Поточний номер

Том 36 № 1 (2024)

Рекомендовано до друку рішенням ученої ради Національної академії Державної прикордонної служби України від 22.02.2024, протокол №13

Опубліковано: 2024-03-31

Випуск

Статті

Переглянути всі випуски
     

ISSN: 2617-8222 (Print) ISSN: 2617-8230 (Online) УДК 37:004
Наукова сфера: освітні, педагогічні науки
Тематика: методика навчання і виховання у закладах вищої освіти, порівняльна педагогіка, професійна педагогіка, військова педагогіка, інноваційні технології навчання, міждисциплінарні дослідження міжкультурної комунікації. До опублікування у журналі рекомендуються оригінальні рецензовані статті теоретичного та експериментального характеру.
Реєстрація у ДАК України: Журнал внесено до "Переліку наукових фахових видань України" (Наказ Міністерства освіти і науки України №409 від 17.03.2020).
Науковому виданню присвоєно категорію «Б» у галузі педагогічних наук, за спеціальностями – 011, 015.
Періодичність публікації: Виходить 4 рази на рік
Засновник: Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
Рік заснування: 1994