КЛЮЧОВІ КОМПОНЕНТИ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НАУКОВОГО СПІВРОБІТНИКА ВИЩОГО ВІЙСЬКОВОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ: НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ АНАЛІЗ І ХАРАКТЕРИСТИКА

Ключові слова: професійна компетентність, ключові компоненти, вищий військовий навчальний заклад, науково-дослідний відділ, аналіз, Збройні Сили України

Анотація

У статті представлено результати аналізу наукових праць, що характеризують дослідницьку діяльність у сучасних умовах стрімкого науково-технічного прогресу, наступності теоретичної наукової думки, а також відображено практичні результати досліджень кола питань, що стосуються ключових компонентів професійної компетентності наукового співробітника вищого військового навчального закладу. Порівняльна характеристика нового типу працівника визначає його основні складові, а саме: мобільність та глибокі професійні інтегровані знання за спеціальністю. Проведений порівняльний аналіз наукових визначень понять “професійна компетентність” і “компетентність дослідника” дає підстави для формулювання авторського визначення професійної компетентності наукового співробітника військово-наукового навчального закладу. Професійна компетентність дослідника – це цілісна здатність, що набувається у процесі навчання та складається зі знань, досвіду, цінностей та установок, які можуть бути повністю реалізовані на практиці; складається з трьох ключових компонентів – компетентності самої військово-дослідної організації, компетентності дослідника, компетентності керівника військово-дослідної організації. Крім того, компетентність наукового співробітника науково-дослідного відділу вищого військового навчального закладу та наукової установи – це рівень кваліфікації, що дозволяє успішно вирішувати окреслені завдання з урахуванням специфіки військової служби для офіцера та специфіки військової організації для співробітника Збройних Сил України. Зміст професійного профілю начальника військово-наукового відділу розкривається як компетентність, що складається з таких компонентів: культура прийняття рішень, мовна культура, культура ділового спілкування, фізична культура, психолого-педагогічна культура, моральна культура та моральні засади офіцера. Щодо самих офіцерів ЗСУ, то особлива увага приділяється особистій фізичній підготовці.

Біографії авторів

Вадим РИЖИКОВ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

професор, доктор педагогічних наук

Кіра ГОРЯЧЕВА, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

доц. проф., к.е.н

Олег ПРОХОРОВ, Військовий інститут, Національний університет імені Тараса Шевченка

кандидат педагогічних наук, доцент, заступник начальника Військового інституту з виховної роботи

Тетяна СНИЦА, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

Кандидат педагогічних наук, викладач кафедри іноземних мов

Посилання

Astakhova V., Usik E. et al. (2014). Hlosarii suchasnoi osvity [Glossary of Modern Education]. Kharkiv : NUA. [in Ukrainian]

Zhabenko O. V. (2017). Pidvyshchennia rivnia profesiinoi kompetentnosti naukovo-pedahohichnykh pratsivnykiv: pravo chy oboviazok [Raising the level of professional competence of scientific and pedagogical workers: a right or an obligation]. Kyiv : Molodyi vchenyi. [in Ukrainian]

Kremin V. G. (Eds.). (2008). Entsyklopediia osvity [Encyclopedia of Education]. Kyiv : Yurinkom-Inter [in Ukrainian]

Law of Ukraine on Higher Education activity no. 1556-VII. (2014, July 1). Vidomosti Verhovnoi Rady Ukrainy, no. 37–38, pp. 37–38. [in Ukrainian]

Decree of the ministry of education and science of Ukraine on Approval of the Regulations on raising the qualification and experience of pedagogical and scientific-pedagogical employees of higher educational institutions, activity no. 48. (2013, January 1). Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0488–13 [in Ukrainian]

Ryzhikov V. S. (2012). Teoriia ta praktyka pobudovy obiektyvnykh modelei (profesiohram) ta protses profesiinoi pidhotovky maibutnikh yurystiv [Theory and practice of constructing objective models (professiograms) and the process of professional training of future lawyers]. Kherson : Atlant. [in Ukrainian]

Ryzhikov V. S. (2017). Vazhlyvist profesiinykh yakostei u tsilovii modeli navchalnoho protsesu viiskovoi pidhotovky [The importance of professional qualities in the target model of educational process of military training]. Bulletin of TSNUK : Social Work, no. 2. [in Ukrainian]

Rudenko M. V. (2003). Kultura upravlinskoi diialnosti ofitsera Ukrainskykh Zbroinykh Syl [The culture of managerial activity of an officer in the Ukrainian Armed Forces]. Kyiv : Humanitarian Institute of the National Academy of Defense of Ukraine, no. 1 (32). [in Ukrainian]

Опубліковано
2022-04-20
Як цитувати
РИЖИКОВВ., ГОРЯЧЕВАК., ПРОХОРОВО., & СНИЦАТ. (2022). КЛЮЧОВІ КОМПОНЕНТИ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НАУКОВОГО СПІВРОБІТНИКА ВИЩОГО ВІЙСЬКОВОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ: НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ АНАЛІЗ І ХАРАКТЕРИСТИКА. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 28(1), 161-172. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v28i1.962
Розділ
Статті