ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ДЛЯ ОРГАНІВ ПОЛІЦІЇ У США

  • Олександра Ісламова Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0002-2102-7363
Ключові слова: підготовка кадрів, правоохороний орган, високваліфіковані кадри, професійна підготовка, поліція

Анотація

Формування порівняльного аналізу принципів професійної підготовки кадрів для американської та вітчизняної органів поліції пов'язане з низкою питань, зокрема й теоретико-методологічного характеру. Однією з головних проблем вироблення такої теорії являється визначення поняття професійної підготовки кадрів. Незважаючи на велику кількість праць, присвячених дослідженню даної проблеми, необхідно зазначити, що в педагогічній літературі так і не сформовано усталеного вирішення цього поняття.

Тому метою даної статті є вивчення загальних принципів в організації професійної підготовки кадрів для органів поліції на прикладі закордонного досвіду, а саме американського та впровадження цих принципів в професійну підготовку персоналу Національної поліції України.

Наголошено на тому, що сьогодні не досить чітко визначено специфіку підготовки кадрів Національної поліції в Україні, ефективної системи оцінки її діяльності.

Встановлено, що у сучасний період всесвітньо визнаним є надбання американського досвіду професійної підготовки кадрів для органів поліції, на основі яких грунтовно розглядається вивчення педагогічних особливостей професійної підготовки кадрів для поліції України, підвищення її рівня та інтеграції в світову педагогічну систему.

Проаналізовано зарубіжний, зокрема американський, досвід організації професійної підготовки працівників поліції. З’ясовано можливості застосування даних принципів в професійну підготовку персоналу Національної поліції України.

Надаються можливі напрями вдосконалення професійної підготовки вітчизняних працівників поліції, згідно з віковим досвідом правоохоронних органів Сполучених Штатів. Практичне значення отриманих результатів полягає у тому, що вони можуть бути використані при прийнятті управлінських рішень, запровадженні в щоденному застосуванні та розробці заходів з метою підвищення якості рівня підготовки службовців поліції.

Біографія автора

Олександра Ісламова, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

Кандидат філософських наук, доцент кафедри англійської мови

Посилання

Ануфрієв М. І. Основи спеціальної фізичної підготовки працівників органів внутрішніх справ : [навчальний посібник] / М. І. Ануфрієв, С. Є. Бутов, О. Ф. Гіда, С. М. Решко. – К., 2003. – 336 с.

Бандурка О. М. Теорія і практика управління органами внутрішніх справ України : монографія / О. М. Бандурка. – Харків : Вид-во НУВС, 2004. – 678 с.

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL: https://pikabu.ru/story/4_politsiya_ssha__kak_stat_ofitserom_politsii_5246533

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL: https://www.segodnya.ua/ukraine/kak-stat-policeyskim-v-ukraine--727323.html

Курко М.Н. Діяльність Міністерства внутрішніх справ України щодо європейської інтеграції: організаційно-правові засади: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Курко Микола Нестерович. – Х. : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2008. – 229 с.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Anufriiev M. I. (2003).Osnovy spetsialnoi fizychnoi pidhotovky pratsivnykiv orhaniv vnutrishnikh sprav : [Basics of special psysical training of internal affairs officers]. Kyiv, Ukraine [in Ukrainian].

Bandurka O. M. (2004). Teoriia i praktyka upravlinnia orhanamy vnutrishnikh sprav Ukrainy : monohrafiia [Theory and practice of management of law-enforcement bodies of Ukraine]. Kharkiv, Ukraine: NUVS [in Ukrainian].

Polytsyia USA. Kak stat ofytserom polytsyy [The Policy of the USA. How to Become a Police-officer]. Retrived from https://pikabu.ru/story/4_politsiya_ssha__kak_stat_ofitserom _politsii_5246533 [in Russian].

Kak stat polytseiskym v Ukrayne [How to Become a Police-officer in Ukraine]. Retrived from https://www.segodnya.ua/ukraine/kak-stat-policeyskim-v-ukraine--727323.html [in Russian].

Kurko M.N. (2008). Diialnist Ministerstva vnutrishnikh sprav Ukrainy shchodo yevropeiskoi intehratsii [The Activity of the Ministry of Internal Affirs of Ukraine on European Integration]. Kharkiv, Ukraine: Kharkivskyi natsionalnyi universytet vnutrishnikh sprav [in Ukrainian].

Опубліковано
2020-02-01
Як цитувати
ІсламоваО. (2020). ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ДЛЯ ОРГАНІВ ПОЛІЦІЇ У США. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 18(3), 123-130. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v18i3.74
Розділ
Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають