РИЖИКОВВ., ГОРЯЧЕВАК., ПРОХОРОВО., & СНИЦАТ. (2022). КЛЮЧОВІ КОМПОНЕНТИ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НАУКОВОГО СПІВРОБІТНИКА ВИЩОГО ВІЙСЬКОВОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ: НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ АНАЛІЗ І ХАРАКТЕРИСТИКА. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 28(1), 161-172. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v28i1.962