ГАПОНОВАВ., & ЛЕМЕШКОО. (2020). ОПТИМІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ КУРСАНТІВ-ПРИКОРДОННИКІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 21(2), 18-37. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v21i2.418