РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ДО ВЕДЕННЯ ВІЙСЬКОВОГО ТА КОРАБЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ПІДРОЗДІЛІВ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У ПОЛЬОВИХ УМОВАХ

  • Віталій САГАН Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0003-1042-8353
Ключові слова: прикордонна операція, зведений загін, організація військового (корабельного) господарства, намети, польові умови, матеріальні засоби

Анотація

У статті наводиться практичний досвід, отриманий курсантами й викладачами Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького під час проведення спільної спеціальної прикордонної операції “Полісся” з посилення україно-білоруського кордону на ділянці 105-го прикордонного загону імені князя Володимира Великого (м. Чернігів). Курсанти й викладачі факультетів охорони та захисту державного кордону, забезпечення оперативно-службової діяльності взяли участь в організації завдань з охорони державного кордону України на ділянці відділу прикордонної служби “Деревини”. Ключовими питаннями розглянуто: розгортання й забезпечення наметового містечка для проживання особового складу; розгортання об’єктів інфраструктури військового містечка; забезпечення належних умов для несення служби та відпочинку особового складу у польових умовах. Окремо висвітлено питання стосовно організації тилового забезпечення у місцях тривалого несення служби, зокрема – порядку організації та забезпечення особового складу, що несе службу у віддалених місцях гарячим харчуванням. Розглянуто широкий спектр номенклатури технічних засобів тилу. Приділено увагу важливості заготівлі дров у польових умовах, підтримання температури у місцях розташування особового складу. Результати проведеного аналізу готовності майбутніх офіцерів вирішувати завдання тилового (логістичного) спрямування щодо розгортання наметового містечка, облаштування його території, об’єктів військового господарства показали, що курсанти не в повному обсязі володіють необхідними знаннями, вміннями, навичками та іншими професійно важливими компетентностями логістичного (тилового) спрямування. Для розуміння й усвідомлення причин недостатнього рівня опанування курсантами необхідних логістичних компетентностей було проведено аналіз змісту навчальних дисциплін, які викладаються на кафедрі логістики, стосовно наявності в них тем, які певною мірою можуть вплинути на якість досліджуваної підготовки майбутніх офіцерів. Виокремлено питання, що потребують особливої уваги з боку викладачів під час організації освітнього процесу з питань тилового, логістичного спрямування.

Біографія автора

Віталій САГАН, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

старший викладач кафедри логістики

Посилання

Череватий Т. В. Особливості розміщення (розквартирування) військових частин (підрозділів) у польових умовах. URL: http://www.hups.mil.gov.ua/periodicapp/article/18519/zhups_2018_1_8.pdf (дата звернення: 24.12.2021).

Методичний посібник щодо організації і здійснення охорони та оборони, повсякденної діяльності військових частин (підрозділів) Збройних Сил України, які розташовані у базових таборах. Київ, 2014. URL: https://shron3.chtyvo.org.ua/Ministerstvo_oborony_Ukrainy/Metodychnyi_posibnyk_schodo_orhanizatsii_i_zdiisnennia_okhorony_ta_oborony_povsiakdennoi_diialnosti.pdf (дата звернення: 24.12.2021).

Козачук В., Тимків О., Хаврич Г. Погляди щодо створення та використання польових складів під час ведення операцій (бойових дій). Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння і військової техніки. 2021. Вип. № 1(7). URL: https://dndivsovt.com/index.php/journal/article/view/84/81 (дата звернення: 24.12.21).

Про затвердження Порадника з військового (корабельного) господарства Державної прикордонної служби України : наказ Адміністрації Деравної прикордонної служби України від 21 грудня 2020 року № 134.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Cherevatyi T. V. (2018). Osoblyvosti rozmishchennia (rozkvartyruvannia) viiskovykh chastyn (pidrozdiliv) u polovykh umovakh [Peculiarities of placement (quartering) of military units (elements) in the field]. Retrieved from: http://www.hups.mil.gov.ua/periodicapp/article/18519/zhups_2018_1_8.pdf [in Ukrainian]

Metodychnyi posibnyk shchodo orhanizatsii i zdiisnennia okhorony ta oborony, povsiakdennoi diialnosti viiskovykh chastyn (pidrozdiliv) Zbroinykh Syl Ukrainy, yaki roztashovani u bazovykh taborakh [Methodical manual on the organization and implementation of protection and defence, daily activities of military units (elements) of the Armed Forces of Ukraine, which are located in base camps]. (2014). Kyiv : Ministry of Defence of Ukraine. Retrieved from: https://shron3.chtyvo.org.ua/Ministerstvo_oborony_Ukrainy/Metodychnyi_posibnyk_schodo_orhanizatsii_i_zdiisnennia_okhorony_ta_oborony_povsiakdennoi_diialnosti.pdf [in Ukrainian]

Kozachuk V., Tymkiv O., Khavrych H. (2021). Pohliady shchodo stvorennia ta vykorystannia polovykh skladiv pid chas vedennia operatsii (boiovykh dii) [Views on the creation and use of field depots during operations (combat operations)]. Zbirnyk naukovykh prats Derzhavnoho naukovo-doslidnoho instytutu vyprobuvan i sertyfikatsii, ozbroiennia i viiskovoi tekhniky, issue 1(7). Retrieved from: https://dndivsovt.com/index.php/journal/article/view/84/81 [in Ukrainian]

Nakaz Administratsii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy “Pro zatverdzhennia Poradnyka z viiskovoho (korabelnoho) hospodarstva Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy” № 134 [Order of the Administration of the State BorderGuard Service of Ukraine about approval of the Guide on military (ship) economy of the State Border Guard Service of Ukraine activity no. 134]. (2020, December 21). [in Ukrainian]

Опубліковано
2022-04-20
Як цитувати
САГАНВ. (2022). РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ДО ВЕДЕННЯ ВІЙСЬКОВОГО ТА КОРАБЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ПІДРОЗДІЛІВ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У ПОЛЬОВИХ УМОВАХ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 28(1), 173-193. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v28i1.963
Розділ
Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають