СІНКЕВИЧС. і ГАВРИЛЮКВ. (2022) «ХАРАКТЕРИСТИКА ПАУЗ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ПІД ЧАС НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ ІЗ ЗАГАЛЬНОВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ (НА ПРИКЛАДІ ДИСЦИПЛІНИ “ОСНОВИ БОЙОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ”)», Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 28(1), с. 222-231. doi: 10.32453/pedzbirnyk.v28i1.965.