Редакційна колегія

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Діденко О. В., Заслужений працівник освіти України, доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник науково-організаційного відділу НАДПСУ

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

 1. Бабич О. В. кандидат педагогічних наук, доцент, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Хмельницький, Україна;
 2. Балендр А. В. доктор педагогічних наук, професор, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Хмельницький, Україна;
 3. Білявець С. Я. доктор педагогічних наук, доцент; заступник ректора (проректор) з навчальної та наукової роботи, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Хмельницький, Україна;
 4. Блощинський І. Г. доктор педагогічних наук, професор, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Хмельницький, Україна;
 5. Галімов А. В. Заслужений працівник освіти України, доктор педагогічних наук, професор, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Хмельницький, Україна;
 6. Каленський А. А., доктор педагогічних наук, професор, Інститут професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України, Київ, Україна;
 7. Карпушина М. Г. кандидат педагогічних наук, доцент, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Хмельницький, Україна;
 8. Ковальчук В. І., доктор педагогічних наук, професор, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, Глухів, Україна;
 9. Лупаренко Л. А., кандидат педагогічних наук,  Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Київ, Україна;
 10. Мірошніченко В. І. доктор педагогічних наук, професор, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Хмельницький, Україна;
 11. Metruk Rastislav , PaedDr. PhD, Teaching English as a foreign Language, University of Zilina, faculty of Humanities, Department of English Language and Literature (викладач англійської мови як іноземної, Університет Жиліна, факультет гуманітарних наук, кафедра англійської мови та літератури);
 12. Морська Л. І. доктор педагогічних наук, професор, Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна;
 13. Москаленко О. І. доктор педагогічних наук, професор, Національний авіаційний університет,  Київ, Україна;
 14. Почекалін І. М. кандидат педагогічних наук, доцент; Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Хмельницький, Україна;
 15. Сінкевич С. В. кандидат педагогічних наук, професор, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Хмельницький, Україна;
 16. Ставицький О. М., доктор педагогічних наук, професор, Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Україна
 17. Тогочинський О. М., доктор педагогічних наук, професор, Академія Державної пенітенціарної служби України, ректор, Чернігів, Україна;
 18. Тушко К. Ю. доктор педагогічних наук, доцент, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Хмельницький, Україна.