧАТКОВЕ НАВЧАННЯ В КОНТЕКСТІ ОСВІТНІХ ТРАНСФОРМАЦІЙ У ПОЛЬЩІ

  • Надія МОТРУК Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Ключові слова: інтегроване початкове навчання, реформування освіти, проектування навчання дитини, місія вчителя, навчальні завдання, навчальні програми, молодший школяр, дидактичне середовище

Анотація

У статті здійснено ретроспективний аналіз інтегрованого початкового навчання (1-3 класи) в контексті освітніх реформ у Республіці Польщі, започаткованих у цій сфері наприкінці минулого століття. Констатовано, що в процесі реформування початкової освіти кардинально змінено навчальні плани; впроваджено інтегроване навчання спершу в перших-третіх класах, а пізніше і в четвертому класі; введено в навчальний процес інтегровані підручники та безкоштовні урядові підручники, а також як обов’язковий у початковій школі метод проектів. Розглянуто особливості та умови проектування початкового навчання, що ґрунтуються на засадах емансипаційної, аналітично-критичної та гуманістичної педагогіки. З’ясовано, що початок навчання дітей з шестирічного віку зумовив дослідження показників готовності дитини до школи, підготовку програм для роботи з дітьми з різними дефектами розвитку, налагодження співпраці педагогів дошкільних установ і вчителів початкової школи, організацію науково-методичної підготовки педагогічних кадрів до навчання дітей цієї вікової категорії, створення відповідного освітнього середовища в школі, застосування нових методичних підходів в організації пізнавальної діяльності учнів. Обґрунтовано провідну роль учителів в організації освітнього процесу та створенні дидактичного середовища, основу якого складають інноваційні педагогічні технології, що забезпечують досягнення цілей навчання, виховання і розвитку особистості молодшого школяра. Провідними серед них є різноманітні форми навчальної активності учнів початкових класів – спостереження, експериментування, дослідження, спільне прийняття рішень, відкриття власних методів пізнання світу, тощо. Стимулюють її такі педагогічні умови: ступінь складності навчального завдання, почуття безпеки учня, час тривання стимулюючої ситуації, наявність попереднього досвіду вирішення подібних завдань та самооцінки. Проаналізовано освітні програми, які потребують суттєвого вдосконалення з урахуванням новітніх досягнень педагогічної науки і практики, тому що вони ще в незначній мірі зорієнтовані на розвиток творчих здібностей дітей, на перетворення їх у суб’єктів освітнього процесу. Такий стан сприяв появі авторських навчальних програм, які відповідають запитам школярів і вимогам сучасного суспільства.

Біографія автора

Надія МОТРУК, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

 викладач психолого-педагогічних дисциплін педагогічного фахового коледжу

Посилання

Adamek. Aktualne problem edykacij wczesnoszkolnej. Zycie szkoly. 2003. listopad (9). s. 515-519.

Dymara B. Terapeutyczne wartości dziaɫań pedagogicznych, [w:] Problemy edykacji wczesnoszkolnej, B. Dymara, (red.), Kraków 1996, «Impuls». s.125 – 136.

Ɫapiński E. Psychologiczne podstawy dziaɫalności pedagogicznej nauczyciela w szkole, Olsztyn 1994. 268 s.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Adamek I. The modern problem of preschool education. Zyche shkoly. 2003. listopad (9). pp. 515-519.

Dymara B. Therapeutic values of pedagogical activities, [w:] Problem of preschool education, B. Dymara, (red.), Kraków 1996, «Impuls». pp. 125 - 136

Lapinski E. Psychological bases of pedagogical activity of the teacher at school, Olshtyn 1994. 268 p.

Опубліковано
2021-01-16
Розділ
Статті