ПІДГОТОВКА ПЕРЕКЛАДАЧІВ: УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД

  • Ольга ЛЕМЕШКО Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0001-8893-4366
  • Валентина ГАПОНОВА Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0002-2738-0635
Ключові слова: навчання перекладу, підготовка, діяльність, міжмовний, спілкування

Анотація

Основним завданням вищого навчального закладу є підготовка випускників до сучасних динамічних національних та міжнародних ринків праці, що вимагає пошуку шляхів до викладацької практики, який може відповісти на створені очікування. У даний час реальність ринку перекладів виявляє проблеми у підготовці перекладачів. Українським викладачам та науковцям доведеться переглянути сучасні програми підготовки перекладачів з точки зору сучасних вимог ринку спеціалістів та розробити комплексні освітні професійні програми. Вони повинні шукати шляхи управління обмеженнями, спричиненими змінами у світовій ситуації, враховуючи, що професія перекладача вимагає глибоких знань у різних сферах життя. Успішна реалізація майбутніх перекладачів залежить від їх професійної підготовки, що включає формування комунікативної компетентності, а також дозволяє виконувати всі функціональні обов›язки, передбачені їх професією. Основна ідея цієї статті – взаємозв›язок між навчальним процесом та професією. Досліджено характеристики сучасного ринку перекладів та проаналізовано проблеми, які вирішуються в рамках сучасного навчання перекладачів. Представлено визначення терміну переклад. Визначено характеристики професійної діяльності перекладача та досліджено складові комплексних освітніх професійних програм. Вимоги до професійного перекладача повинні бути невід’ємною частиною стандарту, оскільки вони є предметом подальшої розробки. У міжнародній практиці серед найважливіших є вимоги підтримки високого рівня власних професійних навичок та знань, вміння вирішувати проблеми нового перекладу, перекладати та узагальнювати тексти, постійно вдосконалювати навички. У статті визначено зміст вимоги, характеристики професійної діяльності, необхідні знання та вміння.

Біографії авторів

Ольга ЛЕМЕШКО, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

Кандидат педагогічних наук, доцент, заступник завідувача кафедри іноземних мов

Валентина ГАПОНОВА, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

Кандидат педагогічних наук, професор доцент кафедри іноземних мов

Посилання

Education system in the UK (PDF). British Government. Archived (PDF) from the original on 6 December 2013. Retrieved 3 December 2013.

Effective Practices for Educational Program Development (PDF). ASCCC.org. Academic Senate for California Community Colleges. March 12, 2018. p. 2–3. Retrieved March 14, 2020.

Autor D. H., Levy F., & Murnane R. J. (2003). The skill content of recent technological change: An empirical exploration. The Quarterly Journal of Economics, № 118(4), Р. 1279–1333.

Bowker, Lynne (2004). What does it take to work in the translation profession in Canada in the 21st century? Exploring a database of job advertisements, Meta49 (1): 960–972.

Bernardini Silvia (2004). The theory behind the practice. Translator training or translator education? in Kirsten Malmkjær (ed.) Translation in Undergraduate Degree Programmes (Amsterdam and Philadelphia: Benjamins).

Cammarata L., Tedick D. J. & Osborn T. A. (2016). Content-Based Instruction and Curricular Reforms: Issues and Goals. In L. Cammarata (Ed.), Content-based foreign language teaching: Curriculum and pedagogy for developing advanced thinking and literacy skills (pp. 1–22). NY and London : Routledge.

Chesterman Andrew, Emma Wagner (2004). Can Theory Help Translators? A Dialogue be-tween the Ivory Tower and the Wordface. Manchester: St. Jerome.

Cochran-Smith M. & Lytle S. L. (2009). Inquiry as stance: Practitioner research for the next generation. Teachers College Press.

Council of Europe (2001). Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Cambridge: Cambridge University Press.

Englund Dimitrova, Birgitta (2005). Expertise and Explicitation in the Translation Process (Amsterdam and Philadelphia: Benjamins).

Göpferich Susanne (2009). Towards a model of translational competence and its acquisition: the longitudinal study TransComp in Susanne Göpferich et al. (eds) Behind the mind. Methods, models and results in translation process research (Copenhagen: Samfundslitteratur).

Gouadec Daniel (2007). Translation as a Profession (Amsterdam and Philadelphia: Benjamins).

Kearns John (ed.) (2008). Translator and Interpreter Training. Issues, Methods and Debates(London: Continuum).

Kelly G. A. (1991). The psychology of personal constructs: Vol. 1. A theory of personality. London: Routledge (Original work published 1955).

Kiraly Don (2005). Project-Based Learning: A Case for Situated Translation. Meta50 (4): 1098–1111. DOI: 10.7202/012063ar

Kussmaul Paul (1995). Training the Translator (Amsterdam: Benjamins).

Newman J. H. (1889). The Idea of a University. London : Longmans, Green and Co.

Palmberg R. (1994). Using Learner-Initiated Vocabulary to Increase Learner’s Word Power. Teacher Development. Edited by Kral. Washington, D.C. 278 p.

Piccardo, E., & North, B. (2019). The action-oriented approach: a dynamic vision of language education. Multilingual Matters Limited.

Pym Anthony (2009). Translator Training. URL: http://usuaris.tinet.cat/apym/on-line/train-ing/2009_translator_training.pdf. (Last accessed 5 January 2015).

Saavedra A. R., & Opfer V. D. (2012). Learning 21st-Century Skills Requires 21st-Century Teaching. Phi Delta Kappan, № 94(2), Р. 8–13.

The Oxford Companion to the English Language, Namit Bhatia, ed., 1992, Р. 1051–1054.

Turuk M. C. (2008). The relevance and implications of Vygotsky’ sociocultural theory in the second language classroom. Arecls, № 5, Р. 244–262.

Vulchanova M., Vulchanov V., Fritz I. et al. Language and perception: Introduction to the Special Issue “Speakers and Listeners in the Visual World”. J Cult Cogn Sci 3, 103–112 (2019). https://doi.org/10.1007/s41809-019-00047-z/

Vygotsky L. (1986). Thought and language. Cambridge : MA.

Державна національна програма “Освіта” : Україна ХХІ століття. Київ : Райдуга, 1994. 61 с.

Карабан В. І. (2001). Переклад англійської наукової та технічної літератури. Вінниця : “Новакнига”. 304 с.

Рецкер Я. І. Теория перевода и переводческая практика. Москва : Междунар. отн-я, 1974. 212 с.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Education system in the UK (PDF). British Government. Archived (PDF) from the original on 6 December 2013. Retrieved 3 December 2013. [in English]

Effective Practices for Educational Program Development (PDF). ASCCC.org. Academic Senate for California Community Colleges. March 12, 2018. Р. 2–3. Retrieved March 14, 2020. [in English]

Autor D. H., Levy F., & Murnane R. J. (2003). The skill content of recent technological change: An empirical exploration. The Quarterly Journal of Economics, 118(4), 1279–1333. [in English]

Bowker Lynne (2004). What does it take to work in the translation profession in Canada in the 21st century? Exploring a database of job advertisements, Meta49 (1): 960–972. [in English]

Bernardini Silvia (2004). The theory behind the practice. Translator training or translator education? in Kirsten Malmkjær (ed.) Translation in Undergraduate Degree Programmes (Amsterdam and Philadelphia: Benjamins). [in English]

Cammarata L., Tedick D. J. & Osborn T. A. (2016). Content-Based Instruction and Curricular Reforms: Issues and Goals. In L. Cammarata (Ed.), Content-based foreign language teaching: Curriculum and pedagogy for developing advanced thinking and literacy skills (pp. 1–22). NY and London: Routledge. [in English]

Chesterman Andrew, and Emma Wagner. 2004. Can Theory Help Translators? A Dialogue be-tween the Ivory Tower and the Wordface. Manchester: St. Jerome. [in English]

Cochran-Smith M., & Lytle S. L. (2009). Inquiry as stance: Practitioner research for the next generation. Teachers College Press. [in English]

Council of Europe (2001). Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Cambridge: Cambridge University Press. [in English]

Englund Dimitrova Birgitta (2005). Expertise and Explicitation in the Translation Process (Amsterdam and Philadelphia: Benjamins). [in English]

Göpferich Susanne (2009), Towards a model of translational competence and its acquisition: the longitudinal study TransComp in Susanne Göpferich et al. (eds) Behind the mind. Methods, models and results in translation process research (Copenhagen: Samfundslitteratur). [in English]

Gouadec Daniel (2007). Translation as a Profession (Amsterdam and Philadelphia: Benjamins). [in English]

Kearns John (ed.) (2008). Translator and Interpreter Training. Issues, Methods and Debates(London: Continuum). [in English]

Kelly G. A. (1991). The psychology of personal constructs: Vol. 1. A theory of personality. London: Routledge., (Original work published 1955). [in English]

Kiraly Don. (2005). Project-Based Learning: A Case for Situated Translation. Meta50 (4): 1098–1111. DOI: 10.7202/012063ar [in English]

Kussmaul Paul (1995). Training the Translator (Amsterdam: Benjamins). [in English]

Newman J. H. (1889). The Idea of a University. London: Longmans, Green and Co. [in English]

Palmberg R. (1994). Using Learner-Initiated Vocabulary to Increase Learner’s Word Power. Teacher Development. Edited by Kral. Washington, D.C. 278 p. [in English]

Piccardo E., & North B. (2019). The action-oriented approach: a dynamic vision of language education. Multilingual Matters Limited. [in English]

Pym Anthony (2009). “Translator Training.” http://usuaris.tinet.cat/apym/on-line/train-ing/2009_translator_training.pdf. Last accessed 5 January 2015. [in English]

Saavedra A. R. & Opfer V. D. (2012). Learning 21st-Century Skills Requires 21st-Century Teaching. Phi Delta Kappan, 94(2), 8–13. [in English]

The Oxford Companion to the English Language, Namit Bhatia, ed., 1992, pp. 1051–1054. [in English]

Turuk M. C. (2008). The relevance and implications of Vygotsky’ sociocultural theory in the second language classroom. Arecls, 5, 244–262. [in English]

Vulchanova M., Vulchanov V., Fritz, I. et al. Language and perception: Introduction to the Special Issue “Speakers and Listeners in the Visual World”. J Cult Cogn Sci 3, 103–112 (2019). https://doi.org/10.1007/s41809-019-00047-z/ [in English]

Vygotsky L. (1986). Thought and language. Cambridge: MA. [in English]

Derzhavna natsionalna prohrama “Osvita” / Ukraina ХХІ stolittia/ [State national program “Education” / Ukraine ХХІ century/]. К. : Raiduha, 1994. 61 p. [in Ukrainian]

Karaban V. І. (2001). Pereklad anhliiskoi naukovoi ta tekhnichnoi literatury [Translation of English scientific and technical literature]. Vinytsia : “Novaknuha”. 304 p. [in Ukrainian]

Retsker Ya. І. Teoriia perevoda i perevodcheskaya praktika [Theory of translation and translation practice]. Мoskva : Mezhdunarodnye otnoshenia, 1974. 212 p. [in Russian]

Опубліковано
2021-07-01
Як цитувати
ЛЕМЕШКОО., & ГАПОНОВАВ. (2021). ПІДГОТОВКА ПЕРЕКЛАДАЧІВ: УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 25(2), 112-135. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v25i2.786
Розділ
Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають