ЛУХАНІНВ., САРАФАНЮКЕ., МАНОЙЛОО., & БІЛОУСГ. (2022). ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ НАУКОВИХ І НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 28(1), 128-146. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v28i1.960