Редакційна колегія

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

ДІДЕНКО О. В., Заслужений працівник освіти України, доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник науково-організаційного відділу НАДПСУ, Хмельницький, Україна;
ORCID | Scopus ID | Researcher ID | Google Scholar | Email

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

БАЛЕНДР А., доктор педагогічних наук, професор, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Хмельницький, Україна;
ORCID | Scopus ID | Researcher ID | Google Scholar | Email

БІЛЯВЕЦЬ С., доктор педагогічних наук, доцент, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Хмельницький, Україна;
ORCID | Scopus ID | Researcher ID | Google Scholar | Email

БЛОЩИНСЬКИЙ І., доктор педагогічних наук, професор, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Хмельницький, Україна;
ORCID | Scopus ID | Researcher ID | Google Scholar | Email

ГАЛІМОВ А., Заслужений працівник освіти України, доктор педагогічних наук, професор, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Хмельницький, Україна;
ORCID | Scopus ID | Researcher ID | Google Scholar | Email

ГОНЧАРЕНКО О., доктор філософських наук, професор, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Хмельницький, Україна;
ORCID | Scopus ID | Researcher ID | Google Scholar | Email

ДАНИЛЕНКО О., доктор педагогічних наук, професор, Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія», Ізмаїл, Україна;
ORCID | Scopus ID | Researcher ID | Google Scholar | Email

ДИЯК В., доктор педагогічних наук, професор, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Хмельницький, Україна;
ORCID | Scopus ID | Researcher ID | Google Scholar | Email

КАЛЕНСЬКИЙ А., доктор педагогічних наук, професор, Інститут професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України, Київ, Україна;
ORCID | Scopus ID | Researcher ID | Google Scholar | Email

КАРПУШИНА М., кандидат педагогічних наук, доцент, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Хмельницький, Україна;
ORCID | Scopus ID | Researcher ID | Google Scholar | Email

КОВАЛЬЧУК В., доктор педагогічних наук, професор, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, Глухів, Україна;
ORCID | Scopus ID | Researcher ID | Google Scholar | Email

ЛУПАРЕНКО Л., кандидат педагогічних наук, Інститут цифровізації освіти НАПН України, Київ, Україна;
ORCID | Scopus ID | Researcher ID | Google Scholar | Email

МЕЛЬНІКОВ А., доктор педагогічних наук, доцент, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Хмельницький, Україна;
ORCID | Scopus ID | Researcher ID | Google Scholar | Email

МІРОШНІЧЕНКО В., доктор педагогічних наук, професор, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Хмельницький, Україна;
ORCID | Scopus ID | Researcher ID | Google Scholar | Email

МОРСЬКА Л., доктор педагогічних наук, професор, Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна; Ряшівський університет, Республіка Польща;
ORCID | Scopus ID | Researcher ID | Google Scholar | Email

МОСКАЛЕНКО О., доктор педагогічних наук, професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, Україна;
ORCID | Scopus ID | Researcher ID | Google Scholar | Email

СІНКЕВИЧ С., кандидат педагогічних наук, професор, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Хмельницький, Україна;
ORCID | Scopus ID | Researcher ID | Google Scholar | Email

СНІЦА Т., кандидат педагогічних наук, доцент, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Хмельницький, Україна;
ORCID | Scopus ID | Researcher ID | Google Scholar | Email

СТАВИЦЬКИЙ О., доктор педагогічних наук, професор, Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Україна;
ORCID | Scopus ID | Researcher ID | Google Scholar | Email

ТУШКО К., доктор педагогічних наук, професор, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Хмельницький, Україна;
ORCID | Scopus ID | Researcher ID | Google Scholar | Email

ТОРІЧНИЙ О., доктор педагогічних наук, професор, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Хмельницький, Україна;
ORCID | Scopus ID | Researcher ID | Google Scholar | Email

ШУМОВЕЦЬКА С., доктор педагогічних наук, професор, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Хмельницький, Україна;
ORCID | Scopus ID | Researcher ID | Google Scholar | Email

ШУМСЬКИЙ О., доктор педагогічних наук, доцент, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Харків, Україна.
ORCID | Scopus ID | Researcher ID | Google Scholar | Email

ХУТОРЯНСЬКИЙ M., доктор габілітований, Інститут педагогіки, Щецинський університет, Щецин, Польща;
ORCID | Scopus ID | Researcher ID | Google Scholar | Email

МОРОЗ Я., доктор філософії, Інститут педагогіки Щецинського університету, Щецин, Польща;
ORCID | Scopus ID | Researcher ID | Google Scholar | Email

ШВАБОВСЬКИЙ O., доктор габілітований, Поморський університет, Слупськ, Польща.
ORCID | Scopus ID | Researcher ID | Google Scholar | Email