КАЛИНЮКН., & ЛЕМЕШКОО. (2022). РОЗВИТОК НАВЧАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ КУРСАНТІВ ДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 28(1), 74-89. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v28i1.957